සම්බන්ධ වීම

 

qatar_map

කටාර් දේශීය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථාන

හදිසි ඇමතුම් අංකය : 999 – දවසේ ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම දුරකතනයකින් ගින්නක්, කලබලයක් හෝ ඔබට හිරිහැරයක් සිදුවිම වැනි ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් දැනුම්දීම මෙම අංකය හා සම්බන්ධ වන්න.

 

ශී‍්‍ර ලංකා තානාපති කාර්යාලය ( Embassy of Sri Lanka)

තානාපති කාර්යාලය පිහිටුවා ඇත්තේ ඔබට අවශ්‍ය රැකවරණය, සහය ලබා දීම සඳහාය.
ගමන් බලපත්‍ර, වන්දි ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තහවුරු කරන ලද ලිපි ලේඛන සැපයීම.
ලංකාවට පැමිණීමට පෙර උප්පැන්න හෝ මරණ සහතික අවශ්‍ය වුවහොත් මුල් පිටපත ලබා ගැනීමට පෙර තාවකාලික උප්පැන්න හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම.
මෘත දේහ ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය.
හාම්පුතාගෙන් සිදුවන හිරිහැර වලදී රැකවරණය සැලසීම.
අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම.
ආදිය තානාපති කාර්යාලය මගින් සිදු කෙරේ.

ලිපිනය:  අංක 4, ෂාරා කර්ජා (ෆැල්කන් පෙට්රල් හළ පසුපස),   අල්-හිලාල්, තැ. පෙ. පෙට්ටිය: 19075  දෝහා, කටාර් රාජ්‍යය

කාර්යාල වේලාව පෙ. ව. 8. 00 සිට ප. ව. 4. 00 දක්වා (ඉරිදා – බ‍්‍රහස්පතින්දා)

කොන්සල් අංශය: පෙ. ව. 8. 00 සිට ප. ව. 1. 00 දක්වා

දුරකථන අංකය: (974) 4467-7627/47 (කරුණාකර කාර්යාල වේලාවන්හි දී අමතන්න)

ෆැක්ස් අංකය:  (974) 4467-4788

සිකුරාදා දිනයන්හිදී වසා ඇත.

 

මානව හිමිකම් කොමිසම ( Human rights Commission)                     tumblr_m9elmlnEMZ1qge4f9

මානව හිමිකම් පිලිබඳ දැනුම ලබාදීම, මානව හිමිකම් කඩවීම් සම්බන්ධයෙන් අධීක්ෂණ සිදු කරන, මානව හිමිකම් කඩකිරීම් වලට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වන සංවිධානයකි.  එම නිසා හාම්පුතාගෙන් ඔබට සිදුවන දුෂණ, හිංසා, අනිසි බලපෑම් ආදී ඕනෑම ආකාරයේ මානව හිමිකම් කඩ වීමක් සම්බන්ධව පැමිණිලි කිරීමට සම්බන්ධ වන්න.

ලිපිනය: ෆෙරීජ් අබ්දුල් අසිස්, නසර් බින් ඛාලිඞ් ඉන්ටර්සෙසන්, දෝහා පෙට්රල් හළ ඉදිරිපිට, ඔටාබි කුළුන.

දුරකථන අංකය: +974 44048844

ඝෘජු දුරකථන අංකය: +974 66626663

විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail): [email protected]

වෙබ් අඩවිය : http://www.nhrc-qa.org