සෞදි අරාබිය

සෞදිය දෙස් විදෙස් සැමට වැදගත් නව නීතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සූදානමක්

සෞදි අරාබිය තුළ මතුවී ඇති විශාල ගැටළුවක් වන ආහාර නාස්තිය නිසා එය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණු ඇතිව එරට රාජ්‍ය බලධාරීන්...

සෞදි රජ මාලිගය කැළඹෙයි – ඔටුන්න හිමි සල්මාන් කුමරුට වෙඩි ප්‍රහාරයක්

සෞදියේ ඔටුන්න හිමි සල්මාන් කුමරු වෙඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වී තුවාල ලබා රෝහල්ගතව සිටි බව සෞදි පුවත් සේවා අනාවරණය කළේය....

සෞදියේ වට්ස් ඇප් නොමිලේ

වට්ස් ඇප් සමාජ ජාල මෘදුකාන්ගය නොමිලේ භාවිත කිරීමේ පහසුකම සෞදි ගුවන් සමාගම විසින් ගුවන් මඟීන්ට හිමිකර දී තිබේ. ඒ...