වැඩ කරන වේලාවන් හා එයට අදාළ ගෙවීම්

හෝටල් සේවක අත්වැල 04
ඔබව සේවයේ යෙදවිය හැකි නියමිත පැය ගණන

නීතියට අනුව සාමාන්‍යයෙන් ඔබව වැඩ කිරිම සඳහා යෙදවිය හැක්කේ දිනකට පැය 8ක් හා සතියකට පැය 45ක උපරිමයකට පමණි (සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත යටතේ දක්වා ඇති කිසියම් නියමිත විවේක ගැන්වීමක් හෝ ආහාරපාන ලබාගැනීම සඳහා වන කාලයන් ඇතහැර). මීට අමතරව කරන සේවා අතිකාල ලෙස සැලකේ.

මේ අනුව සතියකට දින 5 1/2 ක උපරිමයක් සඳහා ඔබේ සේවාව ලබා ගත හැකි වනවා. මෙ හරහා ඔබට දින 1 1/2 ක සති නිවාඩුවක් සහතික කෙරෙනවා (සති නිවාඩුව පිලිබඳ වැඩි විස්තර ඉක්බිතිව එළඹෙන මාතෘකාව යටතේ දක්වා ඇත). මේ අනුව ඔබව සතියේ දින 6 ක් තුළ සේවයෙහි යෙදවිය හැක. නමුත් 6 වන දිනය තුලදී ඔබගේ සේවය ලබා ගත හැක්කේ පැය 5 ක් සඳහා පමණි (සතියේ අනෙක් දින පහේ දි පැය 8 බැගින් සේවයේ යොදවා ඇති අවස්ථාවකදී).

සාමාන්‍යයෙන් කිසියම් දිනයකදී අඛණ්ඩව පැය 4ක් සේවයේ නියුක්ත කොට ඇති අවස්ථාවකදී සෑම පැය 4 කට වරක් පැය 1/2 ක විවේකයක් සේවකයින්ට ලබා දිය යුතුවේ.

කෙසේ නමුත් කිසියම් දිනයක් තුලදී සේවකයාගේ සේවා මුරය අවසන්වීම පෙරවරු 11 සිට පස්වරු 2 අතර කාලය සහ පස්වරු 7 සිට පස්වරු 10 අතරතුරදී සිදුවන අවස්ථාවන් හිදී ඉහතින් සඳහන්කල පැය 1/2 ක විරාමය වෙනුවට පැය 1ක විවේකයක් ලබා දිය යුතුවේ.

එලෙසම යම් සේවකයකුගේ සේවා මුරය පස්වරු 4 සිට පස්වරු 6 දක්වා වන කාල පරාසය හරහා දිවෙන විට එකී කාල සීමාව තුලදී විවේකය හෝ ආහාර පාන ලබා ගැනීම සඳහා පැය 1/2 ක විරාමයක් ලබා දිය යුතු වේ.

කිසියම් සේවකයකුගේ සේවා මුරය පස්වරු 7 සිට පස්වරු 10 යන කාල පරාසය හරහා දිවෙන විට එකී කාල සීමාව තුලදී විවේකය හෝ ආහාර පාන ලබා ගැනීම සඳහා පැයක විරාමයක් ලබා දිය යුතු වේ.

කෙසේ නමුත් කිසියම් “දිනයක” කාල සීමාව තුළදී යම් කිසි සේවකයකු සේවයේ යොදවනු ලබන සම්පුර්ණ අඛණ්ඩ කාල සීමාව පැය 5 නොඉක්මවන අවස්ථාවකදී විවේක ගැන්වීම සඳහා හෝ ආහාර පාන ලබා ගැනීම සඳහා විරාමයක් ලබා දීම අවශ්‍ය නොවේ. මෙවැනි අවස්ථාවන් බොහෝ විට යොදා ගැනෙන්නේ අර්ධ සේවා දින (half-day) සඳහාය.

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතේ විධි විධාන අනුව සේවකයාගේ සේවා මුරය මධ්‍යම රාත‍්‍රියට පෙර හෝ මධ්‍යම රාත‍්‍රියට පසු ආරම්භ වන අවස්ථාවකදී යම් කිසි “දිනයක්”යන්නෙහි කාල සීමාව ගණන් ගැනීමේදී එය අදාළ කරගන්නේ එකී පුද්ගලයා සාමාන්‍යයෙන් සේවය ආරම්භ කිරීමට නියමිත වෙලාවේ සිට ආරම්භවන 24 පැයක කාල සීමාවකි.

 සේවා මුරය පැය 12කට විස්තීරණය කිරීම

විවේක ගැන්වීම් සහ ආහාර පාන සඳහා වන විරාමයන් ඇතුළුව දෛනික සේවාමුරය පැය 9 ක අඛණ්ඩ කාලයක් විය යුතුය. කෙසේ නමුත් හෝටල් සහ තවත් සමහරක් නිශ්චිතව නියම කළ ක්ෂේත‍්‍ර සඳහා මෙම පැය 9ක අඛණ්ඩ කාල සීමාව පැය 12 දක්වා දික් කිරීම සඳහා ප‍්‍රතිපාදන ඇත. හෝටලයක ඔබ සේවය කිරීමේදී වැඩ කරන සාමාන්‍ය දිනය පැය 12 දක්වා දීර්ඝ කළ හැකිය. මෙම පැය 12 තුළ සේවය ගැනීමේදී ඔබට පැය 1ක ආහාර පාන සහ විවේක ගැනීමේ විරාමයන්ට අමතරව තවත් පැය 3ක විවේක ගැනීමක් සඳහා කාලයක් එක දිගටම ලබා දිය යුතුය. මෙම කාලය තුළදී ඔබ සේවා ස්ථානය තුලදී හෝ සේවා යෝජකයාගේ පාලනය යටතේ ඇති ස්ථානයක රැුඳී සිටිය යුතු බවට පාලක පක්ෂය විසින් ඔබ හට නියෝග කළ නොහැක. මෙවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ සේවයේ යෙදී ඇති කාලය පැය 8ක් ලෙස ගණන් ගැනේ.

අතිකාල

සේවා නියුක්තිය තුළදී අතිකාල යන්න නීතියෙන් විග‍්‍රහ කොට ඇත්තේ දිනකට පැය 8 හෝ සතියකට පැය 45 ඉක්මවා සේවයේ යෙදවීමක් ලෙසයි.

a14

සතියක් තුළදී සේවකයකු වැඩකළ කාල සීමාව ගණනය කිරීමේදී කිසියම් අදාළ සතියක කාලසීමාව තුළ දී සේවකයකු විධිමත් ලෙස නිවාඩු පිට ඉන්නා කාල සීමාව හෝ නිවාඩු දිනයන් ද සාමාන්‍යයෙන් වැඩකළ සාමාන්‍ය කාලයට ඇතුලත් විය යුතුය. නිදසුනක් ලෙස සතියක කාල සීමාව තුලදී සම්පුර්ණ දින හතරක් වාර්ෂික නිවාඩු මත සිටියේ නම් එකී කාල සීමාවේදී එක් එක් දිනය වෙනුවෙන් දිනකට පැය 8 බැගින් වැඩ කළා සේ සැලකිය යුතුවේ. එනම් එකී සතියට අදාළව සේවකයා පැය 32ක් සම්පුර්ණ කළා සේ සැලකේ.

එලෙසම කිසියම් හෝටලයකදී යම් කිසි සේවකයකු නිසි පරිදි සේවයට වාර්තා කොට ඇති අවස්ථාවකදී පාලක පක්ෂය විසින් ඔහුට කාර්යයක් පවරා නැති විටදී වුවත් එකී සේවකයා පාලක පක්ෂය විසින් සේවයේ යෙදවීම පිණිස සුදානමින් බැඳී සිටින විටදී ද එවැනි කාලසීමාවන් වැඩකළ කාලසීමාවන් ලෙස සැලකිය යුතුවේ (නියමිත විවේකයන් හා ආහාර පාන සඳහා වන කාලයන් අතහැර).

ඔබ හට සාමාන්‍ය වැඩ කරන දිනයකදී කෑම පැය 1 ඇතුළුව පැය 9ට වඩා හෝටලය තුළ සේවය කිරීමට සිදු වන්නේ නම්, ඔබ අමතරව සේවය කරන සියලූම කාලයන් සඳහා අනිවාර්යයෙන් අතිකාල ගෙවිය යුතුය වේ.

විධායක ශ්‍රේණිවල අයවලූ‍න්ට අතිකාල අදාළ නොවන බව රීතිය වුවත් එය ඒ ඒ සේවාවන්ගේ ස්වරූපයේ අවස්ථානුගත තත්වයන් මත නිර්ණය වන බව සිහි තබා ගැනීම වැදගත්ය.

hjguy

නිදසුනක් ලෙස ඔබගේ මූලික වැටුප රු. 10,600ක් නම් ඔබට පැයකට ලැබිය යුත අතිකාල ප‍්‍රමාණය පහත පරිදි වේ.

lkhui

උපරිම අතිකාල පැය ගණන

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතේ රෙගුලාසි ප‍්‍රකාරව සේවකයකු සතියක කාලසීමාවක් තුලදී යෙදවිය හැකි උපරිම අතිකාල සීමාව පැය 12 කි. කෙසේ නමුත් සේවා ස්ථාන වලදී මෙම සීමාව අභිබවා අතිකාල ගැනීම් සමහර අවස්ථාවන් දැකිය හැකිය. අධික අතිකාල වූ කලී සේවකයින්ට මුල්‍යමය වශයෙන් වාසිදායක වන නිසා මෙලෙස සේවයේ නිරත වුවත්, අවශ්‍ය නම් සතියකට පැය 12 ඉක්මවූ අතිකාල වලින් වැලකී සිටීමේ අයිතිය සේවකයන් සතුය. බොහෝ සෙවකයන් මෙලෙස අධිකතර අතිකාල වෙත යොමුව ඇත්තේ සිය ඉපයීම් ප‍්‍රමාණය මදවීම් නිසා එය වැඩි කර ගැනීමේ අටියෙනි. මෙහිදී සිහි තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණ වන්නේ මෙම තත්වයට බල පා ඇත්තේ පැය 8ක කාල සීමාව සඳහා සේවකයින්ට ගෙවන මුලික වැටුප ඉතා අවම මට්ටමක පැවතීමයි. එහෙයින් වඩාත් වැදගත් වන්නේ විවේකයන්ගෙන් තොරව අඛණ්ඩව අතිකාල සේවයේ යෙදීමට පෙළඹීමට වඩා තම මුලික වැටුප වැඩි කර ගැනීමට වෙර දැරීමෙන් අධිකතර අතිකාල වල අයහපත් තත්වය මග හරවා ගැනීමට හැකි බවයි. සේවකයින් නීතියේ දක්වා ඇති සීමාව ඉක්මවා අතිකාල කිරීමෙන් පාලක පක්ෂයටද මුලික වැටුප වැඩි කිරීම පිළිබඳව ඇති පීඩනය මගහරවා සේවකයන් හරහා වැඩිපුර කාලයක් වැඩ ගෙන අතිකාල දීමනා වලින් ඒවා පියවීමට කටයුතු කල හැකිය.

මුලික වැටුප අවම තත්වයක පැවතීම සේවක අර්ථසාධක හා සේවක භාරකාර අරමුදල් දායකවීම් ගණනය, පාරිතෝෂික දීමනා, සේවයෙන් අවසන් කිරීමේ වන්දි ගණනය කිරීම් වැනි නොයෙකුත් කාරණා වලදී සේවකයන්ට ඉතා අවාසිදායි ලෙස බලපානු ඇත. එමනිසා ඉපයීම් ප‍්‍රමාණය පිළිබඳව සෑහීමකට පත් නොවන අවස්ථාවකදී උචිතම පිළිවෙත වන්නේ මුලික වැටුප ඉහළ නංවා ගැනීමට කටයුතු යෙදීමයි.

මීළඟ කොටස : නිවාඩු

මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ ජුනි මස 17 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435