සාමූහික ගිවිසුම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව

හෝටල් සේවක අත්වැල 15

සාමූහික ගිවිසුම් යන්නෙන් කුමක් අදහස් කෙරේද?

සේවකයින් සතු අයිතිවාසිකම් අතුරින් ඉතා වැදගත් හා යහපත් සේව්‍ය සේවක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීමෙහිලා විශාල ප්‍රායෝගික වැදගත්කමකින් යුත් අයිතිවාසිකමක් ලෙස සාමුහික කේවල් කිරීමට ඇති අයිතිය පිළිගැනේ. සැබෑ ලෙසින්ම ගත් කළ සාමූහික කේවල් කිරිම ලෙස හැඳින්වෙන්නේ සේවා නියමයන් සහ කොන්දේසි හා ඊට අදාල ආනුශාංගික කරුණු පිළිබඳව සේවකයින් විසින් යම් වාසි සහගත හා යුක්ති සහගත තත්ත්වයන් ලඟා කරගනු වස් එළඹෙන ක්‍රමානුකූල කේවල් කිරීමක් නැත්නම් සාකච්ඡාමය ක්‍රියා පටිපාටියකි. මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් තුළින් සැලකිය යුතු දුරකට ආරවුල් නිරවුල් කර ගැනීමටත්, මනා සේව්‍ය සේවක අන්‍යොන්‍ය අවබෝධයකින් යුතු ස්ථාවරත්වයකින් කටයුතු පවත්වා ගැනීමටත් ඉතා සතුටුදායී අවකාශයක් මෙතුළින් නිර්මාණය කර ගත හැක. මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ග තුළින් ව්‍යාපාර ස්ථාන ගණානවක සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලාගෙන ඇත. එමගින් සේවකයන්ට ආත්ම තෘප්තියකින් යුතුව කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය වන මානසිකත්වය ඇති කර ගැනීමටද හැකි වේ. විශේෂයෙන්ම ගත් කළ මෙතුලින් තම වැඩපළහි තමන්ට එදිනෙදා කටයුතු වලදී බලපාන කාරණා ගැන තම අදහස් නියෝජනය කරවා ගැනීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව සැලසේ. මෙම සාමූහික ගිවිසුම් වලට අදාල නෛතික ප්‍රතිපාදන කාර්මික ආරවුල් පනතේ දක්වා ඇති අතර සෑම සේවකයෙකුටම මේ සඳහා අයිතියක් ඇත. එලෙසම මෙය නිත්‍යානුකූල අයිතියකි. එපමණක් නොව 1999 අංක 56 දරන කාර්මික ආරවුල් සංශෝධන පනතින්ද සේවකයින් හට සාමූහිකව කේවල් කිරීමක් සඳහා අවස්ථාවක් හාම්පුතුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීමට අනිවාර්ය අයිතියක් ඇති බව තහවුරු කර ඇත.

සාමූහික ගිවිසුමක් යනුවෙන් නීතියෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

මේ සම්බන්ධයෙන් කාර්මික ආරවුල් පනතේ නිර්වචනය කොට දක්වා තිඛෙනවා. එම අර්ථ දැක්වීමට අනුව යම් සේවායෝජකයෙකු හෝ සේවායෝජකයන් සහ යම් කම්කරුවන් හෝ කම්කරුවන්ගෙන් යුක්ත යම් වෘත්තීය සමිතියක් හෝ වෘත්තීය සමිති අතර වූ ද කම්කරුවන්ගේ සේවය පිලිබඳ නියම හා කොන්දේසි වලට හෝ යම් සේවායෝජකයෙකු හෝ සේවායෝජකයන් හෝ යම් කම්කරුවන්ගේ හෝ කම්කරුවන්ගෙන් යුක්ත යම් වෘත්තීය සමිතියක හෝ වෘත්තීය සමිතිවල වරප්‍රසාදවලට අයිතිවාසිකම් හෝ යම් කාර්මික ආරවුලක් නිරවුල් කිරීමේ ආකාරයකට අදාල වන්නා වූ ද ගිවිසුමකි.

සාමූහික ගිවිසුමක අනිවාර්යයෙන් ඇතුළත් විය යුතු විශේෂ අංග හා පිළිපැදිය යුතු උපචාර මොනවාද?

සෑම සාමූහික ගිවිසුමක්ම එය අදාළ වන පාර්ශ්වකරුවන් එනම් සේවක කොටස්, වෘත්තීය සමිති හා සේවායෝජකයන් කවරේද යන්න පැහැදිලිව දක්වා තිබිය යුතුය.

සෑම සාමූහික ගිවිසුමක්ම ලිඛිතව තිබිය යුතුය අතර එම ලිඛිත ගිවිසුම කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට ඉදිරිපත් කළ විට එහි සඳහන් කොන්දේසි පවත්නා නීතියට හා අදාල කම්කරුවන්ගේ පවත්නා කොන්දේසිවලට පටහැනි නොවන්නේ නම් ඔහු විසින් එය රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමට කටයුතු සැලැස්විය යුතුය.

එවැනි ගිවිසුමක ඇති කොන්දේසි එම දිස්ත්‍රික්කය තූල එයට අදාල කර්මාන්තවල නියුතු සේවකයන්ට දැනටමත් බලපාන නියමයන්ට වඩා අවාසිදායක නොවන බවට කම්කරු කොමසාරිස්වරයා සෑහීමකට පත්විය යුතු වේ.

ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන සෑම සාමූහික ගිවිසුමක්ම එකී ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වන දිනය ගිවිසුමේම සඳහන් කර නොමැති අවස්ථාවලදී ගැසට් පත්‍රයේ පළවන දිනය ක්‍රියාත්මක වන දිනය ලෙස සලකනු ලැබේ.

සාමූහික ගිවිසුමක් කොපමණ කාලයක් බල පැවැත්වේද? අවශ්‍ය නම් එය අවලංගු කළ හැකිද?

සෑම සාමූහික ගිවිසුමකම එම ගිවිසුම බලපවත්නා කාලය නිශ්චිතව සඳහන් විය යුතුය. එම කාලය ඉකුත් වනතෙක් එම සාමූහික ගිවිසුම වලංගුව පවතින්නේය. කෙසේ වෙතත් ගිවිසුමට එළඹි පාර්ශ්වකරුවන්ට පහත දැක්වෙන කොන්දේසි වලට යටත්ව සාමූහික ගිවිසුම අවලංගු කිරීමට හැකිය.

අවලංගු කිරීමට බලාපොරොත්තුවන පාර්ශ්වය විසින් අනෙක් පාර්ශ්වකරුවන්ටද පිටපතක් සහිතව පනතේ රෙගුලාසි මගින් නියම කර ඇති ආකාරයට කරන දැනුම් දීමක් මගින් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට දැනුම් දියයුතු වේ. කෙසේ වෙතත් පාර්ශ්වකරුවෙකු වූ වෘත්තිය සමිතියක සාමාජිකයෙකුට තමන්ගේ අභිමතය අනුව ස්වෛරීව ගිවිසුම ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැක. එමෙන්ම යවනු ලබන දැන්වීමේ පිටපත් වෙන වෙනම කම්කරුවන්ට යැවීම අවශ්‍ය නැත.

ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ නිත්‍යානුකූල දැන්වීමක් කොමසාරිස්වරයාට ලැබුනු විට එම ගිවිසුම අවලංගු වන්නේ එම දැන්වීම ලැබුණු මාසයට ඉක්බිතිව පැමිණෙන මාසයේ අවසන් දිනයේයි.

තමන්ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන විධිමත් අවලංගු කිරීමේ දැන්වීම් කොමසාරිස්වරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කළ යුතුයි.

සේව්‍ය සේවක සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි සාමූහික ගිවිසුමක් කුමන ආකාරයකින් බලපායිද?

සාමූහික ගිවිසුමක් ක්‍රියාත්මක වන විට එහි අන්තර්ගත සියලූ කොන්දේසි වලින් පාර්ශ්වකරුවන් බැඳේ. එමනිසා ගිවිසුමේ නියම පාර්ශ්වකරුවන් ඒ ඒ වෘත්තිය සමිතියේ සාමාජිකයින් වූ කම්කරුවන් නොවුවත් අදාළ ගිවිසුමට අත්සන් කරනු ලැබූ සමිතිවල සාමාජිකයින්ට හා අදාළ සේවායෝජකයාටත් එකසේ බලපායි. කාර්මික ආරවුල් පනත ප්‍රකාරව එම කොන්දේසි සියල්ල අදාළ සේවායෝජකයාත්, කම්කරුවාත් අතර ඇති පෞද්ගලික සේවා ගිවිසුමේ ව්‍යංග කොන්දේසි බවට පත්වේ.

එමෙන්ම සාමූහික ගිවිසුම් වලින් බැඳුනු කම්කරුවන් කිසියම් ආයතනයක යොදවා සිටින අවස්ථාවක එකී සාමූහික ගිවිසුමෙහි ප්‍රතිවිරුද්ධ යමක් සඳහන් නොවන්නේ නම් එකී ආයතනයේ සේවායෝජකයන් විසින් සාමූහික ගිවිසුමෙන් නොබැඳුනු කම්කරුවන්ටද එකී සාමූහික ගිවිසුමේ සඳහන්

කොන්දේසි වලට නොඅඩු වාසිදායක තත්ත්වයක් ඇති සේවා නියමයන් ලබා දිය යුතුය. ඉහත දක්වා ඇති කරුණුවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් පහත විස්තර කොට ඇති නෛතික ප්‍රතිඵල උද්ගත වේ.

වෘත්තිය සමිතියේ සාමාජිකයින් සියලූ දෙනාම සාමූහික ගිවිසුමෙන් බැඳේ.

සාමූහික ගිවිසුමේ කොන්දේසි පෞද්ගලික සේවා ගිවිසුමේ ව්‍යංග කොන්දේසි බවට පත් වේ.

ප්‍රතිවිරුද්ධ කොන්දේසියක් නැත්නම් වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකයෙකු නොවුණද එකී ආයතනය සම්බන්ධයෙන් සැම කම්කරුවෙකුටම අදාළ සේවායෝජකයා විසින් සාමූහික ගිවිසුමේ කොන්දේසි ලබා දිය යුතුය.

සාමූහික ගිවිසුමකට යටත්වන සේවකයෙකුගේ සේවා කොන්දේසි අතර සාමූහික ගිවිසුමේ නියමයන්ට පටහැනි කොන්දේසි වෙතොත් ඒවා බලරහිත බවට පත් වේ.

සාමූහික ගිවිසුමක ප්‍රතිපාදන අනෙකුත් වැඩබිම්වල සේවකයින්ට අදාළ වන ලෙස ව්‍යාප්ත කළ හැකිද?

කාර්මික ආරවුල් පනත ප්‍රකාරව සාමූහික ගිවිසුමක් ඊට අදාළ පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් පිටතට ව්‍යාප්ත කිරීමේ බලපතල කම්කරු විෂයභාර අමාත්‍යවරයා සතු වේ.

මෙම ක්‍රියාව සාමාන්‍ය ගිවිසුම් නීතිය අභිබවා යාමක් හෙයින් එනම් යම් ගිවිසුමක පාර්ශ්වකරුවන් නොවූ අයටද එයින් බලපෑමක් ඇති කරවීමට තුඩු දෙන නිසා ඒ සඳහා විශේෂ වූ ක්‍රියා පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීම අනිවාර්ය කොට ඇත.

මෙහිදී සාමූහික ගිවිසුමකට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන් විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඒ දිස්ත්‍රික්කයෙහි සිටින හෝ කර්මාන්තයෙහි නියුක්ත සේවායෝජකයන් සහ කම්කරුවන් හෝ සේවායෝජක පංතියක් සහ කම්කරු පංතියක් හෝ සේවායෝජක පංතියක් සහ කම්කරුවන් ප්‍රමාණවත් ලෙස නියෝජනය කරනු ලබන්නේ නම් එම සාමූහික ගිවිසුමේ සඳහන් පිළිගත් නියමයන් සහ කොන්දේසි හෝ ඊට වඩා අවාසිදායක නොවන කොන්දේසි එම කර්මාන්තයේ සේවකයින්ට ලබා දිය යුතු බවට කම්කරු ඇමතිවරයාට නියෝග කළ හැක. එවැනි නියෝගයක් තමා කිරීමට අදහස් කරන බව කම්කරු ඇමතිවරයා රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ හා පුවත්පත්වල දැන්වීමක් පළ කළ යුතු අතර ඒ පිළිබඳ විරෝධතා ඇතොත් ඒවා නියමිත දිනයකට ප්‍රථම ඉදිරිපත් කිරිමට උනන්දුවක් දක්වන අයට අවස්ථාව සැලසිය යුතුය. එලෙස විරෝධතාවයන් වෙතොත් එය සලකා බලා ඒ අනුව සාමූහික ගිවිසුම ව්‍යාප්ත කිරීම, නොකිරීම හෝ සීමාසහිතව ව්‍යාප්ත කිරීමට තීරණය කළ හැක.

මෙවැනි ව්‍යාප්ත කිරීමේ නියෝගයක් කරන ලෙස සාමූහික ගිවිසුමේ පාර්ශ්වකරුවෙකුට ඉල්ලා සිටිය හැක. ඒ අනුව ඇමතිවරයා විසින් කළ ව්‍යාප්ත කිරීමක් ඔහුටම ඉවත් කළ හැක. අදාළ සාමූහික ගිවිසුම සමාප්තවන දිනයේ ව්‍යාප්ත කිරීමද සමාප්ත වේ.

සාමූහික ගිවිසුමක අන්තර්ගතය පිළිබඳව සේවකයින්ට දැනගැනීමට ඇති අයිතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද ?

කාර්මික ආරවුල් පනත අනුව සාමූහික ගිවිසුමකට එළඹ ඇති සේවායෝජකයන් එම ගිවිසුමේ කොන්දේසි එකී වැඩපොළේ සේවකයින්ට පහසුවෙන් දැක බලා ගත හැකි වන පරිද්දෙන් සිංහල, දෙමළ හා ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන් පැහැදිළිව ප්‍රදර්ශනය කළ යුතුය.

සාමූහික ගිවිසුමක් ක්‍රියාත්මකව පවතින විට, දඬුවම් ලැබිය හැකි නොකළ යුතු ක්‍රියාවන් කවරේද?

කාර්මික ආරවුල් පනතේ 40 වන වගන්තිය ප්‍රකාරව සාමූහික ගිවිසුමක් ක්‍රියාත්මකව පවතින විට පහත සඳහන් ලෙස ක්‍රියාකිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වැරදි ලෙස සැලකේ.

  • සාමූහක ගිවිසුමක් මගින් නිශ්චිතව නියම කර ඇති නියමයන්ට වඩා අඩු වාසිදායක නියමයන්ට සේවකයින් යටත් කිරීම
  • පිළිගත් නියමයන් හා කොන්දේසි පිළිනොගැනීම
  • සාමූහික ගිවිසුමක කොන්දේසි හෝ නියමයන් වෙනස් කරගැනීම සඳහා එකඟ වූ ප්‍රතිපාදනයන්ට පටහැනිව වැඩ වර්ජනයක දොර වැස්මක නිරත වීමක් හෝ එවැන්නකට වෙනත් අය පෙළඹවීම
  • සාමූහික ගිවිසුමකට යටත් සේවකයෙකුට එම ගිවිසුම යටතේ ඇති වරප්‍රසාද වලට හිමිකම් ලැඛෙන නිසා ඔහු හෝ ඔවුන් සේවයෙන් අස් කිරීම, තත්වයෙන් පහළ දැමීම හෝ අන් ලෙසකින් දඬුවම් කිරීම
  • සාමූහික ගිවිසුමක නියමයන් හා කොන්දේසි කඩ කිරීමට ආධාර හෝ අනුබල දෙන හෝ කුපිත කරවන මොනයම් හෝ ක්‍රියාවක් කිරීම
මීළඟ කොටස : සංවිධානය වීම හා වෘත්තිය සමිති

මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ සැප්තැම්බර් 02 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :
Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435