සංවිධානය වීමේ අයිතිය සහ සාමූහික කේවල් කිරීමේ සම්මුතිය, 1949 (සම්මුති අංක 98)

සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR)

වාර්තාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ 2012

ප්‍රකාශයට පත්කිරීම:102 වැනි ජගත් කම්කරු සමුළු සැසිවාරය (2013)

 

ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම: 1972

 

2001 අගෝස්තු මස 4 වන දින දරණ නිවේදනයකින් ජාත්‍යන්තර වෘතත්තීය සමිති සම්මේලනය (ITUC) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස්වලට රජය දක්වා ඇති ප‍්‍රතිචාරය කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. තවද, දැනටමත් කමිටුව විසින් මතුකර ඇති කරුණුවලට මෙන්ම, සම්මුතිය කඩකිරීමේ චෝදනාවලට, විශේෂයෙන්ම සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමට භාජනය වන ක්‍රියා වලට අදාලව, ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමය (LJEWU) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 2012 ජූනි මස 06 වන දින දරණ සහ ITUC හරහා ඉදිරිපත් කර ඇති 2012 ජූලි මස 31 වන දින දරණ අදහස් දැක්වීම්, කමිටුව වැඩිදුරටත් සැලකිල්ලට ගනී. මෙම අදහස් දැක්වීම් පිළිබඳ සිය නිරීක්‍ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

තවද, කමිටුව, ලංකා සේව්‍ය සම්මේලනයේ (EFC) සහ සේවා යෝජිකයන්ගේ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (IOE) විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති 2011 අගෝස්තු මස 08 වන දින දරන සන්නිවේදනයක අඩංගු අදහස් දැක්වීම්ද සිය සැලකිල්ලට ගනී. කම්කරු ආරවුල් පනතෙහි අනිවාර්ය සාමූහික කතිකා සඳහා විධිවිධාන සලසා ඇති බවත්, එය සම්මුතියේ හරයට පටහැනි යයි ඔවුන් සලකන බවත් මෙම නීති කණ්ඩය, සේවා යෝජකයන්ගේ අසාධාරණ කම්කරු පිළිවෙත් විනා සේවකයන්ගේ හෝ ඔවුන්ගේ සංවිධානවල අසාධාරණ පරිචයන්/පිළිවෙත් සඳහා ප්‍රතිපාදන නොදක්වන හෙයින්, එය වෙනස්ව සැලකීමක් (Discrimination) බව එහි විශේෂයෙන් සඳහන් කර ඇත. මෙම  අදහස් දැක්වීම් පිළිබඳව සිය නිරීක්‍ෂණ ඉදිරිපත් කරන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

රජය, 1995 ජාතික කම්කරු ප්‍රඥප්තිය ක‍්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා 2011 පෙබරවාරි මස 01 වන දින ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ විශේෂ රැස්වීමක් පැවැත්වුන බව පෙන්නුම් කර ඇති බවත්, විශේෂයෙන්ම සේවක එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සාමූහික කේවල් කිරීමේ ප‍්‍රශ්ණවලට අදාලව නීති සහ පරිචයන් සම්පාදනය කළයුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිඹිබු කර ඇති බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. මෙම සම්මුතිය මෙන්ම 1948 (අංක. 87 දරණ) සේවක එක්රැස්වීමේ  නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීමේ සම්මුතිය මෙන්ම 1971 (අංක 135 දරන) සේවක නියෝජිතයින් පිලිබඳ සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාල ප‍්‍රශ්ණ ආමන්ත්‍රණය කිරීම කෙරෙහි සක්‍රිය ලෙස සැලකිල්ල යොමු කිරීම සඳහා සාමාජීය හවුල්කරුවන් අතර, එඟගත්වයක් ඇති කිරීම මෙම රැස්වීමේ අරමුණ වූ බව රජය වැඩිදුරටත් සිය වාර්තාවෙහි ප‍්‍රකාශ කර ඇත. රජය සිය වාර්තාවට අමුණා ඇති මෙම රැස්වීමේ වාර්තාවේ සාරාංශයෙහි වැඩිදුර සාකච්ඡා සඳහා ත්‍රෛපාර්ශ්වික අනුකමිටුවක් පිහිටුවා ගත් බව සැලකිල්ලට ගනිමින් කමිටුව මෙම ත්‍රෛපාර්ශ්වික ක්‍රියාවලිය කම්කරු නීතිරීති සංශෝධනයෙහිලා ප‍්‍රගතින් අත්කරගැනීම  ඇතුළු සාධනීය ප‍්‍රතිඵල ලබාදෙතැයි ද කමිටුව විසින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ පිළිබඳව දක්වන ලද අදහස් මුළුමනින් සැලකිලල්ට ගනිතියි ද බලාපොරොත්තු වේ. මෙහිලා ලබන ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා  සිටි.

 

සම්මුතියේ 1 වන වගන්තිය. සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියා වලින් ආරක්ෂාවීම. කමිටුව සිය අදහස් දැක්වීම්වලදී, සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියා වලින් ආරක්ෂාවීම සහතික කෙරෙන සාධනීය සහ කඩිනම් කාර්ය පටිපාටි සහ එකී ක්‍රියාවන් ප‍්‍රමාණවත් ලෙස අධෛර්‍යකරවන තහංචි සමඟ එකට ගෙන, නීතිරීති පනවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා තිබිණ.

 

– ප‍්‍රමාණවත් ලෙස අධෛර්‍යකරවන විධාන. 2011 අංක. 39 දරණ කාර්මික ආරවුල් (සංශෝධන) පනත සමිති විරෝධි වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් හා සම්බන්ධ නඩුවලදී පමුණුවන දඩ මුදල රුපියල් 20,000/- (දළ වශයෙන් ඇමෙරුකානු ඩොලර් 367) සිට රුපියල් 100,000/- (දළ වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 1,835) දක්වා වැඩිකර ඇති බව රජය සිය වාර්තාවෙහි දක්වා තිබීම කමිටුව උනන්දුවෙන් සැලකිල්ලට ගනී.

 

–          සක්‍රීය සහ කඩිනම් කාර්යපටිපාටි. පරිචයෙහිදී, සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ නඩු මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය හමුවෙහි පැවරිය හැක්කේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පමණක් බවත් පැමිණිලි අධිකරණය වෙත යොමු කිරීමට අනිවාර්ය/විධානාත්මක කාලසීමාවක් නැති බවත් සැලකිල්ලට ගනිමින්, වෘත්තීය සමිතිවලට සිය දුක්ගැනවිලි ඍජුවම අධිකරණය වෙත ගොනු කිරීමේ හැකියාව තිබේදැයි දන්වන ලෙසත් එසේම බලධරයන් විසින් සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් පිලිබඳ නඩු විභාග කර බලනු ලැබීම සඳහා කෙටි කාලසීමාවන් ස්ථාපිත කිරීම සහතික කිරීමට සමාජීය හවුල්කරුවන් සමඟ අදහස් උදහස් විමසා බලා පියවර ගන්නා ලෙසකත් කමිටුව විසින් රජයෙන් කලින් ඉල්ලා තිබිණ. පහත සඳහන් කරුණු රජය සිය වාර්තාවෙහි දක්වා ඇති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී:

 

(i) වෘත්තීය සමිති හට, සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් පිලිබඳ  පැමිණිලි  ඍජුවම අධිකරණය වෙත යොමු කිරීමේ අයිතිය ත්‍රෛයිපාර්ශ්වික පදනමක් මත කීප අවස්ථාවකම සාකච්ඡා කර ඇති නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් එකඟත්වයකට එළඹීමට හැකි වී නොමැත.

 

(ii) කටයුතු අවසන් කළයුතු කාලසීමාවන් සහ පැමිණිලි ලද දින සිට දවස් 14 ක් ඇතුලත ඒවා විභාග කළයුතුය, යන කරුණු ඇතුළුව සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් පිළිබඳ පැමිණිල්ලක් ලදවිට අනුගමනය කළයුතු කාර්ය පටිපාටිය අඩංගු මාර්ගෝපදේශයන් ඇතුළත් 2011 අපේ‍්‍රල් මස 29 වන දින දරණ චක‍්‍රලේඛයක් කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ සියළු කම්කරු නිලධාරීන් වෙත යොමු කර ඇත.

(iii) පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාකාරීමේ ප‍්‍රමාදය, අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන නඩුවක් සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි  එක්රැස්කර ගැනීම සඳහා ගතවන කාලය නිසා සිදුවේ.

 

නැවත වරක් සමිති විරෝධි වෙනස්ව සැලකුම් ලැබිමේ ක්‍රියාවන් තහනම් කරන නෛතික විධිවිධාන තිබීම පමණක් ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවත්, පරිචයෙහි දී ඒවා යෙදවීම ගැන වගබලා ගැනීමට ඒ සමගම සක්‍රිය සහ කඩිනම් කාර්ය පටිපාටි තිබියයුතු බවත් අවධාරණය කරමින්ද, ITUCය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අදහස් වලට අනූව, පරිචයෙහිදී සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක‍්‍රියා විශාල සංඛ්‍යාවක් සිදුවන බව නිරීක්‍ෂණය කරමින්, නව මාර්ගෝපදේශවල විස්තර කර ඇති කාර්ය පටිපාටි වල  සක්‍රිය භාවය සහ කඩිනම් බව රැකගැනීමට වගබලාගනු පිණිස අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසද අධිකරණය මගින් විභාග කරන ලද නඩු සංඛ්‍යාවත් ඒවායේ ප‍්‍රතිඵලත් ගැන තොරතුරු සපයන ලෙසද ඉල්ලා සිටි. සමිති විරෝධී වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් වල වින්දිතයන් බවට පත් වන කම්කරුවන්ට අදධිකරණය හමුවෙහි ඍජුව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි තත්වයක් උදා කිරීමට අවශ්‍ය උචිත පියවර ගන්නා ලෙසද කමිටව තවදුරටත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. තවද, සමිති විරෝධි වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමේ ක්‍රියාවන් සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිතිවලටත් ඍජුව අධිකරණය වෙත සිය පැමිණිලි ගොනු කිරීමේ අයිතිය ලබාදීමේ හැකියාව පිළිබඳව ත්‍රෛයිපාර්වික පදනමක් මත දිගටම සාකච්ඡා පවත්වන්නැයි කමිටුව තවදුරටත් රජයට ආරාධනා කරයි.

 

4 වන වගන්තිය. සාමූහික කේවල් කිරීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර. කලින් කරන ලද අදහස් දැක්වීමේදී කමිටුව,  සාමූහික කතිකා ප‍්‍රවර්ධනය කිරීම පිණිස, සාමාජීය සංවාද සහ සේවාස්ථාන සහයෝගිතා ඒකකය (Social Dialogue and Workplace Cooperation Unit[SDWC]) මගින්  ගන්නා ලද පියවර මෙන්ම ශිෂ්ඨසම්පන්න රක්ෂා පිලිබඳ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තියේ (National Policy for Decent Work) අනුග‍්‍රහය යටතේ ගන්නා ලද පියවර පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. රජය, මෙම කරුණ පිළිබඳව සිය වාර්තාවෙහි තොරතුරු සපයා නැති බව කමිටුව කණගාටුවෙන් යුක්තව සැලකිල්ලට ගනී. එම නිසා SDWC විසින් ගන්නා ලද පියවරවල ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සහ ශිෂ්ඨසම්පන්න රක්ෂා පිළිබඳ ජාතික ප‍්‍රතිපත්තිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ගන්නා ලද පියවරවල ප‍්‍රගතිය ඇතුළු සාමූහික කතිකා ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමෙහිලා ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ තොරතුරු සපයන ලෙස රජයෙන් කරන ලද ඉල්ලිම යළි අවධාරණය කිරිමට කමිටුව බැඳී සිටී.

 

අපනයන සැකසුම් කලාප (EPZ s).  අපනයන සැකසුම් කලාප අංශය ඇතුළත සාමූහික කේවල් කිරීම ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමේ අයිතිය පිළිබඳව රජය විසින් සපයා ඇති තොරතුරු කමිටුව සිය පුර්ව නිරීක්‍ෂණයේ දී සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. එම තොරතුරු අනූව අපනයන සැකසුම් කලාප ව්‍යවසාය වලින් 40%ක්  සාමුහික කේවල් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් සහිත සේවක සභා තිබෙන අතර, එම ව්‍යවසායවලින් සමහරක් සාමූහික ගිවිසුම් වලට එළබීම පුර්ණ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අවතීර්ණවී ඇත. ITUCයට  අනූව සේවක සභා වූ කලී, සේවකයන්ගේ මුල්‍ය දායකත්වයකින් තොරව සේවායෝජකයන් ගේ මුල්‍ය දායකත්වයක් ඇති ආයතනයන්ය. එලෙසම අපනයන සැකසුම් කලාප වල  වෘත්තීය සමිතිවලට ආදේශකයක් ලෙස ආයෝජන මණ්ඩල විසින් මේවා ප‍්‍රවර්ධනය කර ඇත. ඒ අනූව, සාමාජිකත්ව දායක මුදල් මත යැපෙන වෘත්තීය සමිති අභිබවා යන වාසියක් ඔවුන්ට අත්වන බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගත්තේය. කම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන් අතර, පෞද්ගලික හමුවීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ  අරමුණින් අපනයන සැකසුම් කලාප තුනෙහි වෘත්තීය සමිති පහසුතා මධ්‍යස්ථාන (Trade Union Facilitation Centres)  පිහිටුවා ඇති බව රජය සිය වාර්තාවෙහි දක්වා තිබිම, කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.  සේවක සභා පිහිටුවීම සහ ක‍්‍රියාවට නැංවීම නිසා වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීමට සහ ක‍්‍රියාවට නැංවිමට බාධාවක් හෝ අවතක්සේරු කිරීමකට හේතු නොවන බවට වගබලා ගැනිමට ආයෝජන මණ්ඩලය සෝදිසියෙන් සිටින බවට රජය දක්වා සිටි. මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි, කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් වෙත, ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව සහ ආයෝජන මණඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළහැකි බව රජය වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර සිටී. අපනයන සැකසුම් කලාප වල සංවිධානය වීමේ අයිතිවාසිකම් සහ සාමූහික කේවල් කිරීම්  සම්බන්ධව කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ක‍්‍රියාවට නැංවීමෙහිලා පවත්නා සුපැහැදිලි දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම දුෂ්කරතා ආමන්ත්‍රණය කරනු සඳහා ගන්නා ලද නිශ්චිත පියවර පිළිබඳව තොරතුරු සපයන ලෙස කමිටුව රජයෙන් අයැද සිටී. සේවක සභා විශේෂයෙන්ම සාමූහික කේවල් කිරීම සඳහා වෘත්තීය සමිති සතු අයිතිය විෂයයෙහිදී, සේවක සභා හේතුවෙන් වෘත්තීය සමිතිවල තත්වය හීන/අවතක්සේරු  නොකාරීමට වගබලා ගැනීම තහවුරු කරන  ලෙසත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ලත් අලූත්ම තත්වය සිය ඊලඟ වාර්තාවෙහි දක්වන ලෙසත් කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

 

සාමූහික කතිකා සඳහා නියෝජකත්ව අවශ්‍යතා. කාර්මික ආරවුල් පනතේ 3 අ (උ) වගන්තිය යටතේ, වෘත්තීය  සමිතියක් යම් කම්කරුවන් සම්බන්ධයෙන් කේවල් කිරීමට ඉදිරිපත් වන්නේද එම කම්කරු සාමාජීක සංඛ්‍යාවෙන් 40% කට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් එම වෘත්තීය සමිතියෙහි සිටින්නේ නම් එම වෘත්තීය සමිතිය සමග කේවල් කිරීමට කිසිදු සේවා යෝජිකයකු ප‍්‍රතික්ෂේප නොකළ යුතු බව සඳහන්ව තිබෙන බව කමිටුව සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහි දී සැලකිල්ලට ගෙන තිබිණ. කිසිම වෘත්තිය සමිතියක් කම්කරුවන්ගෙන් 40% ට වැඩි ප‍්‍රතිශතයක් ආවරණය නොකරන්නේ නම්, එකි ඒකකය තුල සිටින සියළු සමිතිවලට, යටත් පිරිසෙයින් ඔවුන්ගේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන්වත් සාමූහික කේවල් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් ප‍්‍රදානය කිරීමට වගබලාගන්නැයි කමිටුව පසුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේය. IOE  සහ EFC සිය අදහස් දැක්වීම්වලදී පවසා සිටින්නේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් පෙනි සිටින කේවල් කිරීමේ  නියෝජිතයාට සේවා යෝජකයා සමඟ කේවල් කිරීමේ නියෝජිත ශක්තිය තිබියයුතු බව ප‍්‍රකාශ කරන අතර, රටේ සියලූම ප‍්‍රධාන වෘත්තීය සමිතිවලට 40% ක ප‍්‍රතිශත මට්ටම තව දුරටත් එලෙස පවත්වා ගැනීමේ ප‍්‍රශ්ණයක් නොමැති බව දක්වා සිටියේය. එසේ වුවද රටේ සමිති බහුලත්වය නිසා 40% ක අවම ප‍්‍රතිශත මට්ටම සපුරාලීම අතිශයින් දුර්ලභ යයි LJEWU ප‍්‍රකාශ කරන බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. කුඩා වෘත්තීය සම්තිවලට සිය සාමාජිකයන්ගේ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා මාර්ග වල නිරතවීමේ හෝ මැදිහත්වීමක් සිදුල්කිරිමෙහිලා  සීමා පැනවීමක් නැතැයි ද මෙම ප‍්‍රශ්ණය සම්බන්ධයෙන් වෘත්තීය සමිති අතර සම්මුතියක් නැතැයි රජය පෙන්නුම් කර ඇති බවද කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. කිසිදු වෘත්තීය සමිතියක් කම්කරුවන්ගෙන් 40% කට වැඩි ගණනක් ආවරණය නොකරන්නේ නම්, මෙම ඒකකයේ සියලූම සමිතිවලට, යටත් පිරිසෙයින් සිය සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් සාමුහිකව කේවල් කිරීමේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රධානය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීතිරීති සම්පාදනය කිරිමේ කටයුතු සඳහා ත්‍රෛයිපාර්ශ්වික පදනම මත සාකච්ඡා කිරීම දිගටම පවත්වාගෙන යන ලෙසත් මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය ඊලඟ වාර්තාවෙහි දක්වන ලෙසත් කමිටුව රජයෙන් ඇයද සිටී.

 

6 වන වගන්තිය. රාජ්‍ය සේවයෙහි සාමූහික සාමුහික කේවල් කිරීම සඳහා වන අයිතිය. 2008 දෙසැම්බර් 31 වන දින වනවිට ලියාපදිංචි වෘත්තීය සමිති 1933 ක් තිබුණ බවත් එයින් 1,130 ක් රාජ්‍ය සේවකයින් මිලියන 1.2 ක් නියෝජනය කරන රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සමිති වූ බවත් සිය කලින් නිරීක්‍ෂණයෙහි කමිටුව සඳහන් කර ඇත. රාජ්‍ය අංශයේ කම්කරුවන්ගේ සාමුහික කේවල් කිරීමේ අයිතිය පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය, නිර්ව්‍යාජ සාමූහික කේවල් කිරීමේ විධිවිධානයන් සලසා නැති බවත්, සමහරවිට යම් බේරුම් කිරීමේ මූලාංග සහිතව, රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිතිවල ඉල්ලීම් සලකාබලන මත විචාරන ක‍්‍රමයක් පිහිටුවා ඇති බවත්, එහෙත් වැටුප් තීරණය කිරීමේ අවසාන තීරණය ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අත බවත්, කමිටුව සඳහන් කර ඇත. රජය සිය වාර්තාවෙහි මෙම කරුණු පිළිබඳව තොරතුරු සපයා නොමැති බව කමිටුව කණගාටුවෙන් යුක්තව සැලකිල්ලට ගනී. එම නිසා සිවිල් සේවකයන් රාජ්‍ය පරිපාලනමය තලයන්හි යෙදී නොසිටිනතුරු, ඔවුන්ට සාමූහිකව කේවල් කිරීම සඳහා තිබෙන අයිතිය පිළිගැනීමට සහ ප‍්‍රවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය උචිත පියවර ගන්නා ලෙසත්, ඒ සම්බන්ධව ලඟා කොටගෙන ඇති ප්‍රගතින් මීළඟ වාර්තාව තුලින් ප්‍රකාශ කරන ලෙසත් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමට කමිටුව බැඳී සිටී.

 

අවසාන වශයෙන් රාජ්‍ය අංශයෙහි ආරවුල් වැළැක්වීම සහ නිරවුල් කිරීම සම්බන්ධව, 1948 (අංක 87 දරණ) සේවක එක්රැස්වීමේ නිදහස සහ සංවිධානය වීමේ අයිතිය ආරක්‍ෂා කිරීම පිළිබඳ සම්මුතිය යටතේ වූ සිය නිරීක්‍ෂණයෙහි අඩංගු සිය අදහස් දැක්වීම්වලට කමිටුව සැලකිල්ල යොමු කරයි.

 

 

*********

රජය විසින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට මෙම සම්මුතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු  වගකීමට අදාලව සැපයිය යුතු වාර්තාවේ ආමන්ත්‍රණය කල යුතු මුලික කාරණාවන් පිලිබඳ ILO ඉල්ලීම මෙම සබැඳුමෙන් ලබාගත හැක  එකී කාරණාවන් වලට අදාලව වෘත්තිය සමිති වලට සහ සේවා යෝජක සංවිධාන වලට අදාල නීති හා සම්මුතියේ ප්‍රතිපාදන දේශීයව ක්‍රියාවේ යෙදවීම, උචිත අනපනත්, රෙගුලාසි පැනවීම සහ අවැසි සංශෝධනයන්ට අදාලව සිය වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඒවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ අවසාන නිගමන සහ නිර්දේශ තීරණය කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වේ. මෙමගින් සේවකයන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ජ.ක .ස කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල නියෝජනය කිරීමට හා ඒවාට බලපෑම් කල හැකි නෛතික පිළිගැනීමක් ලබාදීමට අවස්ථාව සැලසේ.  අදහස් දැක්වීමට පහත සලසා ඇති අවකාශයෙන් ඒ සඳහා මෙම විෂයට අදාලව වෘත්තීය සමිති හා සේවක මතය ඔප්නැන්විමට ඔබට දායක විය හැක. ඔබේ දහස් උදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති පරිශ්‍රම පෝෂණය කිරීමට හේතුවේ.

 

ඔබත් මෙම කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන්න…!!!

 

සිංහල ටයිපින් නොහැකි වුවත් පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම සබැදුම ට පිවිසෙන්න. http://www.google.lk/inputtools/windows/ හෝ http://www.google.com/intl/si/inputtools/cloud/try/

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435