ජෝර්දානය

jordan

[ VIDEO ] සංක්‍රමණික සේවකයන්ට සෙත සදන ජෝර්දානයේ ‘සේවක මධ්‍යස්ථානය’

ජෝර්දානයේ, ඇඟලුම් කර්මානත ක්ෂේත්‍රය තුළ සේවය කරන සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ සංඛ්‍යාව දස දහස් ගණනින් ඉහළ යමින් පවතී....

මැදපෙරදිග ගිහින් අපා දුක් විඳි කාන්තාවෝ සිදුවූ හිරිහැර පිළිබඳව තොරතුරු හෙළි කරති

මැදපෙරදිග ගිහින් අපා දුක් විඳි කාන්තාවෝ සිදුවූ හිරිහැර පිළිබඳව තොරතුරු හෙළි කරති – විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ...

[VIDEO] නුලෙන් ඔබ්බට ගිය ඇගේ ජීවිතය

දහසක් බලාපොරොත්තු පොදිබැඳ ගෙන රට රස්සාවකට යන කාන්තාවන් එම බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීමට වෙර දරන්නේ නොයෙකුත් තාඩන...

ජෝර්දානය තුළ කළ නොකළ යුතු දෑ

          සාම්ප්‍රදායික ආචාර කිරීමේ ක්‍රමය, අතට අත දීම වේ.  ජෝර්දානු ජාතිකයන් තම අරාබි සංස්කෘතිය පිළිබඳව ආඩම්බර වන...

ජෝර්දානයේ කම්කරු නීති පද්ධතිය තුළ ජෝර්දාන ජාතිකයන් නොවන සේවකයන්ගේ යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම්

    සේවා ගිවිසුම් කාලය තුළ, රැකියා බලපත්‍රයෙහි සඳහන් සේවායෝජකයා හෝ වෘත්තිය හැර වෙනත් යම් සේවායෝජකයකු සඳහා...