ගීත

di8drxdie

ඔබ ප්‍රිය කරන නවතම සිංහල ගීත එකතුව අපෙන්…

අපි කවුරුද?

සීසීකඩ විසිරුණු සිතිවිලි.. දියබුබුලේ නළියන පෙනකැටි වාගේ.. නැති රෑ.. හුදකලාවේ තනිවී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ.....

ක්ලැරන්ස් අම්මාට ගැයූ ගීය..

මෑණියනි හද සෙවන ගෙනෙන නිවන ඔබ තමා.. මා ළයෙහි සුව මිහිර මවන පහන ඔබ තමා… ජීවිතයේ මා සොඳුරු මිහිරි සිහින ඔබ තමා…...

උපුල් නුවන් විදහා

  උපුල් නුවන් විදහා ඔබ සිනාසුනා මම සිනාසුනා පුළුන් පොදක් කළ මා ළඳකි වාසනා නම මොනාලිසා හද පාරන මාරුතයේ ඔබ ආ හැටි...

රටකින් එහා ඉගිළි

  රටකින් එහා ඉගිළි තනිවෙන්න බෑ සිතකින් නොවේ කිසිදා හැර යන්නේ මා අද මෙන් ළඳේ හෙට නෑ හමුවන්නේ මා ගෙන යමි ඔබේ ආදරේ.....

ලිතක් බලාලා නැකත් හොයාලා

ලිතක් බලාලා නැකත් සොයාලා කිරි උතුරනවා ගේ මැද්දේ… දොළොස් මසක් දැන් ගෙවී ගිහිල්ලා ලැබුවා ලැබුවා අවුරුද්දේ… අ...

කොපර කොපර

තැන තැන රවුමට ඉඳගෙන… ඉඳහිට එබිකම් කර කර… වැඩබිම

චක් ගුඩු ගුඩු – එඩ්වඩ් ජයකොඩි

චක් ගුඩු ගුඩු… චක් ගුඩු ගුඩු… ගුඩේ කියල… ගුඩු පනින්න එමුයි කියලා… කොල්ලෝ කොල්ලෝ එකට ඉඳලා … දෙන්නා දෙන්නා...