සම්බන්ධ වීම

Saudi_Arabia_map

 

හදිසි ඇමතුම් අංකය : 999 – දවසේ ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දුරකතනයකින් ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් පොලිසියට දැනුම්දීමට මෙම අංකය හා සම්බන්ධ වන්න.

 

ශී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලය ( Embassy of Sri Lanka)

තානාපති කාර්යාලය පිහිටුවා ඇත්තේ ඔබට අවශ්‍ය රැකවරණය, සහය ලබා දීම සඳහාය.
ගමන් බලපත්‍ර, වන්දි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තහවුරු කරන ලද ලිපි ලේඛන සැපයීම.
ලංකාවට පැමිණීමට පෙර උප්පැන්න හෝ මරණ සහතික අවශ්‍ය වුවහොත් මුල් පිටපත ලබා ගැනීමට පෙර තාවකාලික උප්පැන්න හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම.
මෘත දේහ ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය.
හාම්පුතාගෙන් සිදුවන හිරිහැර වලදී රැකවරණය සැලසීම.
අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම.
ආදිය තානාපති කාර්යාලය මගින් සිදු කෙරේ. එමෙන්ම සෞදියේ ප්‍රධාන නගර වලට ජංගම සේවයද ලබා දෙයි. ඒ සඳහා තානාපති කාර්යාලය අමතා විස්තර දැනගත හැක.

ලිපිනය : තැ. පෙ. 94360, රියාද් 11693, සෞදි අරාබි රාජධානිය

දුරකථන අංකය: 00966 11 460 8232/00966 11 4608223

තානාපති කාර්යාල ඝෘජු ඇමතුම් – 80011880050

ලිපිනය: ජෙඩා 21436, සෞදි අරාබිය

තැපල්:  තැ. පෙ. 23561

දුරකථන දේශීය: (012) 606 5414

ජාත්‍යන්තර : +966 12 606 5414

ෆැක්ස් දේශීය: (012) 664 1784

ජාත්‍යන්තර : +966 12 664 1784

විද්‍යුත් තැපැල් (E-mail) :  [email protected]

 

මානව හිමිකම් කොමිසම ( Human Rights Commission)           171729   

මානව හිමිකම් පිලිබඳ දැනුම ලබාදීම, මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණ සිදු කරන, මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වලට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානයකි.  එම නිසා හාම්පුතාගෙන් ඔබට සිදුවන දුෂණ, හිංසා, අනිසි බලපෑම් ආදී ඕනෑම ආකාරයේ මානව හිමිකම් කඩ වීමක් සම්බන්ධව පැමිණිලි කිරීමට සම්බන්ධ වන්න.

ලිපිනය:  ෆාහ්ඞ් රජ පාර, 373 ගොඩනැගිල්ල, රියාද්, සෞදි අරාබිය.