සම පාරිශ්‍රමික සම්මුතිය 1951 (සම්මුති අංක 100)

වාර්ථාව සම්මත කිරීම: වර්ෂ 2012

ප්‍රකාශයට පත්කිරීම:102 වැනි ජගත් කම්කරු සමුළු සැසිවාරය (2013)

 සම්මුති සහ නිර්දේශ ක්‍රියාවේ යෙදවීම පිලිබඳ ජගත් කම්කරු සංවිධාන නිරීක්ෂණ වාර්ථාව  (ILO CEACR)

 ශ්‍රී ලංකාව විසින් සම්මුතිය අපරානුමත කිරීම 1993

2012 ජූනි මාසයේ දී ප‍්‍රමිති අදාල කිරීම පිළිබඳව සම්න්ත‍්‍රණ කමිටුව විසින් කරන ලද ඉල්ලීමට පිළිතුරු වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද රජයේ වාර්තාව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. වර්ෂ 2012 අගෝස්තු 31 දාතම යටතේ අධ්‍යාපන ජාත්‍යන්තරය (Education International [EI]) සහ සමස්ත ලංකා ගුරු වෘත්තීය සමිතියේ (ACTU) නිරීක්ෂණයන්ද කමිටුව සැලකිල්ලට ගැනේ.

සම්මුතියේ 1 වන වගන්තිය සම වටිනාකමින් යුත් වැඩ කලින් කරන ලද අදහස් දැක්වීමේදී කමිටුව, සම වටිනාකමින් යුත් වැඩ සඳහා සමපාරිශ‍්‍රිත සැලසීම පිණිස විධි විධාන සලසන්නා වූ නීතිරීති නොතිබීම ගැන තමන් දක්වන උන්නදුව ප‍්‍රකාශ කර සිටියේය. පඩි පාලක සභා සහ සාමූහික ගිවිසුම් මගින් උද්ගතවන පඩිනඩි පිළිබඳ අයිතිවාසිකම්, සම හෝ බොහෝදුරට සම වැඩ සඳහා සීමාවන බව කමිටුව නැවත මතක් කරයි. මෙය සම හෝ බොහෝදුරට සම වැඩ පමණක් නොව, මුළුමනින්ම වෙනස් ස්වභාවයකින් යුත් එහෙත් සම වටිනාකමකින් යුත් වැඩ අන්තර්ගත වන, සම්මුතියේ මූලධර්මවලට වඩා පටුය. (General Survey on Fundamental Conventions, 2012, paragraph 673). සම්මුතිය පූර්ණ ලෙස ක‍්‍රියාවට නැංවීම ගැන වගබලා ගැනීම සඳහා, විවිධ රැකියා අංශවල සමාන හවුල්කරුවන්ගේ ද අදහස් විමසා බලා ඉතා ඉක්මණින් ජාතික නීතිරීති පනවන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අධ්‍යාපන ජාත්‍යන්තරය සහ සමස්ත ලංකා ගුරු සංගමය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති නිරීක්‍ෂණ, කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. සම වටිනාකමෙන් යුත් වැඩ සඳහා ස්ත‍්‍රී / පුරුෂ දෙපක්‍ෂය සඳහා සම පරිශ‍්‍රමකයක් ලබාදීමේ ප‍්‍රතිපත්තියට පූර්ණ නිතිමය බලය ලබාදීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස කමිටුව රජයෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටී. නුදුරු අනාගතයේදී ප‍්‍රගතියක් ලබතියි යන බලාපොරොත්තුවෙන් යුක්තව කමිටුව තමා පිළිබඳව ගන්නා ලද විශේෂී පියවර පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු සපයන ලෙස රජයෙන් නැවතත් ඉල්ලා සිටී.

අතිරේක පාරිශ්‍රමික. ග්‍රාමීය පළාත් වල සමහර සේවායෝජකයින් විසින් පුරුෂ සේවකයින්ට පමණක් සිදු කරනු ලබන ද්‍රව්‍යමය සහන ප්‍රධානය පිලිබඳ රජයේ අර්ථකථනය සම්මුතිය යටතේ වන ද්‍රව්‍යමය සහන ප්‍රධානයට අයත් නොවන බව කමිටුව සලකයි. රජය විසින් නැවත නැවතත් ප්‍රකාශ කර ඇති පරිදි ද්‍රව්‍යමය සහන ප්‍රධානයක් ලෙස වේතන ගෙවනු පිණිස ජාතික නෛතික ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම පිළිබඳ කාරනාව ද කමිටුව සලකිල්ලට ගනී. කමිටුව තවදුරටත් අවධාරණය කරමින් සිටිනුයේ  “පාරිශ්‍රමික” යන පුළුල් නිර්වචනයෙහි පරමාර්ථය, සම්මුතියේ 1(a) වගන්තියෙහි අන්තර්ගත  “වෙනත් ඕනෑම ආකාරයේ අමතර පාරිශ්‍රමික” යන්න සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් ගත් කල සේවකයකු සිය සේවාව සඳහා ලබන්නාවූ  ආහාර පාන, නිවාස පහසුකම් වැනි අමතර ද්‍රව්‍යමය සහන ප්‍රධානයන් ගේ සියළු අංග ආවරණය කිරීමයි (General Survey, 2012 paragraphs 686, 690-691) ප්‍රායෝගික භාවිතවෙහිදී මුල්‍යමය හෝ ද්‍රව්‍යමය සහන ප්‍රධාන යන ස්වරූපයනිහී සියලු පාරිශ්‍රමික, සේවකයින්ගේ ස්ත්‍රී-පුරුෂ බව මත වෙනස්ව සැලකුම් ලැබීමකට භාජනය වීමකින් තොරව ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා මෙන් සහ මේ සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති පියවරයන් සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන මෙන් කමිටුව නැවත වතාවක් රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

2 වන වගන්තිය. පඩිපාලක සභා කමිටුව පඩිපාලක සභා ආඥා පනත්වල ස්ත‍්‍රී / පුරුෂ භේද දැක්වෙන වදන් යොදා තිබීම නැවත සිහිගන්වන අතර, පඩි පාලක සභා එම වදන් යෙදීම ඉවත් කරලීමේ අදහසින් එය සමාලෝචනය කරමින් සිටින බව රජය අඟවා තිබීම සැලකිල්ලට ගනි. පඩිපාලක සභා මගින් අංශ ගණනාවක් සඳහා පඩි අනුප‍්‍රාප්තිකයන් පනවා ඇති බවත්, නොයෙකුත් වෘත්තීය සඳහා පඩි වර්ග කිරීම, ‘‘නුපුහුණු’’ ‘‘අර්ධ පුහුණු’’ සහ ‘‘පුහුණු’’ වැනි වර්ග වශයෙන් වෙන්කිරීම මත පිහිටා වෙන් කොට හඳුනා ඇති බවත්, යළි මතකයට නඟා ගනි. අවම පඩි අනුපාතිකයන් තීරණය කිරීමේ කාර්යාවලිය පිළිබඳව රජය පවසා සිටින්නේ, වර්ගවලට වෙන් කිරීම පදනම්ව ඇත්තේ අධ්‍යාපනය දැනුම සහ පුහුණුව වැනි සාධක මත පිහිටා බවය. පඩි නියම කිරීම සම්බන්ධව සාමාජීය හවුල්කරුවන්ද, සම්බන්ධ වි සිටින බවත්, ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භේදය මත පිහිටි පඩිවල වෙනසක් කර නැති බවත් රජය පෙන්වා දෙයි. වෘත්තිකයන් සහ ලිපිකරුවන් වැනි ඇතැම් රැකියාවල 50% ට වැඩි ප‍්‍රතිශතයක් සිටින බවත්, සාපේක්‍ෂ වශයෙන් ඒවාට ඉහල වැටුප් ගෙවන බවත් එම නිසා කාන්තාවන් බෙහෙවින් සේවයෙහි නියුක්ත කරවන අංශ සඳහා වඩා අඩු පඩි නියම කර ඇතිබවත් නොපෙන්වන බව රජය වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කර සිටී. 2010 වර්ෂයේදී වෘත්තීය කණ්ඩායම් සහ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ භේදය මගින් කොටස්වලට විසුරුවා හැර ඇති ස්ත‍්‍රී පුරුෂ කොටස් සම්බන්ධයෙන් රජය සපයා ඇති සංඛ්‍යා විස්තරාත්මක තොරතුරු කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී. එය මෙසේය. පිරිසක සහ යන්ත‍්‍ර ක‍්‍රයාකරවන්නන් සහ එක්රැස් කරවන්නන්ගෙන් 91.0% ක ප‍්‍රතිශතයක් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සහ කළමනාකරුවන්ගෙන් 76.3% ක ප‍්‍රතිශතයක් ව්‍යාපෘතිවල හිමිකරුවන්ගෙන් සහ කළමනාකරුවන්ගෙන් 74.1% ක ප‍්‍රතිශතයක් පුරුෂයන්ගෙන් සමන්චිත විය. එසේ වුවද, රජයට සහ කමිටුවට පඩිනඩි අසමානකම් වල ස්වභාවය, ප‍්‍රමාණය සහ පරිනාමය තක්සේරු කිරීමට රජයට සහ කමිටුවට සහය වියහැකි විවිධ වර්ගයන් සඳහා නයමිත ඒ ඒ පඩිනඩි මට්ටම් පිළිබඳ තොරතුරු රජය සපයා නැති බව කමිටුව සැලකිල්ලට ගනි. ස්ත‍්‍රී /පුරුෂ වැඩි අංශවල වැඩ, පුරුෂ පක්‍ෂය වැඩි අංශ හා සංසන්දනාත්මකව ගත්කල අවතක්සේරුවකට ලක්නොවනු පිණිස පඩිපාලක සභා විසින් නියම කරනු ලබන පඩි අනුපාතික, ස්ත‍්‍රී / පුරුෂ බේද නැඹුරුවකින් තොර වාස්තවික අරමුණක් මත පිහිටුවා තැබිමට වගබලා ගන්නා ලෙස කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. පඩිපාලක සභා ආඥා පනත්වල විවිධ රැකියා සහ වෘත්තීන් අර්ථකථනය කිරීමේදී ස්ත‍්‍රී / පුරුෂ භේදයෙන් තොර වදන් යෙදීම ගැන වගබලා ගැනීමෙහිලා ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය ගැන තොරතුරු සපයන ලෙසද කමිටුව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. රජයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ විවිධ වෘත්තීය කාණ්ඩවල පුරුෂයන්ගේ සහ ස්ත‍්‍රීන්ගේ ඒ ඒ ඉපයිම් පිළිබඳ සංඛ්‍යා විස්තර රැස්කර විශ්ලේෂණය කරන ලෙසත් ස්ත‍්‍රී / පුරුෂ වැටුප් පරතරය අඩු කිරීමට ගන්නා ලද පියවර පිළිබඳව තොරතුරු සපයන ලෙසත් කමිටුව නැවත වරක් රජයෙන් උදක්ම ඉල්ලා සිටී.

පඩිනඩි ප‍්‍රතිපත්තිය. පඩිනඩි ප‍්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය කිරීමට පඩිනඩි නියම කිරීම සඳහා තිබෙන කාර්ය පටිපාටි සරල කිරීමට සහ ජාතික අවම පඩිනඩි පද්ධතියක් පිහිටුවීමට තිබෙන රජයේ අදහස කමිටුව කලින් සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. රාජ්‍ය සේවයේ සේවක සංඛ්‍යාව සහ වැටුප් ව්‍යුහය තීරණය කිරීමට සේවක සංඛ්‍යා සහ වැටුප් කොමිෂන් සභාවට නිල නියෝගයක් දුන් බවට රජය සඳහන් කර සිටීම කමිටුව නැවත සැලකිල්ලට ගනී. අංක. 6/2006 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක‍්‍රලේඛය යටතේ රාජ්‍ය අංශයේ ඇතැම් කාණ්ඩ සම්බන්ධව වෙනස්කම් පෙන්නුම් කරන පඩි ප‍්‍රතිපත්තිය දැනටමත් අහෝසි කර ඇති බවට රජය විසින් සඳහන් කර සිටීම කමිටුව සැලකිල්ලට ගනි. එහෙත් රාජ්‍ය අංශයේ සේවක සංඛ්‍යාව සහ වැටුප් ව්‍යූහය ප‍්‍රතිශෝධනය කිරීම පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සපයා නැත. පෞද්ගලික අංශය පිළිබඳව රජය ප‍්‍රකාශ කර සිටින්නේ එය ජාතික අවම පඩිනඩි පද්ධතියක් පිළිබඳ සාකච්ඡා  ඇතුළුව තවමත් ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ සාකච්ඡාවට භාජනව පවතින බවයි. නව පඩිනඩි ප‍්‍රතිපත්තියක් පිහිටුවිමෙහිලා ලබා ඇති ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ තොරතුරුද එම ප‍්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය අංශය සහ පෞද්ගලික අංශය යන අංශ දෙකේම සම වටිනාකමින් යුත් වැඩ සඳහා ස්ත‍්‍රී /පුරුෂ දෙපක්‍ෂයටම සමපාරිශ‍්‍රමිකයන් ලබාදීමේ ප‍්‍රතිපත්තිය කෙසේ ප‍්‍රවර්ධනය කෙරෙන්නේ දැයි යන්න පිළිබඳව තොරතුරුද සපයන ලෙස කමිටුව ඉල්ලා සිටී.

කමිටුව අනිකුත් කරුණු රජය වෙත කෙලින්ම ආමන්ත‍්‍රිත ඉල්ලීමක් මතු කර ඇත.

________

2013 වර්ෂය තුලදී රජය විසින් ජගත් කම්කරු සංවිධානයට මෙම සම්මුතිය නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාවේ යෙදවිය යුතු  වගකීමට අදාලව සැපයිය යුතු වාර්තාවේ ආමන්ත්‍රණය කල යුතු මුලික කාරණාවන් පිලිබඳ ILO ඉල්ලීම මෙම සබැඳුමෙන් ලබාගත හැක  එකී කාරණාවන් වලට අදාලව වෘත්තිය සමිති වලට සහ සේවා යෝජක සංවිධාන වලට අදාල නීති හා සම්මුතියේ ප්‍රතිපාදන දේශීයව ක්‍රියාවේ යෙදවීම, උචිත අනපනත්, රෙගුලාසි පැනවීම සහ අවැසි සංශෝධනයන්ට අදාලව සිය වාර්තා ඉදිරිපත් කල හැකිය. ඒවා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජගත් කම්කරු සංවිධානයේ අවසාන නිගමන සහ නිර්දේශ තීරණය කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වේ. මෙමගින් සේවකයන්ගේ ඕනෑ එපාකම් ජ.ක .ස කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුල නියෝජනය කිරීමට හා ඒවාට බලපෑම් කල හැකි නෛතික පිළිගැනීමක් ලබාදීමට අවස්ථාව සැලසේ.  අදහස් දැක්වීමට පහත සලසා ඇති අවකාශයෙන් ඒ සඳහා මෙම විෂයට අදාලව වෘත්තීය සමිති හා සේවක මතය ඔප්නැන්විමට ඔබට දායක විය හැක. ඔබේ දහස් උදහස් මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන වෘත්තීය සමිති පරිශ්‍රම පෝෂණය කිරීමට හේතුවේ.

 

ඔබත් මෙම කම්කරු ප්‍රමිති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලියට දායක වන්න…!!!

සිංහල ටයිපින් නොහැකි වුවත් පහසුවෙන් සිංහල ටයිප් කිරීම සඳහා මෙම සබැදුම ට පිවිසෙන්න. http://www.google.lk/inputtools/windows/ හෝ http://www.google.com/intl/si/inputtools/cloud/try/

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435