සේවක භාරකාර අරමුදලෙන් ඔබට හිමි ප්‍රතිලාභ

හෝටල් සේවක අත්වැල 13

මෙම අරමුදලට දායකත්වයක් කොට ඇති සෑම සේවකයෙකුටම පහත අවස්ථාවන්හිදී ප‍්‍රතිලාභ ලබා ගත හැක.

 • වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කළ විට හෝ,
 • නැවත රටට ආපසු පැමිණිමේ අපේක්ෂාවකින් තොරව වෙනත් රටකට පදිංචියට යන අවස්ථාවකදී හෝ
  ස්ථීර හා පුර්ණ නොහැකියාවකට පත්වීම හේතුවෙන්
 • රැකියාව අතහැරීමට සිදු වූ විට
 • රාජ්‍ය සේවයේ, පළාත් පාලන හෝ දිස්ත‍්‍රික් සේවයේ වැනි රජයට අයත් සේවාවක විශ‍්‍රාම වැටුප් හිමි නිලයකට පත් වූ විට රැකියා වෙන් ඉවත් වූ විට හෝ රැකියාව අහිමි වූ විට ද වයස අවුරුදු 60 සම්පුර්ණ නොවුවත් අරමුදලේ තමුනට ඇති ශේෂය ආපසු ගතහැක. කෙසේනමුදු එලෙස මුදල් ආපසු ලබාගෙන ඇති අවස්ථාවක, නැවත රැකියාවක නිරතවී ඉන්පසු ඉවත්වීමේදී, පෙරදී මුදල් ලබාගත් දින සිට වසර 5ක් යන තුරු අරමුදලේ ශේෂය ආපසු ලබාගැනීම සඳහා ඉල්ලූම් කිරීමට සාමාජිකයකුට නොහැකිය.

සේවක භාරකාර අරමුදලේ සාමාජික සේවකයෙකුගේ මරණයකදී, ඒ අවස්ථාව වන විට ඔහුගේ නමට බැරව ඇති මුළු මුදල, ඔහු විසින් නම් කොට ඇති තැනැත්තා හට භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය මගින් ගෙවිය යුතුය. මියගිය සේවකයා එලෙස යමකු නම් කොට නැත්නම් එකී මියගිය සේවකයාගේ බුදලයේ පොල්මකරු හෝ අද්මිනිස්ත‍්‍රාසිකරුට හෝ එම සේවකයාගේ උරුමකරුවනට ගෙවිය යුතුය.

එවැනි ගෙවීමක් සඳහා වන ඉල්ලීමක් නියමිත ආකෘතියට අනුව සකස් කොට අවසන් වරට සේවය කළ සේවායෝජකයා හරහා තමා වෙනුවෙන් සිදු කොට ඇති දායකවීම් පිළිබඳ සහතිකයක් සහිතව භාරදිය යුතුය. එම සහතිකයෙහි ප‍්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන කාලසීමාව අදාල සේවා නියුක්තිය පිළිබඳව තොරතුරුද අන්තර්ගත විය යුතුය.

ප‍්‍රතිලාභ

ජීවිත රක්ෂණය

සේවක භාරකාර අරමුදලේ සෑම සාමාජික සේවකයෙකුම නිතැතින්ම ජීවිත රක්ෂණයකින් ආවරණය ලබයි. මේ සඳහා එකී සේවකයාගේ මරණය සිදුවන අවස්ථාවේදී එකී සාමාජිකයාගේ වයස අවුරුදු 70ට අඩු විය යුතුය.

 • මරණය සිදුවන අවස්ථාවේදී සේවකයා සේවා නියුක්තව සිටිය යුතුය.
 • අවම වශයෙන් මාස 6 ක කාලයකටවත් දායක මුදල් ගෙවා තිබිය යුතුය.
 • අරමුදල් ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම මරණය සිදුවී වසර 2 ක් ඇතුළත සිදු කළ යුතුය.

මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ සියලූම සක‍්‍රීය සාමාජිකයන්ට පැය 24 මුළුල්ලේම රක්ෂණ ආවරණය ලැබේ. සාමාජිකයකු මියගිය විට සාමාජිකයන් මිය යාමට පෙර අවසාන මාස 06ක වැටුපේ සාමාන්‍යය මෙන් පහළොස් ගුණයක මුදලකට රු. 100,000.00 උපරිමයකට යටත්ව මියගිය සාමාජිකයාගේ නීත්‍යානුකූල උරුමක්කරුවෝ හිමිකම් පෑමට සුදුසුකම් ලබති.

මෙහිදී කුමන ආකාරයෙන් මරණයට පත්වුවද වන්දි මුදල් ප‍්‍රදානය කෙරේ. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ සිය දිවි හානිකර ගැනීමේදී වුවද වන්දි ලබා ගත හැක. වන්දි මුදල රු. 50,000/- උපරිමයකට යටත් කර ඇත.

පුර්ණකාලීන ආබාධිත රක්ෂණ යෝජනා ක‍්‍රමය

සම්පූර්ණ ආබාධිත විම නිසා රැුකියාව අහිමි වන අවස්ථාවක ආබාධිත තත්ත්වය අනුව රු. 200,000.00ක උපරිමයකට යටත්ව සාමාජිකයන්ට මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය මගින් ප‍්‍රතිලාභ සැළසේ.

සේවක භාරකාර අරමුදල සතුව ස්ථීර ආබාධිත රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් ද ඇත. යම්කිසි හදිසි අනතුරක්, අංශභාගය, ස්වාභාවික හේතුවක් හෝ යම් නිශ්චිත වෘත්තිය රෝගයක් හේතුවෙන් යම් සේවකයකු පූර්ණ හා ස්ථීර ආබාධිත තත්ත්වයකට පත් වූ බවට ප‍්‍රකාශයට පත් කොට ඇති විට ඒ හරහා රැකියාව අහිමි වන අවස්ථාවක භාරකාර අරමුදල මගින් රු. 200,000/- ක උපරිමයකට හා පහත විස්තර කර ඇති කොන්දේසි වලට යටත්ව වසර 2 ක සාමාන්‍ය වැටුප ගෙවනු ලැබේ.

 • එකී සේවකයා හදිසි අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේදී හෝ වෘත්තිය රෝගය වැළෙඳන අවස්ථාවේදී වයස අවුරුදු 70ට අඩු හෝ අංශභාගය ඇති වූ අවස්ථාව වන විටදී වයස අවුරුදු 60ට අඩු විය යුතුය.
 • එකී සාමාජික සේවකයාගේ හදිසි අනතුර, අංශභාගය හෝ වෘත්තිය රෝගය වැළෙඳන අවස්ථාව වන විට සේවා නියුක්තියේ සිටිය යුතු අතර එම හදිසි අනතුර, අංශභාගය හෝ වෘත්තිය රෝගය වැළඳීමට ප‍්‍රථම සය මාසයක් තුළ සේවක භාරකාර අරමුදලට නොකඩවා දායක මුදල් යවා තිබිය යුතුය. විදේශ සේවයේ නියුතු සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් වන විට එක් මසක දායක මුදල ගෙවා තිබීම මූල්‍ය හිමිකම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට ප‍්‍රමාණවත් වේ.
 • එකී හදිසි අනතුර, අංශභාගය හෝ වෘත්තිය රෝගය වැළඳිම සිදුවී මාස 3 ක ඇතුළත සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලයට දැනුම් දිය යුතුයි.
 • යම් අතක් හෝ පාදයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ශරීරයෙන් වෙන් විමක් සිදු වී ඇති හදිසි අනතුරකදී රු. 50,000/- ක් හෝ එක් වසරක ඉපයීමක් යන දෙකෙන්, අඩු ප‍්‍රමාණයට සේවකයාට හිමිකමක් ඇත.
හදවත් සැත්කම් සඳහා මූල්‍යාධාර

මණ්ඩලය විසින් වර්ගීකරණය කර ඇති පහත විස්තර කොට ඇති කොන්දේසි වලට යටත්ව සේවකයින් හට හෘද සැත්කම් සඳහා ආධාර සපයයි. ඇතැම් හදවත් සැත්කම්වලට භාජනය වන සාමාජිකයන් රු. 150,000.00 දක්වා මුල්‍යාධාර ලැබිමට සුදුසුකම් ලබති. මෙරට හෝ විදේශ රටක සැත්කම සිදුකළ හැකිය.

 • සැත්කම සිදු කෙරෙන අවස්ථාව වන විට සේවකයා වයස අවුරුදු 70ට අඩු විය යුතුය. (විදේශ සේවයේ නියුතු සේවකයෙකු සම්බන්ධයෙන් වයස අවුරුදු 50ට අඩු විය යුතුය.)
 • සැත්කම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වන අවස්ථාවෙහිදී, පසුගිය මාස 6 තුළ නොකඩවා සේවක භාරකාර අරමුදලට දායක වීම් කොට තිබිය යුතු අතර ඒ සෑම වාරිකයක්ම මසකට රු. 150/- ඉක්මවා තිබිය යුතුය. විදේශ සේවයේ නියුතු සේවකයෙකු සම්බන්ධයෙන් වන විට අවම වශයෙන් එකී සැත්කමට ප‍්‍රථම මාස 12 ක් නොකඩවා දායකවීම සිදු කොට තිබිය යුතුය.

පහත සඳහන් හදවත් රෝග මේ යටතේ ආවරණය වේ.

 • හදවත් බද්ධ කිරීමේ සැත්කම්
 • හදවත් සිදුරු සම්බන්ධ කිරීමේ සැත්කම
 • හෘද කපාට ප‍්‍රති ස්ථාපනය කිරීමේ සැත්කම
 • හෘද පියකරු බද්ධ කිරීම
 • එන්ජියෝ ප්ලාස්ටී හා ස්ටෙන්ට් සැත්කම
 • රේඩියෝ ෆ්රික්වෙන්සි (FR) ඇබ්ලේශන් සැත්කම
අක්ෂිකාච සඳහා වියදම් ප‍්‍රතිපූරණය කිරීම

ඇසේ සුද සඳහා සැත්කමකින් පසුව අක්ෂිකාච සඳහා දරණ වියදම ප‍්‍රතිපූරණය කිරීම සඳහා එක ඇසකට රු. 9,000.00ක උපරිමයකට යටත්ව සාමාජිකයන්ට මුදල් ඉල්ලා සිටීමට මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය මගින් හැකිවේ. දෑස් සඳහා රු. 18,000ක උපරිමයක් වේ.

මෙම ප‍්‍රතිලාභය ලබාගැනීම සඳහා ද රෝහලින් පිටවී දින 60ක් ඇතුලත ඉල්ලූම් කලයුතුය.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ආධාර යෝජනා ක‍්‍රමය

ඔබගේ දරුවකු පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත්වූ විට ප‍්‍රතිපාදනය හරහා මුදල් ලබා ගත හැක. පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ලබා ගෙන ඇති ලකුණු ප‍්‍රමාණය සැළකිල්ලට ගෙන සේ.භා. අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ ළමයින් 7000කට රු. 15,000.00 බැගින් වාර්ෂිකව මූල්‍යමය ත්‍යාග පිරිනමනු ලැබේ.

පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රතිපල නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව ප‍්‍රතිලාභ සඳහා ඉල්ලූම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඔබ මෙ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතුවේ. ඉල්ලූම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනයෙන් පසු ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලූම්පත් සඳහා ප‍්‍රතිලාභ ගෙවනු නොලැබේ.

මෙම මුදල දරුවාගේ නමින් මහජන බැංකුවේ සිසු උදාන ඉතිරි කිරීමේ ගිනුමක තැන්පත් කෙරෙන අතර එය දරුවා 18 වැනි වියට පත්වීමෙන් පසුව ආපසු ලබාගත හැක.

පුර්ණකාලීන ආබාධයක් නිසා රැකියාව අවසන් වන සාමාජිකයින්ගේ දරුවන් සඳහා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප‍්‍රතිලාභ

ඉහතින් සඳහන් වන ශිෂ්‍යාධාර වලට අමතරව පුර්ණකාලීන ආබාධයක් නිසා රැකියාව අවසන් වන සාමාජිකයින්ගේ දරුවන් පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් වුවහොත් ඔවුන් සඳහා සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ආධාර ප‍්‍රතිලාභ ක‍්‍රමයක් ක‍්‍රියාත්මක වේ.

අ.පො.ස උසස් පෙළ සමත් දූ පුතුන්ට ආධාර යෝජනා ක‍්‍රමය

අ.පො.ස උ.පෙළ විභාගයේ ලබාගෙන ඇති ලකුණු ප්‍රමාණය සැළකිල්ලට ගෙන සේ.භා. අරමුදලේ සාමාජිකයන්ගේ ළමයින් 5000කට රු. 12,000.00 බැගින් වාර්ෂිකව මූල්‍යමය ත්‍යාග පිරිනමනු ලැබේ.

“ශ‍්‍රම සුව රැකවරණ” රෝහල්ගත වීමේ වෛද්‍ය යෝජනා ක‍්‍රමය

වසර 5ක සාමාජිකත්වයක් සම්පුර්ණ කල සේවකයකුට මෙම යෝජනා ක‍්‍රමයට අදාළ වන කොන්දේසි වලට යටත්ව වර්ෂයකට රු. 25,000.00කට යටත්ව රෝහල් ගතව ප‍්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා දරණ වියදම ලබාගැනීමට ඉල්ලා සිටීමට සාමාජිකයෝ සුදුසුකම් ලබති. සේවා නියුක්තිය අතරතුරදී රු. 50,000ක ප‍්‍රතිලාභ භුක්ති විඳිය හැක.

ඔබ රෝහල් ගත වීමේදී පහත සඳහන් පරිදි මෙම අරමුදලේ මුදල් ලබා ගත හැක. මෙහි විශේෂත්වය වනුයේ රජයේ රෝහලක නේවාසිකව ප‍්‍රතිකාර ගැනීමක් වෙනුවෙන්ද දින 10 ක උපරිමයක් සඳහා දිනකට රු. 500/- ලබා දේ. තවද වෛද්‍යවරයා විසින් නිර්දේශිත බෙහෙත් තුණ්ඩු වලට මුදල් ද වෛද්‍ය නිර්දේශ මත කරනු ලබන්නා වූ පරීක්ෂණ වලට යන මුදල්ද රු.20,000ක උපරිමයක් දක්වා ගෙවනු ලැබේ. මෙම මුදල් ප‍්‍රමාණය වසරකට රු. 25,000/- වන අතර එය ගෙවනු ලබන්නේ පහත සඳහන් පරිදිය.

 • කාමර ගාස්තු සඳහා රු. 10000/- කි
 • බාහිරින් සිදුකලයුතු නිර්දේශිත වෛද්‍ය පරීක්ෂණ හා බෙහෙත් සඳහා උපරිමය – රු. 20,000/-
 • රෝහලට ගෙන යාමට අවශ්‍ය කුලී වාහන සඳහා – රු. 12000/- බැගින් වේ.

නේවාසික වියදම් ප‍්‍රතිපුරන ප‍්‍රතිලාභ ලැබීම සඳහා අවම වශයෙන් පැය 48ක් නේවාසිකව ප‍්‍රතිකාර ගත යුතුවේ.

මෙම ප‍්‍රතිලාභ ලබා දීමේදී පහත සඳහන් රෝග සම්බන්ධයෙන් ගෙවීම් නොකෙරේ.

 • සියදිවි හානි කරගැනීමට උත්සාහ ගැනීමේදී
 • ඇල්කොහොල් මගින් ඇතිවන රෝගයන
 • සමාජ රෝග මත්කුඩු හෝ මත්ද්‍රව්‍යයන් නිසා ඇතිවන රෝග
 • මානසික රෝග වලදී
 • සාමාන්‍ය දරු ප‍්‍රසූතියකදී ඔබට ගත හැකි වන්නේ කාමර ගාස්තු පමණි

මුදල් ප‍්‍රතිපුරණය කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත් රෝහලින් පිටවී දින 60ක් ඇතුලත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

“වියන”  නිවාස ණය යෝජනා ක‍්‍රමය

මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය මගින් සාමාජිකයන්ට ජාතික සංවර්ධන බැංකුවෙන් පී.එල්.සී (ජා.ස.බැ.) සහන පොළී අනුපාතයකට නිවාස ණය ලබාගත හැකිය. සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය සහ ජා.ස.බැ. මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත කොන්දේසි නියම කර ඇත. මේ සඳහා අවම වශයෙන් වසර 5ක් අරමුදලේ අඛණ්ඩ සාමාජිකත්වයක් තිබිය යුතුය.

ජාතික සංවර්ධන බැංකුව මගින් ණය ලබා ගත හැක. මුදල දැනට රු. 100,000/- සිට 2,500,000/- දක්වා වේ. මෙයට වාර්ෂික පොලිය පවතින පොලිය යටතේ ගෙවිය යුතුය.

මේ යටතේ:

 • නිවසක් මිලදී ගැනීම
 • නිවසක් අලූත්වැඩියා කිරීම
 • නිවසට තවත් කොටසක් එකතුකිරීම
 • ඉඩමක් සමග නිවසක් මිලදී ගැනීම

යනාදිය අදාලවේ.

ගිණුමේ තිබිය ශේෂයන් අනුව ලබාගත හැකි උපරිම ණය ප‍්‍රමාණයන්:

hv

සම්පුර්ණ ණය ගෙවා අවසන් වන තුරු ශේෂයේ මුදල් ආපසු ලබාගැනීමට අවසර නැත. නිවාස ණය මුදල් ලබා දීම සහ ඉල්ලූම්පත‍්‍ර භාරගැනීම සිදු කෙරෙන්නේ ජාතික සංවර්ධන බැංකු මුලස්ථානයෙන් හා එහි ශාඛා මගිනි.

වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ සැත්කම් සඳහා ආධාර යෝජනා ක‍්‍රමය

වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ සැත්කම් සඳහා දරණ වියදම් පියවිමට මෙම යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ රු. 150,000.00 දක්වා මුල්‍යාධාර ලබා දෙනු ලැබේ. වකුගඩු ලාභියා ප‍්‍රතිලාභ ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන අතර වකුගඩුව පරිත්‍යාග කරන තැනැත්තා සේ.භා. අරමුදලේ සක‍්‍රීය සාමාජිකයකු වුවද කවර හෝ ආකාරයේ කිසිදු ගෙවීමක් ලැබීමට සුදුසුකම් නොලබයි. බද්ධ කිරීමේ ශල්‍යකර්මය ශ‍්‍රී ලංකාවේ දී හෝ පිටතදී සිදු කල හැකිය.

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලේ සාමාජිකයන් හට තම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අධ්‍යාපන ආධාරය

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලේ සාමාජිකයන් දරුවන් අ.පො.ස උසස් පෙළ සමත් වන සිසුන් ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව රු.12,000/- බැගින් වූ ශිෂ්‍යත්ව 5000ක් වාර්ෂිකව ලබාදෙන අතර මෙය දිස්ත‍්‍රික් මට්ටමින් ඉහල ප‍්‍රතිපල ලබාගත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් තොරාගෙන ලබාදෙනු ලැබේ.

මේ සඳහාද අ.පො.ස. උසස් පෙළ ප‍්‍රතිපල නිකුත් කිරීමෙන් අනතුරුව ප‍්‍රතිලාභ සඳහා ඉල්ලූම්පත් කැඳවනු ලැබේ. ඔබ මෙ පිළිබඳව අවධානයෙන් සිටිය යුතුවේ. ඉල්ලූම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනයෙන් පසු ඉදිරිපත් කරන ඉල්ලූම්පත් සඳහා ප‍්‍රතිලාභ ගෙවනු නොලැබේ.

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලේ සාමාජිකයන් හට තම උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා අඩු පොලී යටතේ ණය ලබා ගැනීමට ද හැකිය.

විශේෂිතයි

ඉහතින් සඳහන් සියලූම අරමුදල් ලබා ගැනීමේදී, එම අරමුදල ලබාගැනීම සඳහා වූ කොන්දේසීන් මණ්ඩලය විසින් පනවා ඇති හෙයින් ඒ ගැන විශේෂ වශයෙන් සැලකිලිමත් වන ලෙස මෙයින් ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

මීළඟ කොටස : පාරිතෝෂික ගෙවීම් 

මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ අගෝස්තු 19 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :
Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435