103 වන සැසිය වර්ෂ 2014

කම්කරු නීති ක්‍රියාවට නැංවීමට නව නීති සම්මත කරලා – වෙළඳ කලාප වලටත් වෙනම නීති!

18 ජුනි 2014 – archive.wedabima.lk   ජුනි මස මුල් සති දෙකෙහිදී  ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පැවති ILO ජගත් කම්කරු සම්මේලනයේ,...

සම සමාජ වෘත්තීය සමිති නායකයාත් ජනපති ආශිර්වාදයෙන් ජිනීවා සංචාරයට වරම් ලබයි

03 ජුනි 2014 – archive.wedabima.lk   ජිනීවා නුවර ලෝක කම්කරු සමුළු සංචාරයට වරම් ලද, රජයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට යවන ලද නිල ...

[Video]103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුව උත්සවශ්‍රීයෙන් ජිනීවාහිදී නිල වශයෙන් ආරම්භ වේ!

30 මැයි 2014 – archive.wedabima.lk   ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ 103 වන සැසිය මැයි මස 28 වන දින, අධ්‍යක්ෂක ජනරාල් ගයි රයිඩර් මහතා විසින් නිල...

[Video] ආර්ජන්ටීනාවේ දනියෙල් ෆුනේස් ඩි රියෝහා 103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුවේ සභාපතිත්වට පත්වේ

30 මැයි 2014 – archive.wedabima.lk   ආර්ජන්ටීනාවේ සේවායෝජක නියෝජිත දනියෙල් ෆිනේස් ඩි රියෝහා මහතා 103 වන ජගත් කම්කරු සමුළුවේ සභාපති...

[Video] 2014 රැකී රක්ෂා ලොව (World of Work) පිළිබඳ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කෙටි අදහස් දැක්වීමක්

30 මැයි 2014 – archive.wedabima.lk   2014 රැකි රක්ෂා පිළිබඳ ලෝක වාර්තාව (World of Work 2014) ඉදිරිපත් කරමින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ පර්යේෂණ අංශයේ...