සම්බන්ධ වීම

maldivesmap

 

 

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි මාලදිවයින  (Transparency Maldives)   download (23)

නීති ආධාර වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමේ මධ්‍යස්ථානය (Advocacy and Legal Centre- ALAC )

මෙම ආයතනය මගින් නොමිලේ නීති ආධාර ලබාදෙන අතර හාම්පුතාගෙන් සිදුවන වංචා දුෂණ වලට එරෙහිව පැමිණිලි කිරීමට, රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් සිදුවන අල්ලස් වැනි දුෂණ චෝදනා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ද ලබා දෙයි. 

ලිපිනය: එම්.එෆ්. ගොඩනැගිල්ල, 7 වන මහල, චාන්දනී මාගු

ගාස්තු රහිත දුරකථන අංකය : (800)  3003 567  (මෙමගින් ඇමතුමක් ලබා ගැනීමේදී ඔබට ගාස්තුවක් අය නොවන නමුත් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයෙකුට, නෑ හිතමිතුරන්ට ඇමතීම සඳහා මෙය භාවිතා කළ නොහැක. අදාළ ආයතනයේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැක. )

විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail): [email protected]

 

මාලදිවයින සංචාරක සේවකයින්ගේ වෘත්තීය සමිතිය (Tourism Employee Association of Maldives – TEAM )            TEAM-1

වෘත්තීය සමිති වලට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන සංවිධානයකි. ඕනෑම සේවකයෙකුට මෙම සංවිධානයේ සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැක. අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම, වැටුප්, ප්‍රතිලාභ හා සේවා තත්වයන් පිලිබඳ එහි සාමාජිකයන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා පිහිටවන කම්කරුවන්ගේ සංවිධානයකි. නව සමිතියක් පිහිටුවා ගැනීමට සහය ලබා ගැනීමේ හැකියාවද පවතී. හාම්පුතා විසින් ඔබට වෘත්තීය සමිතියකට සම්බන්ධ වීමට අවසර ලබා නොදුනහොත් මෙහි ගොස් ඊට විරුද්ධව පැමිණිලි කළ හැක.

ලිපිනය:  එම් කොරල් ගාර්ඩ්න්ස්  2බි , ඉසුඩින් මාගු, මාලේ,මාලදිවයින් සමුහාණ්ඩුව

දුරකථන අංකය : +960 3338996

ෆැක්ස් අංකය : +960 3338995

 

මාලදිවයින් මානව හිමිකම් කොමිසම (Human Rights Commission of Maldives)   PressreleasePicBig

මානව හිමිකම් පිලිබඳ දැනුම ලබාදීම, මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණ සිදු කරන, මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වලට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානයකි.  එම නිසා හාම්පුතාගෙන් ඔබට සිදුවන දුෂණ, හිංසා, අනිසි බලපෑම් ආදී ඕනෑම ආකාරයේ මානව හිමිකම් කඩ වීමක් සම්බන්ධව පැමිණිලි කිරීමට සම්බන්ධ වන්න. වංචාවකට හසු වූ ඕනෑම අයෙකුට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට ද මෙමගින් අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

ලිපිනය: උතුරු වේහි, 5 වන මහල, කෙනෙරී මාගු, මාලේ, මාලදිවයින් සමුහාණ්ඩුව

දුරකථන අංකය : + 960 3336539,  + 960 3344977, +960 3003100

ෆැක්ස් අංකය : + 960 3338658

ගාස්තු රහිත අංකය: 1424   (මෙමගින් ඇමතුමක් ලබා ගැනීමේදී ඔබට ගාස්තුවක් අය නොවන නමුත් ඔබේ පවුලේ සාමාජිකයෙකුට, නෑ හිතමිතුරන්ට ඇමතීම සඳහා මෙය භාවිතා කළ නොහැක. අදාළ ආයතනයේ සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැක. )

 

ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ( Department of Immigration and Emigration)   IMMIG_BADGE

වීසා ආදී ආගමන විගමන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා සම්බන්ධ වන්න. අනුමත කාලයට වඩා වැඩියෙන් මාලදිවයිනෙහි රැඳී සිටීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදකි. සේවා කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි සමග ගොස් සහය ලබා ගන්න.

ප්‍රධාන කාර්යාලය ලිපිනය: පළමු මහල, වෙලානගේ, අමීර් අහමඩ් මාගු, මාලේ, මාලදිවයින් සමුහාණ්ඩුව

කාර්යාල වේලාවන්හි දුරකථන: +(960) 333 0444

කාර්යාල වේලාවන්හි නොවන දුරකථන: +(960) 333 0452

ෆැක්ස්: +(960) 332 0011