හෝටල් සේවක අත්වැල 1 – ඔබව ආවරණය කෙරෙන නීති රීති මොනවාද ?

හෝටල් කර්මාන්තයෙහි වැඩ කරන සේවකයන් ප‍්‍රධාන නීති ප‍්‍රවාහයන් දෙකකින් ආවරණය කෙරේ. එනම් හෝටල් හා භෝජන සැපයීමේ කර්මාන්තය පිලිබඳ පඩි පාලක සභා ප‍්‍රතිපාදන සහ සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතයි. මෙහි සඳහන් හෝටල් හා භෝජනාගාර පඩිපාලක සභා ප‍්‍රතිපාදන යටතේ හෝටලයක් තුළ සේවය කරනු ලබන්නා වූ සියලූම සේවකයින් හට හෝටලය තුළ කිරීමට ඇති කාර්යයන් වල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන තමුන්ට හිමි ශ්‍රේණිය කවරේද යන්න පැහැදිලි කරයි. මෙහි හෝටලයක වැඩ කරන සියලූ සේවකයින් ශ්‍රේණි 5 කට ඇතුලත් කර තිබේ.

ඔබ වැඩ කරන හෝටලය තුළ වැඩ කරන සේවක සංඛ්‍යාව 10 ට වැඩි නම් ඔබ හට, මෙරට පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති සාප්පු හා කාර්යාලය සේවක පනතෙහි සඳහන් සියලූම සේවා කොන්දේසි හිමි බැව් 2012 ජනවාරි මස 03 වන දින ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති රජයේ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් නීතිගත කර ඇත. එසේ නීතිගත කරන ලද වරප‍්‍රසාදයන් පිළිබඳ තොරතුරුත් මෙම ප‍්‍රකාශනයෙන් විග‍්‍රහ කෙරේ.

පඩිපාලක සභා ශ්‍රේණි හා ඒවාට අයත් සේවාවන් හඳුනාගැනීම

හෝටල් හා භෝජනාගාර සේවකයින් අදාළ පඩිපාලක සභාව මගින් ශ්‍රේණි 5 කට වෙන් කොට ඇත. සියලූ හෝටල් හා භෝජනාගාර සේවකයින් යම් ශ්‍රේණියකට අයත් වේ. එය පදනම් වන්නේ තමුන් ඉටු කරන සේවාව හා එහි ස්වරූපය අනුවයි. හෝටල් හා භෝජනාගාර සේවකයින් තමුන් අයත් ශ්‍රේණිය කුමක්දැයි නිසිආකාරයෙන් දැන සිටීම තම වේතන හා අයිතිවාසිකම් තහවුරු කිරීමට උපකාර වන ඉතා වැදගත් කරුණකි.

හෝටල් සහ භෝජන සැපයීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාවේ උප ලේඛනය

හෝටල් සහ භෝජන සැපයීමේ කර්මාන්තය පිළිබඳ පඩිපාලක සභාව විසින් ඇති කරන ලදුව වර්ෂ 1979 අපේ‍්‍රල් මස 27 වැනි දින අංක 34 දරන ගැසට් පත‍්‍රයෙහි පළකරනු ලැබූ නිවේදනයෙහි සවිස්තරව දක්වා ඇත්තාවූ ද, කලින් කල වෙනස් කරන ලද්දාවූ ද, අවසන් වරට 2012 ජනවාරි මස 03 වැනි දින අංක 1739/11 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත‍්‍රයෙන් පළ කරන ලද නිවේදනය මගින් වෙනස් කරන ලද්දාවූ ද, තීරණ පහත සඳහන් පරිදි තවදුරටත් වෙනස් කර ඇත.

එක් එක් ශ්‍රේණිවලට අයත් සේවක කාණ්ඩයන්

a1 copy

I වැනි ශ්‍රේණිය

ඇසිස්ටන් රූම්බෝයි, ක්ලෝත් රූම් බෝයි, ඇටෙන්ඩන්ට්, ක්ලොක්රූම් නැනී, කම්කරු – නිදන කාමරවල ක්ලීනර්ස්, ලවුන්ජ් ලේබරර්ස්, කසල ශෝධක (නිදන කාමර), කසල ශෝධක කම්කරු, ඔෆිස් බෝයි, කාර්යාල කම්කරු, කම්කරු – ගබඩා සයිකල් ඔඞ්ලි, මුළුතැන්ගෙයි පිරිසිදු කරන්නා මුළුතැන්ගෙයි සහායක, පිඟන් සෝදන්නා කම්කරු මුළුතැන්ගෙයි, පෝටර්, පැන්ටි‍්‍රබෝයි, උදව්කරු, ප්ලේට් රූම්බෝයි, ග්ලාස් රූම්බෝයි, සිල්වර් රූම්බෝයි, බාර් ලේබර්ස්, යුටිලිටි වර්කර්ස්, වතුකම්කරු / උදව්කරු, නුපුහුණු කම්කරු (නඩත්තු)

II වැනි ශ්‍රේණිය

රූම් බෝයි, හවුස්මන්, රූම්මේඞ්, ලිනන් රූම් ඇටෙන්ඩන්ට්, රූම් නැනී, පියන්වරු, මැසෙන්ජර්, චෙකර්වරු, බෙල්බෝයි, පේප්බෝයි, සෝපානකරු, ඩෝමන්, බැගෙජ්ලිෆ්ට් ඔපරේටර්වරු, පාස් ලිෆ්ට් ඔපරේටර්, සහකාර වේටර්, සහකාර ස්ටුවර්ඞ්, බස්බෝයි, බාර්ටෙන්ඩර් සහකරු, සහකාර බාර්මන්, බිලියඞ් මාර්කර්, ලයිෆ් ගාඞ්, ලොන්ඩරි ඇසිස්ටන්, ගාඞ්නර්, පූල් ඇටෙන්ඩන්ට්, අර්ධ පුහුණු කම්කරු (නඩත්තු)

III වැනි ශ්‍රේණිය

සිම්ස්ට‍්‍රස් ටේලර්, සම්බාහකයෝ, ලිපිකරු III වන ශ්‍රේණිය, ගබඩා සහායක, රියදුරුවරු, බාර්කැෂියර්, බිල් ලිපිකරු, සාමාන්‍ය ලිපිකරු, පෞද්ගලික ලිපිකරු, ස්නැක් බාර්, අරක්කැමි, රසකැවිලි සාදන්නෝ, සහකාර අරක්කැමි, තර්ඞ් කිචන් කොමිස්, සහකාර බක්කරේ, පැන්ට‍්‍රිමන්, අරක්කැමි ෂෂෂ වන ශ්‍රේණිය, ඇසිස්ටන්ට් බෙල් කැප්ටන්, හෝල් පෝටර්, වේටර්, බාර්මන්, ස්ටුවර්ඞ්, බාර් වේටර්, බාර් ස්ටුවර්ඞ්, සිකියුරිටි ගාඞ්, උද්‍යාන පාලක, පුහුණු (නඩත්තු) කම්කරු, බාර්ටෙන්ඩර්

IV වැනි ශ්‍රේණිය

හෙල්ත් ක්ලබ්, පිළිගැනීමේ නිලධාරී, ලිපිකරු II වන ශ්‍රේණිය, සහකාර ගබඩාකරු, ගබඩා ලිපකරු, ඇසිස්ටන්ට් නයිට් ඔඩිටර්, ටයිම් කීපර්, කාඩෙක්ස් ඇසිස්ටන්ට්වරු, ගිණුම් ලිපිකරු, සහකාර පොත් තබන්නා, කොස්ට් ක්ලාක්, ක්‍රෙඩිට් ක්ලාක්, විකුණුම් ලෙජර් ලිපිකරු, වැටුප් ලිපිකරු, යතුරුලියන්නා, මුදල් අදියුරු, ජෙනරල් ඇසිස්ටන්ට්, පෞද්ගලික සහායක, සහකාර ප‍්‍රධාන අරක්කැමි, සෙකන්ඞ් කිචන් කොමිස්, බක්කරේ, අංශ ප‍්‍රධාන අරක්කැමි, ෂෂ වන පංතියේ අරක්කැමි, දුරකථන ක‍්‍රියාකරු, පිළිගැනීමේ නිලධාරී, බෙල් කැප්ටන්, ප‍්‍රධාන පෝටර්, රූම් සර්විස්,  ඕඩර් ටෙකර්, බට්ලර්වරු, හෙඞ් බාර්මන්, හෙඞ් බාර් කීපර්, හෙඞ් වේටර්, හෙඞ් ස්ටුවර්ඞ්, කැප්ටන් හොස්ටස්, හෙඞ් පැන්ටි‍්‍රමන්, ටී මේකර්, සිකියුරිටි ලීඩර්, සීනියර් ලොන්ඩ‍්‍රි ඇසිස්ටන්

V වැනි ශ්‍රේණිය

ෆ්ලෝ සුපවයිසර්වරු, ලිනන්රූම් සුපවයිසර්වරු, හෙදි, ඇසිස්ටන් හවුස් කීපර්, ලිපිකරු I ශ්‍රේණිය, ගබඩා භාරකරු, ප‍්‍රධාන ලිපිකරු, සරප්, පොත් තබන්නා, නයිට් ඔඩිටර්, ආදායම් ගණන් පරීක්ෂක, ලඝුලේඛක, ප‍්‍රධාන ලිපිකරු, ප‍්‍රධාන අයකැමි, ගණන් පරීක්ෂක, සහකාර මිලදී ගැනීමේ නිලධාරී, චීෆ් ටයිම් කීපර්, කිචන් ස්ටුවර්ඞ් සුපවයිසර්, ෆස්ට් කිචන් කොමිස්, ප‍්‍රධාන අරක්කැමි, මණ්ඩලීය අරක්කැමි, රෙස්ටුරන්ට් අරක්කැමි, ෆ‍්‍රන්ට් ඔෆීස් ක්ලාක්, ගුවන් තොටුපල නියෝජිත, ප‍්‍රධාන පිළිගැනීමේ නිලධාරී, ප‍්‍රධාන ටෙලෙක්ස් ක‍්‍රියාකරු, ප‍්‍රධාන දුරකථන ක‍්‍රියාකරු, රිසවේෂන් ක්ලාක්, පරිපාලක ඩිස්ක්ජෝකි කළමනාකරු, සිකියුරිටි ෆස්ට් ලීඩර්, උද්‍යාන පරිපාලක, ඉංජිනේරු චාජ්හෑන්ඞ්, පිහිනුම් තටාක පරිපාලක.

a3 copy

මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ මැයි මස 27වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435