පාඨක නිර්මාණ

පාඨක නිර්මාණ

කසල නැති “තේ කහට” ඇසට සහ සිරසට

“උඩරට කඳුකර සිරියා පරදන රූබර මුහුණ ඔබේ රතැඟිලි දිගුකර මදහස නංවන තේ දළු නෙළන ළඳේ…” ධ්වනිවාදයෙන් මේ ගීතය ගැන...

වටිනාම සුවඳ

දිනිඳු ලා රැස් දහර මං මාවත් පුරා විසිතුරු රටා මවද්දී…. දමා ඒමට නොහැකි සදාතන දුක් ගැහැට ද සමඟ…… පියවර තබා වැඩ...

සමාජවාදී යනු

සමාජවාදී යනු සාධාරණ යුක්තිය ගත මනුෂ්‍යත්වය ආදරය ප්‍රේමයෙන් පිරි මිනිසෙක්ට යහපත් ලෙස ජිවත් වෙන්න පුලුවන්  සමාජ...

SLA හිඟාකනවා හඳපානේ..!!

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයට ආධාර පිණිස නාට්‍යක් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවෙන්, ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ...

අද සිට නිවේවා හද තුළ නැගෙන ගිනී

01 මැයි 2014-archive.wedabima.lk පීඩිතයන්ගෙ දහඩියවල සුවඳ දැනී දෙවි දේවතාවොත් අහසේ නතර වුණී කම්කරු මෙහෙය වගකිවයුතු අයට පෙනී අද සිට...