වින්දන

වටිනාම සුවඳ

දිනිඳු ලා රැස් දහර මං මාවත් පුරා විසිතුරු රටා මවද්දී…. දමා ඒමට නොහැකි සදාතන දුක් ගැහැට ද සමඟ…… පියවර තබා වැඩ...

මහ සයුරම ඔබ …

මහ සයුර ඔබ වූ කළ එසඳ මා ගඟක් සේ ගලා ආවෙමි ඔබ වෙත නොයෙක් ගල්පර අතැර එන මගෙහිදී මා අතරමඟ උල්පතින් පැන නඟින ආදරය එකතු...

කළමණා සහකාර වැටුප් අරගලය

මොකක්ද මේ – බලවේගේ රාජ්‍ය සේවේ – බලවේගේ මොකක්ද මේ – බලවේගේ PMS – බලවේගේ       අපේ සේවෙට – තිබූ අයිතිය 2006 න් –...

එළැඹෙන නත්තල් කෑම මේසයට රසම රස ක්‍රිස්මස් ෂුගර් කුකිස් හදමු

එළැඹෙන නත්තල් සමයේ කෑම මේසයට රසම රස ක්‍රිස්මස් ෂුගර් කුකීස් හදන්න. ඔබේ දරුවන් ආසාවෙන් රසවිදියි. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :...

පැණි වළලු හදන්නේ මෙහෙමයි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය  උදු ඇට කෝප්ප 1 හාල් කෝප්ප 2 මිටි පොල් කිරි කෝප්ප 1 ලුණු ස්වල්පයයි පොල් වතුර ටිකක් කිතුල් පැණි බොතල්...

අපි කවුරුද?

සීසීකඩ විසිරුණු සිතිවිලි.. දියබුබුලේ නළියන පෙනකැටි වාගේ.. නැති රෑ.. හුදකලාවේ තනිවී සිටියම සිහින ආකරේක වැටුණා වාගේ.....