සෞදි අරාබිය

විදෙස් ගතවී සිටි තිදරු මව මරුට

කුරුණෑගල ප‍්‍රදේශයේ විදේශ රැුකියා ඒජන්සියක් හරහා විදේශසේවා නියුක්ත කාර්යාංශයේ රක්ෂණ සහතිකයද ඇතිව සෞදි...