වැටුපෙන් අඩු කිරීම්, දඩ හා වැටුප් ගෙවීම්

හෝටල් සේවක අත්වැල 06
වැටුපෙන් අඩු කිරීම්

ඔබ මාසිකව උපයා ගන්නා වූ සම්පූර්ණ මුදල් ප‍්‍රමාණයෙන් 60% වඩා වැඩි මුදලක් අඩු කිරීම නීතියෙන් තහනම් කර ඇත. ඒ අනුව පහත සඳහන් කරුණු සඳහා ඔබගේ අවසරය මත මාසික වැටුපෙන් මුදල් අඩු කිරීම් කළ හැකි බවට නිතියේ සඳහන් කර ඇත. මෙම අඩු කිරීම් නීතියෙන් අවසරලත් අඩුකිරීම් ලෙස ප‍්‍රකාශයට පත් කොට ඇති අඩුකිරීම් ගණයට යටත්වන එවැනි අඩු කිරීම් ලැයිස්තුවක් පහත දක්වා ඇත.

 • හෝටලයේ පාලක පක්ෂය විසින් දෙනු ලැබූ අත්තිකාරම් මුදල සඳහා වූ මාසික අඩු කිරීම්
 • සේවකයා විසින් 3 වන පාර්ශ්වයක් සඳහා මුදල් අඩු කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම් අනුව අඩු කිරීම
 • ඔබ වෙත දෙනු ලබන ආහාර හෝ ආහාර සැපයීම වෙනුවෙන් කෙරෙන අඩු කිරීම
 • හෝටලයේ පාලක පක්ෂය විසින් ඔබ වෙනුවෙන් විශ‍්‍රාම වැටුප්, අර්ථසාධක, රක්ෂණ මුදල්, වෛද්‍යාධාර ක‍්‍රමයට වැනි අරමුදලකට අඩු කිරීම්.
 • සුභසාධක සමිතියකට හෝ වෘත්තිය සමිතියකට ලබා දෙන මුදල් ප‍්‍රමාණයන් අඩු කිරීම
 • අනුමත ප‍්‍රමාණයට ගෙවල් කුලී මුදල්
 • ආරක්ෂණ මුදල් සඳහා අඩු කිරීම්
 • හෝටල් භූමිය තුළ විකුණන බඩු සඳහා අඩු කිරීම්
 • අනුමත ණය මුදල් හා එයට අයවිය යුතු පොලී ප‍්‍රමාණයන් අඩු කිරීම
 • ඔබ හෝටලය තුළ සේවය කිරීමේදී ඇති වන වරදක් සඳහා පාලක පක්ෂය විසින් ඔබට පනවන ලද දඩයක් වේ නම්, එම දඩ මුදල් අඩු කිරීම කළ හැකිය. මෙම දඩමුදල් ප‍්‍රමාණය වැටුපෙන් 5% කට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය.

කෙසේ නමුදු ආදායම් බදු ආඥාපනත යටතේ, දේශීය ආදායම් බදු පනත යටතේ, වෙනත් එවැනි ලිඛිත ව්‍යවස්ථාපිත නීතියක් යටතේ හෝ අධිකරණ ආඥාවක්, නියෝගයක්, ක‍්‍රියාවලියක් වැනි කටයුත්තක් හා අනුකුලවීම අරබයා සම්පුර්ණ වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් රඳවා තබා ගැනීම ඉහතින් විස්තර කර ඇති වැටුපෙන් අඩු කිරීමේ ප‍්‍රතිපාදන වලට ව්‍යතිරේඛි වන අතර එකී අඩු කිරීම් සිදු කල හැකි වේ.

දඩ ගැසීම්

බොහෝ සේවා ස්ථාන වල සේවකයින් හට දඩ පැනවීම් පිළිබඳව නිතර අසන්නට ලැබේ. මේවා සෑම විටම නීතියට අනුකුලව සිදුවනවාද යන්න ප‍්‍රශ්න සහගතය. එමනිසා සේවාස්ථාන තුල දඩ ගැසීම පිලිබඳ නීතිය නිරවුල්ව හඳුනාග ැනීම ඉතා වැදගත් වේ. දඩ ගැසීමක් පළමුකොටම සිදු කල හැක්කේ පුර්වයෙන් සේවකයාගෙන් ඒ සඳහා නියමිත අවසරය ලබාගෙන ඇති විටකදී පමණි. කිසිදු විටක එලෙස සේවකයන් හට දඩ ගැසීමේදී එම දඩය, එක් වතාවකදී එකී දඩ ගැසීමේ කාල වකවානුවට අදාළව එකී සේවකයා විසින් සමස්තයක් ලෙස උපයා ඇති වැටුපෙන් 5%ක් නොඉක්මවන ප‍්‍රමාණයක් විය යුතුය.

එමෙන්ම එලෙස දඩ ලෙස එකතුකරගන්නා මුදල් සේවායෝජකයාගේ ප‍්‍රයෝජනය පිණිස යොදාගත නොහැකි අතර එය සේවකයන්ට ප‍්‍රයෝජනවත් වන ආකාරයකට කම්කරු කොමසාරිස් වරයාගේ ලිඛිත අනුමැතිය ඇතිව පමණක් යෙදවිය යුතුය.

රෙගුලාසිවලට අනුව දඩ අයකර ගත හැක්කේ පහත දක්වා ඇති ක‍්‍රියා හා නොකරහැරීම් සඳහා පමණි.

 • සාධාරණ හේතුවක් රහිතව සේවයට වාර්තා නොකර සිටීම.
 • සාධාරණ හේතුවක් රහිතව ප‍්‍රමාදවී සේවයට වාර්තා කිරීම.
 • සේවායෝජකයාගේ දේපල වලට, බඩු බාහිරාදියට අලාභහානි කිරීම හෝ නැති නාස්ති කිරීම. එනම් මෙම අනර්ථයන් හෝ අලාභයන් ඍජුවම සේවකයාගේ නොසැලකිල්ල, චේතනාන්විත හෝ වැරදි ක‍්‍රියා හේතුවෙන් සිදුවීම.
 • සේවයෙහිදී මන්ද්‍යොත්සාහී හෝ නොසැලකිලිමත් වීම.
 • සේවය අතරතුර නිදා ගැනීම.
 • තම සේවය සම්බන්ධයෙන් තමන්ට නියම කල නීත්‍යානුකුල නියෝගයක් හා අනුකුල වීමට සේවකයා චේතනාන්විතව අපොහොසත් වීම.
 • සේවායෝජකයාට අයිති බඩු බාහිරාදිය හෝ ද්‍රව්‍යයන් සොරකම් කිරීම, හෝ සේවායෝජකයාගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධයෙන් වංචා කිරීම හෝ වංක ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • රාජකාරි වේලාවන් තුලදී මත්වී සිටීම.
 • චේතනාන්විත අකීකරුකම හෝ චේතනාන්විතව විනය කඩකිරීම. ව්‍යාපාර ගනුදෙනු සඳහා සේවායෝජකයාගේ පරිශ‍්‍රයට පැමිණෙන මහජනයා හට අවිනීත වීම.
 • ව්‍යාජ අසනීප තත්වයන් මවාපෑම.
 • සේවායෝජකයාගේ පරිශ‍්‍රයේ සවිකොට ඇති ආරක්ෂාව සලසන උපකරණ අභාවිතය.
 • නිසි බලධාරියකුගේ පුර්ව අවසරයකින් තොරව සේවායෝජකයාගේ පරිශ‍්‍රය තුල සේවා නියුක්තියට සම්බන්ධයක් නොමැති අත් පත‍්‍රිකා ලේඛන, පෝස්ටර් වැනි ද්‍රව්‍යයන් බෙදාහැරීම සහ ප‍්‍රදර්ශනය.
 • සේවායෝජකයාගේ පරිශ‍්‍රය තුළ පවිත‍්‍රතාව පවත්වාගෙන යාම පිණිස නිකුත් කර ඇති උපදෙස් මාලාවන් උල්ලංඝනය කිරීම.
 • සේවායෝජකයා විසින් දුම් බීම තහනම් කොට ඇති කිසියම් කලාපයක දුම්පානය කිරීම.
ඔබ හෝටලයේ වැඩ කිරීමේදී ඔබ හට පහත සඳහන් පරිදි වැටුප් ගෙවිය යුතු බවට නීතිගත කර ඇත

සියළු වැටුප් ශ‍්‍රී ලංකාවේ වලංගු මුදලින් අදාළ සේවකයා හට ඍජුව ගෙවිය යුතුය. වැටුපෙන් යම්කිසි අඩු කිරීමක් සිදු කල හැක්කේ එය නීතියෙන් අවසරලත් අඩු කිරීමක් සහ සේවකයා විසින් ඒ සඳහා ලිඛිත අවසරයක් ලබා දී ඇති විටකදීය.

 • ඔබට වැටුප් ලබා දෙන්නේ සතියකට වරක් නම් එම සතිය අවසාන වී දින 3ක් ඇතුළත ඔබගේ වැටුප් ලබා දිය යුතුය.
 • ඔබට වැටුප් ලබා දෙන්නේ සති දෙකකට වරක් නම් සති දෙක අවසාන වී දින 5ක් ඇතුළත වැටුප් ලබා දිය යුතුය.
 • ඔබට වැටුප් ලබා දෙන්නේ මාසයකට වරක් නම් මාසය අවසාන වී දින 10ක් ඇතුළත වැටුප් ලබා දිය යුතුය.
සේවය අවසන් කිරීමේදී වැටුප් ගෙවීම

කිසියම් අවස්ථාවකදී සේවකයා විසින් තම සේවය අවසන් කල විටදී හෝ සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාගේ සේවය අවසන් කල අවස්ථාවකදී එකී සේවය අවසන්වීම සිදුවූ දින සිට වැඩ කරන දින දෙකක් තුළදී එකී සේවකයාට හිමි සියළු වැටුප් සේවායෝජකයා විසින් ගෙවියයුතු වේ. එසේ නමුදු සේවකයා නොපැමිණිවිට හෝ එකී වැටුප නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් නිසා ගෙවිය නොහැකි වී ඇතැයි කම්කරු කොමසාරිස් වරයා තීරණය කර ඇති විට සේවායෝජකයා විසින් එම වැටුප් රඳවා තබාගත යුතු වන අතර ඉන්පසු හැකි ප‍්‍රථම අවස්ථාවෙදීම එකී සේවකයාට එය ගෙවා දැමීමට කටයුතු කළ යුතුය.

සේවය කිරීමේදී ඔබට ලබා දිය යුතු පහසුකම්

ඔබ හෝටලයක සේවය කිරීමේදී පහත සඳහන් පහසුකම් ලබා දිය යුතු බවට නිතියේ සඳහන් වේ.

ඔබ සේවය කරන ස්ථානයේ ප‍්‍රමාණවත් ආලෝකය හා වාතාශ‍්‍රය තිබිය යුතුය

ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයටම වෙන වෙනම වැසිකිලි හා සේදීමේ පහසුකම්

ආහාර ගැනීමේ පහසුකම්

ඔබ කවුන්ටර පිටු පස වැඩ කරන ස්ත‍්‍රියක් නම් ප‍්‍රමාණවත් අන්දමේ වාඩිවීම සඳහා පහසුකම්

(අවම වශයෙන් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට එක ආසනයක් බැගින් සැපයිය යුතුය)

 

මීළඟ කොටස : සේවයේ යෙදවිය හැකි වයස් කාණ්ඩයන්, ස්ත‍්‍රී-පුරුෂ බව හා වේලාවන්
මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ ජුලි 01 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435