සංවාද

සංවාද text

ට්‍රිලියන 1.3ක EPF අරමුදල සේවකයාගේ අයිතියක් මිස හාම්පුතුන්ගේ අයිතියක් නොවේ!

කේසර කොට්ටේගොඩ – කැඳවුම්කරු – රාජ්‍ය-අර්ධ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල...

මෑන් පවර් සේවකයින් ස්ථීර කළ යුත්තේ කාලය බලා නොව රැකියාවේ ස්වරූපය බලලයි

 මෑන් පවර් සේවකයින් ස්ථීර කළ යුත්තේ කාලය බලා නොව රැකියාවේ ස්වරූපය බලලයි – ලෙස්ලි දේවේන්ද්‍ර – මහ ලේකම් –...

[VIDEO] විදුලි බිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව වෘත්තීය සමිති සටන පිළිබඳ සංවාදය

2013 අගෝස්තු 28 වන දින ඩච් බර්ගර් යුනියන් ශාලාවේදී   සරණපාල සිල්වා, ප්‍රධාන ලේකම්, එක්සත් කම්කරැ සම්මේලනය විදුලි බිල...