තතු

කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් කොරියාවේ සේවය කරන ඔබට විශේෂ නිවේදනයක්

කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් කොරියාවේ සේවයේ නිරත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ දුරකථන නාමාවලියක් සැකසීමට...

පැරිස් ප්‍රහාරයෙන් අසරණ වන කොරියාවේ නීති විරෝධී සංක්‍රමනිකයෝ

අල් කයිඩාව හා සම්බන්ධ සිරියානු අල් නුස්රා පෙරමුණ (al-Nusra Front) හා සම්බන්ධ බවට සැකපිට, ඉන්දුනීසියානු ජාතික නීතී විරෝධී...

මුල් මාස 9න් කොරියාවට 5599ක්

කොරියානු රැකියා සඳහා රජය සහ දකුණු කොරියාවේ කම්කරු අමාත්‍යාංශය අතර වාර්ෂිකව අත්සන් කරනු ලබන අවබෝධතා ගිවිසුමට...

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් කොරියාවේ සිටි අයට විශේෂ දැනුම් දීමක්!

කොරියාවේ සිට නැවත සියරට බලා පැමිණෙන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට ආපසු ගෙවනු ලබන, එකවර ලබාගත හැකි ජාතික විශ්‍රාම වැටුප්...

කොරියාවේ ඔබට වැදගත් ඔවදනක්…!

දකුණු කොරියාවේ සංක්‍රමණික සේවකයින් පිලිබඳ ඒකාබද්ධ කමිටුව නියෝජනය කරන වී ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් (We Friends) සංවිධානයේ විධායක...

කොරියාවේ සේවය කරන ඔබ සතුව අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දුරකථන අංකය මෙන්න

කොරියානු විගමනික සේවක මධ්‍යස්තානය, භාෂා සහ සන්නිවේදන දුෂ්කරතාවයන්  ඇති සංක්‍රමණික සේවකයන්ට සහනයක් සැලසීම සඳහා...

කොරියානු සංක්‍රමණික සේවකයන්ට හිමි කාර්මික අනතුරු රක්ෂණාවරණය

කාර්මික අංශය කොරියාවේ සිටින බොහෝ ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික සේවකයන්, සේවයේ නියුක්තව සිටින අංශයකි. මෙම අංශයේ සේවයේ...