විශේෂාංග

කොරෝනා වසංගතය තුළත් කාන්තාවන්ට රැකියාවේදී බරපතල හිංසනයන්ට මුහුණදීමට සිදුව ඇත

සෑම වසරකම නොවැම්බර් 25 ස්ත්‍රීන්ට සුවිශේෂී දිනයක් වන්නේ එදින ස්ත්‍රීන්ට එරෙහි සියලු ආකාරයේ වෙනස්කම් තුරන්...

රාජ්‍යය අප මත අපගේ ‘මූලික නිදහස උල්ලංඝණය කරන’ නියෝග පණවමින් සිටී

රාජ්‍යය අප මත අපගේ මූලික නිදහස උල්ලංඝණය කරන ලොක් ඩවුන් කිරීමේ නියෝග පණවමින් සිටී; එසේම එය අපගේ අනුකූලතාව සහතික...

ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් ‘මෙන්සස් බද්ද’ නිසා “අන්ත දුගී වෙනවා”

සනීපාරක්ෂක තුවා හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සැමට නොමිලේ ලබා දෙන ලොව පළමු රට බවට ස්කොට්ලන්තය පත්ව ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා...

වැඩකරන කාන්තාවන්ගේ සම වැටුප් අයිතිය සිහිනයක් පමණක්ද? යායුතු දුර 2050 ත් ඉක්මවන තත්වයක්

කොරෝනාවසංගතය වැඩකරන ස්ථානයන්හි සියළු ආකාරයේ ලිංගික කණ්ඩායම්වලට හිමිවිය යුතු සමානත්වය (gender equality) කෙරෙහි “අති...

කොරෝනා වසංගතය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය: ගතයුතු නිවැරදි මාවත කුමක්ද ?

ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතය වෙස්වලාගත් ආශීර්වාදයක් බවට පත්කර ගැනීමේ හැකියාව පවතී. මෙය හැරවුම ක ඇරඹුමක් කරගැනීමෙහිලා...

කොරෝනා රැල්ල පරාජය කිරීමට නම්

“කොරෝනා” තවත් දැඩි රැල්ලක් නැගෙමින් පවතී. දිනෙන් දින Covid-19 වෛරසය ලංකාව ආක්‍රමනය කරන බව අපට පැහැදිලි වෙයි. මේ වන...