කළ නොකළ යුතු

මාලදිවයිනේ සමාජ සම්මතයන්

article-0-1B757422000005DC-583_468x312 AP_Maldives_young_student_13feb12-878x559

  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී හා ඒවාට එරෙහිව දැඩි දඩුවම් පමුණුවන නීති පිළිබඳව මාලදිවයින් ජාතිකයෝ දැඩි සැලකිල්ල යොමු කරති.
  • මාලදිවයිනේ සිරිත්වලට අනුව, සමලිංගික සබඳතා කිසිසේත්ම අනුමත කරනු නොලැබේ.
  • වරදකරුවන් සිර දඬුවම් වලට හා දඩවලට යටත් වේ.
  • මද්‍යසාර පානය කළ හැක්කේ මාලදිවයිනේ සංචාරක නිකේතන තුළ පමණකි.  ඉන් පිටත කිසි තැනක මද්‍යසාර පානය කළ නොහැකිය.
  • ඔබට සැහැල්ලූ සුවපහසු ඇඳුම් ඇඳිය හැකි නමුත්, මූලිකව ම විනීත බව ආරක්ෂා වන පරිදි ඒවා ඇඳිය යුතුය.
  • පල්ලියකට ඇතුළු වන විට, ඔබ ඔබේ ශරීරය නිසි පරිදි ආවරණය කර සිටිය යුතුය.
  • ජනතාවට ආචාර සමාචාර කිරීමේ වඩාත් සුලබ ක්‍රමය අතට අත දීමය.
  • ඉස්ලාම් ආගම හැර අන් ආගම් ප්‍රසිද්ධියේ ඇදහීම සපුරා තහනම් ය.