කෑම වට්ටෝරු

recipes

එළැඹෙන නත්තල් කෑම මේසයට රසම රස ක්‍රිස්මස් ෂුගර් කුකිස් හදමු

එළැඹෙන නත්තල් සමයේ කෑම මේසයට රසම රස ක්‍රිස්මස් ෂුගර් කුකීස් හදන්න. ඔබේ දරුවන් ආසාවෙන් රසවිදියි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :...

පැණි වළලු හදන්නේ මෙහෙමයි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  උදු ඇට කෝප්ප 1 හාල් කෝප්ප 2 මිටි පොල් කිරි කෝප්ප 1 ලුණු ස්වල්පයයි පොල් වතුර ටිකක් කිතුල් පැණි බොතල්...

චපාති (ඉන්දියානු ආහාරයකි)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ආටා පිටි අවශ්‍ය තරම් ලුණු රස අනුව සුදුරු ස්වල්පයක් එළවලු තෙල් ස්වල්පයක් වතුර අවශ්‍ය පමණට සාදන...

පොල් කිරිටොෆි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: පොල් පැණි කෝප්ප 1 පොල් කිරි කෝප්ප 4 බැදපු පිටි ග්‍රෑම් 150 සීනි කිලෝ ග්‍රෑම් 1 වැනිලා ස්වල්පයක් සාදන...

බටර් ස්පොන්ච් කේක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බිත්තර 3 සීනි ග්‍රෑම් 150 පිටි ග්‍රෑම් 125 බටර් ග්‍රෑම් 60 බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1 වැනිලා තේ හැඳි 1...

රට ඉඳි චට්නි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: රට ඉඳි ග්‍රෑම් 500 වියළි මිරිස් ග්‍රෑම් 30 අමු ඉඟුරු ග්‍රෑම් 10 සීනි ග්‍රෑම් 150 සුදු ලූනූ බික් 4...

පැටිස් 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  පාන් පිටි 200 g බටර් 20 g බිත්තර 1 ලුණු ,ගම්මිරිස් බේකින් පවුඩර් තේ හැදි ¼ තම්බා ගත් ඉස්සන් කීපයක් ලූනු...

රුලං පුඩිම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රුලං 250g සීනි 175g කිරි කෝප්ප 2 ½ කැබලි කර ගත් චෙරි(අවශ්‍ය තරමට) වියළි මිදි (අවශ්‍ය තරමට) කුඩාවට කපා ගත්...

වැලිතලප

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය හාල් පිටි 500g ලුණු පදමට එනසාල් ඇට 4-5ක් උකු පොල් කිරි කෝප්ප 2 ½ සීනි 400g සාදන ආකාරය හාල් පිටි ටික හොඳින්...

තල බෝල

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තල 500g පැණි කෝප්ප 1 ½ සීනි 200g බැදගත් තල 100g සාදන ආකාරය හොඳින් සෝදා වියළා ගත් තල කැබලි සිටින සේ කොටා ගන්න....

අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රතු කැකුළු හාල් 500g පැණි කෝප්ප 2 ක් පමණ ලුණු පදමට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි ½ එනසාල් ඇට 2 සාදන ආකාරය සහල්...

පොළොස් චට්නි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තරමක පොළොස් ගෙඩියක් විනාකිරි අඩුකෝප්ප ¼ කුඩා අමු ඉගුරු කැබැල්ලක් සුදුලූනු බික් 5ක් අබ ටිකක්...

පොල් අලුවා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ගා ගත් පොල් 500g සීනි 1kg කජු කැබලි 100g කරඳමුංඟු කුඩු තේ හැඳි ½ කැමති වර්ණකයකින් බිංදුවක් දෙකක් පමණ සාදන...

නාරං කැවුම්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මුං පිටි (කැබලි සහිත) 400 ගාගත් පොල් 400g පැණි කෝප්ප 1 ½ සීනි 130 එනසාල් කරාබු නැටි බැද ගැනීමට පොල් තෙල්...