තතු

සේවක අයිතීන් ඉල්ලා විරෝධය පෑම මාලදිවයිනෙන් පිටුවහල් වීමට පාර කපයි!

මාලදිවයිනේ සුඛෝපභෝගී හෝටල් වල සේවය කරන දහස් ගණන් සංක්‍රමණික සේවකයින් පවසා සිටිනුයේ, ඔවුන්ට එල්ල වන හිංසනය හා...