104 වන සැසිය වර්ෂ 2015

වතු කම්කරුවන්ට නිවාස තනා දීමට බ්‍රිතාන්‍යයට සදාචාර යුතුකමක් තිබෙනවා – වේලායුදම්

ලෝක කම්කරු සමුළුවේ මෙවර වැඩකරන ජනතාවගේ නිල නියෝජිත වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට...

[AUDIO] G 15 ප්‍රකාශනය ලංකාවේ කතාව වේ ! – කම්කරු අමාත්‍යංශයේ සහකාර ලේකම් විමලවීර

ILO සමුළුව තුල ශ්‍රී ලංකා රජයේ චන්දබල හිමි නිල නියෝජිතයින් දෙදෙනා වෙනුවෙන් සමුළුව ඇමතීමේ අවස්තාව හිමි වූ කම්කරු...

[AUDIO] පුද්ගලික අංශයේ පඩි රජයෙන් වැඩි කරනු එපා – ලංකා හාම්පුතුන්ගේ ප්‍රධානියා ජිනීවාහිදී කියයි

ව්‍යවස්ථාපිත නෛතික ප්‍රතිපාදන හරහා පෞද්ගලික අංශය සඳහා සිදුකෙරෙන යම් අනිවාර්ය පඩි වැඩිකිරීමක් නිසැකවම...

[AUDIO] ILO සම්මුති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය ගැන සතුටු වන්න බැහැ – කම්කරු ඇමති

ඊයේ (05) දින දිවා වරුවේදී 104 වන ජගත් කම්කරු සමුළුව ඇමතු ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු අමාත්‍ය එස්.බි.නාවින්න මහතා පවසා සිටියේ...

කම්කරු ඇමති ජිනීවා යයි!

කම්කරු අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න මහතා ජිනීවා නුවර බලා පිටත්ව යාමට නියමිත බව කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යංශය...