සාමූහිකව කේවල් කිරීමේදී අනුගමනය කලයුතු මූලික පියවර කිහිපයක්

29 October 2013 – archive.wedabima.lk

 

1. ඔබ ගනුදෙනු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නාවූ ආරවුලට අදාළ සියළුම කරුණු පළමුව එක් රැස් කරගන්න

2. ඒ  පිළිබඳව ඔබේ ශාඛා කොමිටි සාමාජිකයන් සමග සාකච්ඡා කර එම කරුණු වල නිවැරිදිතාවය ගැන තහවුරු කරගන්න. ආරවුල වැටුප් වැඩිවීම් සම්බන්ධයෙන් නම් ශාඛා මහා සභා රැස්වීම් තබා එම ඉල්ලීම තහවුරු කරගන්න.

3. සේවකයෙකුට අදාළ ආරවුලක් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ඔහුගේ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ අත්සන ලබාගන්න. එවිට එම සේවකයාට අදාළ ආරවුල සම්බන්ධයෙන් වගකීම සේවකයා විසින් දරණු ඇත. මෙසේ වීමේදී සේවකයා හට පාලක පක්‍ෂය ඉදිරයේ දී වෙනත් ප‍්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකිවේ.

4. වෘත්තීය සමිතිය වැඩ කරන ජනතාවගේ ඉහල වැටුප්, වඩා යහපත් සේවා සුරක්‍ෂිතභාවය හා කාර්මික ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය යන මූලික කරුණු සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියා කරන පුරෝගාමී ආයතනයක් සේ සලකා කටයුතු කරන්න.

5. පාලක පක්‍ෂය සමග සාකච්ඡා කිරීමේ දී  කලබල නොවී බුද්ධිමත්ව ඔබගේ තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සහ ගන්න.

6. සාකච්ඡාවේ දී ප‍්‍රකෝපකාරීවීමෙන් වලකින්න. කළහකර ගැනීම තුළ ප‍්‍රශ්ණ විසඳා ගැනීමට අපහසු වේ.

7. ඔබගේ ප‍්‍රතිපක්‍ෂ නියෝජිතයාගේ අදහස් වලට ගරු කරමින් ඔහුගේ ද ප‍්‍රශ්ණ වලට ඇහුම්කන් දෙන බවට ඇඟවීමට උත්සහ ගන්න.

8. පාලක පක්‍ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා හා කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාවදානව ඇහුම්කන් දෙන්න. ආරවුලට අදාළ දේ පමණක් කථා කරන්න. ඔබ සමග ඉදිරිපත් වන අනෙකුත් නියෝජිතයන් හට ද අවශ්‍ය නම් කරුණු ඉදිරිපත් කිරිමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න.

9. සාකච්ඡාවේදී නිශ්ඵල තර්ජන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වළකින්න.

10. ආරවුල සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාකිරීම ප‍්‍රමාද කරන්න එපා. ඔබ සමග ආරවුල විසඳීම සඳහා මුල් අවස්ථාවේදී සහභාගී වන නිළධාරී මහතා හට එම ආරවුල විසඳීම සඳහා ප‍්‍රමාණවත් බලතල ඔහු සතුව නොතිබීමට පුළුවන. එසේ වුවද ඉහළ නිළධාරියකු හට එම ආරවුල යොමු කළ යුත්තේ ඔහු මගින් බව සිහි තබාගන්න.

11. ආරවුලක් ඉහළ නිළධාරින් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය ගත්විට ප‍්‍රමාදයකින් තොරව එසේ කරන්නේ ද යන්න ගැන ඔබ නිතරම විමසිල්ලෙන් සිටින්න.

12. සත්‍යයෙන් තොර කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සහ ගත යුතුය. එසේ කරුණු ඉදිරිපත් කරන බැව් පාලක පක්‍ෂය වෙත ඒත්තු ගියහොත් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නා වූ අවශ්‍ය ඉල්ලීම් පවා විසඳීම ප්‍රතික්ෂේප කිරිමට ඉඩ තිබේ. අවංකභාවය ඔබගේ කීර්ති නාමය ආරක්‍ෂා කරයි.

13. සේවක ප‍්‍රශ්ණ විසඳීම ශාඛා ශක්තිය හා කුසලතා පදනම මත සිදුවේ. එක් ආරවුලක් අනෙක් ආරවුල සමග පටලවා ගෙන ක‍්‍රියා නොකරීමට සිහි තබා ගන්න.

14. වැටුප් වැඩිවීම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ දී වැටුප් ගැන මූලිකව කටයුතු කළ යුතු වන අතර විවිධ දීමනා වැඩි කර ගැනීම හෝ ලබා ගැනීම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප නොකර ඒ පිළිබඳව සැලකිළිමත් විම සුදුසු වේ.

15. හැකිතාක් දුරට දුක්ගැනවිලි, මූලික දුක්ගැනවිලි විසඳීමේ ක‍්‍රියාපටිපාටිය තුළ විසඳා ගැනීමට උත්සාහ කල යුතුය. මෙසේ කිරීමට හැකිවන්නේ නම් සේවකයන් හා වෘත්තීය සමිති නායකයන් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගැනීමට හැකි වන අතර පාලක පක්‍ෂය හා වෘත්තීය සමිතිය අතර සුහදතාවය ගොඩනගා ගැනීමට ද ඉවහල් වේ.

16. යම් සාකච්ඡාවක දී පාලක පක්‍ෂය වෙත කරුණු ඒත්තු ගැන්වීමට නියෝජිතයන් හට නොහැකි වූ විට වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් අතර අනවශ්‍ය වාද විවාද ඇති නොකර ගැනීමට වගබලා ගත යුතුය. එසේ කිරීමට යාමේදී අපගේ සමගිය දෙකට වීමට ඉඩ ඇත.

17. සාකච්ඡාව අවසානයේ දී පාලක පක්‍ෂයේ පිළිතුරු සෑම විටම ලිඛිතව ලබා ගැනීමට උත්සහ කළ යුතුය.

18. සාකච්ඡුා අවසන් වූ වහාම සේවයට වාර්තා කිරීමට වගබලා ගත යුතුය.

19. ආරවුලක් සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට ලබා දී ඇති විසඳුම් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. එම විසඳුම් සේවා ස්ථානයේ සියලූම අංශ වල සේවකයන් හට බලපාන ආකාරය පිළිබඳව අවබෝධ කර ගන්න.

20. ආරවුල විසඳුණු ආකාරය ගැන සමිතියේ සියලූම සාමාජිකයන් හට දැනුම් දෙන්න. සහනයක් ලබාදී ඇති ආරවුල් සඳහා ඒවා බලපවත්නා වූ කාලසීමාවන් ගැන නිශ්චිත වශයෙන් දැන ගන්න.

21. ඉදිරිපත් කළ සේවක ආරවුල් හා ඒවා නිරවුල් වූ ආකාරය පිළිබඳව සවිස්තරව ඔබගේ සටහන් පොතේ ලියා තබාගන්න.

22. ආරවුලට අදාළ කරුණු පැහැදිළිව හා ඍජුව පාලක පක්‍ෂය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේ දී අනවශ්‍ය වාද විවාද වලට නොයා යුතු වන අතර එසේ වීමේදී සාකච්ඡුාව අතර මග නතර වීමට ඉඩ ඇත.

23. ආරවුල විසඳීමකට එනතුරු කරුණු ඉදිරිපත් කළ යුතු වන අතර ජයග‍්‍රහණය ලැබීමෙන් පසුව ඒ ගැන තවදුරටත් කථා කිරීම නැවැත්විය යුතුය.

24. වැරදි ආරවුල් භාර ගැනීම ශාඛා නිළධාරින් නොකළ යුතුය. එසේ භාර ගැනීමට නොහැකි ආරවුල් සම්බන්ධයෙන් කරුණු අදාළ සාමාජිකයා හට පැහැදිළි කර දිය යුතුය.

25. සමිතියට අදාළ සේවක ප‍්‍රශ්ණ හා ඒවාට ලබාගත් විසඳුම් පිළිබඳව ලිපි ගොනු පවත්වා ගෙන යෑම කල යුතුය. එමගින් ඉදිරියේ ද ඔබ ශාඛාවට පූර්වාදර්ශයන් හා මග පෙන්වීම් ලබා ගත හැකිය. සමානරූපී ප‍්‍රශ්ණයක් අනාගතයේ දී පැන නැගින අවස්ථාවේදී මෙම ගොනුව ප‍්‍රයෝජනට ගත හැකිය. එමෙන්ම සමිතියේ වාර්ෂික වාර්තාව සකස් කිරීමේ දී ද මෙය ප‍්‍රයෝජනයට ගත හැකිය.

26. සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එම ආරවුල් සමථයකට පත්වූයේ නම් එම ආරවුල් විසඳු බවට දේපාර්ශවය අතර, ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම ප‍්‍රයෝජනවත් වේ.

27. එසේ ගිවිසුම් ගත කරගැනීමට තීරණය කරනු ලබන්නේ නම් අත්සන් තැබීමට බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ගිවිසුමේ පිටපතක් ලබාගත යුතුව ඇත.

28. ඔබ ලබා ගන්න වූ ගිවිසුමේ අනු පිටපත ශාඛා කොමිටි සාමාජිකයන්  සමග සාකච්ඡා කර එම වගන්තීන් සම්බන්ධව කොමිටි නියෝජිතයන් දැනුවත් කල යුතුය.

29. එසේ දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් විසින් එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීම සඳහා එකඟතාවයන් පලකරනු ලබන්නේ නම්, සියළුම ශාඛා කොමිටි නියෝජිතයිනගේ අත්සනින් යුතුව කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර ලිපියක් ලබා ගැනීම වැදගත් වේ.

30. සාමූහික ගිවිසුමක් වැනි ලියවිල්ලකට අත්සන් තැබීමට යන්නේ නම්, අදාළ ගිවිසුමේ කරුණු ශාඛා රැස්වීමක් තබා අනුමත කරවා ගැනීම ද යෝග්‍ය වේ.

31. ආරවුලක් සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳා ගැනීමට අපොහොසත් වන්නේ නම්, ආරවුල විසඳා ගැනීම සඳහා යම් වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියාමාර්ගයක් ගත යුතු බවට ශාඛා කොමිටි නියෝජිතයන් තීරණය කරණු ලබන්නේ නම් එසේ වෘත්තීය සමිති ක‍්‍රියා මාර්ගයක් ගැනීමට පෙර එම ක‍්‍රියාවට කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර සියළුම සාමාජිකයන්ගේන් ලිඛිත කැමැත්ත ශාඛාව වෙත ලබා ගැනීම සුදුසු වේ.

32. එසේ කිරීමේදී කිසිවෙකු වෘත්තීය සිමිති ක‍්‍රියාමාර්ගයකට සහභාගි නොවී එම ක‍්‍රියාව සඳහා ඔහුව බලහත්කාරයෙන් ඇද ගැනීමට උත්සහ ගත් බැව් පාලක පක්‍ෂයට ප‍්‍රකාශ කිරීමට උත්සහ ගනු ලබන්නේ නම්, ඔහු සිය කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කර සිටි බවට සනාථ කිරීමට ශාඛාවට හැකිවේ.

33. ආයතනයක් තුළ කේවල් කිරීමෙන් සාර්ථකව ප‍්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේ, ආයතනයේ සියළුම සේවක මහතුන්ගේ එකමුතු වීමෙන් බැව් පෙන්වා දිය යුතුවේ.

 

 

මීට අමතර වශයෙන් නීතියෙන් ලබාදී ඇති කරුණු ගැන ආරවුල් මතු විමේදී විසඳා ගැනීම සඳහා ගත හැකි ක‍්‍රියාමාර්ගයන්

34 පහතින් දක්වා ඇති පනත් යටතේ පැන නඟින ආරවුල් පහත සඳහන් අයුරින් විසඳා ගැනීමට හැකිවේ.

(i) 1939 අංක 32 – මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත

(ii) 1941 අංක 27 – පඩි පාලක සභා ආඥා පනත

(iii) 1942 අංක 45 – කර්මාන්ත ශාලා ආඥා පනත

(iv) 1954 අංක 19 – සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත

(v) 1958 අංක 15 – අර්ථ සාධක අරමුදල් පනත

(vi) 1971 අංක 45 – සේවය අවසන් කිරීමේ පනත

35. මෙම පනත් හරහා පැන නගින්නා වූ  ඕනෑම ආරවුලක් වේ නම් පළමුව සේව්‍ය පක්‍ෂය සමග සාකච්ඡා කර විසඳා ගැනීමට උත්සහ කළ හැකිය.

36. එසේ උත්සහ කිරීමේදී එම ආරවුල විසඳා ගැනීමට නොහැකි වන අවස්ථාවන්හිදි එම ආරවුල් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර එය විසඳා ගැනීමට උත්සහ ගත යුතුය.

37. ආරවුල් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කිරීමේදී තම සේවා ස්ථානය පිහිටුවා තිබෙන ප‍්‍රදේශයට අදාළව පිහිටුවා ඇති කම්කරු කාර්යාලයට යොමු කිරීම වැදගත් වේ.

38. අදාළ සියළුම පනත් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා බලධාරියා වශයෙන් පත් කර ඇති හෙයින් ඔහු හට එම ආරවුල විභාග කර නියෝගයක් ලබා දීමට හැකියාවක් ඇත.

39. ඔබ වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකයෙකු නොවී තනිවම ආරවුල යොමු කරන්නේ නම්, කම්කරු දෙපාර්තමේතුව විසින් ආරවුල ගැන සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කැඳවීමේදී ඒ පිළිබඳ දැනුම ඇති පුද්ගලයකු ඔබ වෙනුවෙන් කථා කිරීම සඳහා කැඳවා ගෙන යාම වැදගත් වේ.

40. ඔබගේ සේවාව අවසාන කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන නැගින ආරවුක් නම්, එම ආරවුල විසඳා ගැනීම සඳහා කම්කරු විනිශ්චය සභාවක් වෙත ඉල්ලූම් පත‍්‍රයක් ඉදිරිපත් කල යුතුව ඇත. එවැනි ඉල්ලූම් පත‍්‍රයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඔබව අස්කල දිනයේ සිට මා හයක්(06) ඉක්මයාමට ප‍්‍රථම අදාළ ඉල්ලූම් පත‍්‍රය කම්කරු විනිශ්චය සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත.

41. මිට අමතර වශයෙන් සේවකයෙකු වැඩ කරන අවස්ථාවේදී අනතුරට ලක් වී ආබාදයකට ලක්වන්නේ නම්, ඒ සම්බන්ධව වන්දියක් ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්වරයා වෙත ඉල්ලූම් පත‍්‍රයක් ඉදිරිපත් කල යුතුව ඇත.

42. සේවක භාරකාර අරමුදලේ යම් ආරවුලක් ඇති වන්නේ නම්, ඒ සම්බන්ධව පැමිණිලි කිරීම කළ යුත්තේ භාරකාර අරමුදල් කාර්යාලයට බවද සිහි තබා ගන්න.

43. සියළුම ආරවුල් සම්බන්ධව ඔබට හිරිහැරයක් හා වියදමකින් තොරව විසඳා ගැනිමට තිබෙන්නා වූ හොඳම හා එකම මාර්ගය වනුයේ ලංකාවේ පිහිටුවා තිබෙන්නා වූ ක‍්‍රියාත්මක වෘත්තිය සිමිතියක සාමාජිකයකු වීමෙන් පමණක් බව අවධාරණයෙන් ඔබ වෙත දන්වා සිටිමු.

 

සටහන – දයාවන්ශ මලවිසුරිය

 

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435