රෝහල් වල රසායනාගාර උපකරණ යල් පැන ඇති බව ජනපතිට කියයි

දිවයිනේ සියලු මූලික රෝහල් වල රසායනාගාර ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර නිසි පරිදි යාවත්කාලීන නොවීම, නව උපකරණ ලබා නොදීම සහ ඉතා යල් පැන ගිය උපකරණ මඟින් පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීමට සිදුවීම නිදහස් රසායනාගාර සේවාව බරපතල අර්බුදයකට ලක් වෙමින් තිබෙන බව රජයේ වෛද්‍ය රසායානාගාර විද්‍යාඥ සංගමය විසින් කරුණු දක්වා ලිපියක් යවා ඇත.

එම ලිපිය පහතින් දැක්වේ.

දිවයින පුරා විසිරී ඇති මූලික රෝහල්හි රසායනාගාර සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර නිසි පරිදි යාවත්කාලීන නොවීම, නව උපකරණ ලබා නොදීම සහ ඉතා යල් පැන ගිය උපකරණ මඟින් පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීමට සිදුවීම මඟින් මහජනතාවගේ නිදහස් රසායනාගාර සේවාව බරපතල අර්බුදයකට ලක් වෙමින් තිබෙන බැවින් ඒ පිළිබඳ පහත කරුණු කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරවමි.

  1. ශ්‍රී ලංකාවේ මරණ අනුපාතයෙන් 80% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සඳහා බෝ නොවන රෝග හේතු වන බැවින් රෝගී තත්වයට තත්වීමට පෙර අවධානම් සහිත රෝගීන් හඳුනාගැනීමත් සෙසු පුද්ගලයන් රෝගී අවධානමෙන් මුදවා ගැනීමත් සඳහා රෝගීන්ට ආසන්නතම රෝහල් තුල රසායනාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවා පෙන්වා දී ඇත. එබැවින් ඒ සඳහාම ලෝක බැංකුව, ගෝලීය අරමුදල ඇතුළු ආයතන ගණනාවකින් ආධාර මුදල් ලැබෙමින් පවතින බැවින්ද, රටතුල පවතින මූලික රෝහල්හි රසායනාගාර සේවාව විධිමත්ව හා උසස් තාක්ෂණික උපක්‍රම සහිතව සිදු කිරීම අත්‍යාවශ්‍යය. ශික්ෂණ රෝහල් හා මහ රෝහල් සඳහා පමණක් අත්‍යාවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම මඟින් බෝ නොවන රෝග පාලනය සඳහා සාධනීය මෙහෙවරක් සිදු කරගත නොහැකි වන අතර රෝග නිවාරණය සඳහා මූලික සෞඛය ඒකකය වශයෙන් මහජන සේවාව ලබා දෙනුයේ මූලික රෝහල් වන බැවින් ඒවායේ අයිතිය පළාත් සභා හෝ මධ්‍යම රජය ලෙස නොසලකා එම කාර්යයන් විධිමත් කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම අත්‍යාවශ්‍යය.
  2. බොහෝමයක් මූලික රෝහල් පළාත් සභා පාලනයට නතු කර ඇති නිසාත් පළාත් සභා වල සමහර සෞඛ්‍ය බළධාරීන් වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාව තමන් මත පැටවී ඇති අනවශ්‍ය බරක් ලෙස සළකනු ලබන නිසාත් පළාත් රෝහල් සඳහා උපකරණ ගෙන්වීම‍, ප්‍රතිකීයක මිලදී ගැනීම, ප්‍රසම්පාදන කමිටු පිහිටුවීම, රසායනාගාර සේවා අවශ්‍යතාවය තීරණය කිරීම, යන සියළු කරුණු ඉතා අවිධිමත් ස්වාභාවයකින් පවත්වා ගනිමින් සිටී. තවද පළාත් සභා රසායනාගාර අතරත්,  පළාත් සභා සහ මධ්‍යම රජයේ රසායනාගාර අතරත් විවිධ ස්ථාවරයන් ක්‍රියාත්මක වීම පළාත් සභාවේ පෞර්ෂයට අදාල අයිතියක් බව බොහෝ පළාත් සභා බළධාරීන් විශ්වාස කරන නිසාත් රසායනාගාර සේවාවේ මෙම විධිමත් භාවය ඇති කිරීම අසීරු වී ඇත.
  3. තවද, මධ්‍යම රජයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සහ ඊට අදාල ප්‍රසම්පාදන කමිටු සඳහා පත් කර ඇති විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් බොහෝ දෙනෙකු සමස්ථ රසායනාගාර සේවාව පිළිබඳ ආකල්පයකින් තොරව තමන්ට පාලනය කළ හැකි රසායනාගාර සඳහා පමණක් නවීන උපකරණ හිමි වන ආකාරයට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම නිසාත්, මධ්‍යම රජයේ ප්‍රතිපාදන පළාත් සභාව වෙත යොමු කිරීම පාඩුවක් ලෙස සළකන නිසාත් පළාත් සභා රසායනාගාර සේවාව සඳහා ලැබෙන පහසුකම් සහ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය අතිශය ලෙස පිරිහෙමින් පවතින අතර එය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ රසායනාගාර සේවා ප්‍රතිපත්තිය බවට පත් කිරීමටද ඉහල පෙලේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හා රසායනාගාර සේවා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු උත්සහ දරමින් සිටී.
  4. උක්ත කරුණු හේතුවෙන් ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය, ගෝලීය අරමුදල, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ විවිධ වැය ශීර්ෂයන් යටතේ වෙන් කරන ලද මුදල් මඟින් පවා රසායනාගාර උපකරණ මිලදී ගැනීම පැහැර හරිමින්, මඟ හරිමින් හා නොසළකා හරිමින් සිටී. මේ වන විට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (රසායනාගාර සේවා) යටතේ එලෙස උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා පත්කල ටෙන්ඩර් මණ්ඩල ගණනාවක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ කල් ඇදෙමින් තිබෙන අතර ඒවාට අදාල සමහර ප්‍රතිපාදන නැවත ලබා ගැනීමට නොහැති තත්වයටද පත්ව ඇත. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වලදී සමහර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විසින් අවශ්‍යතාවයට ගැළපෙන උපකරණය ලබා ගැනීම පසෙකලා තමන්ට රිසි උපකරණයම ලබා ගැනීමට හැකි වන තුරු එම මිලදී ගැනීම ප්‍රමාද කරමින් හෝ අහෝසි කරමින් නැවත පත් කිරීම වැනි අක්‍රමිකතාවයන් සිදු කිරීමද මීට හේතු වී ඇත.උක්ත කරුණු සියල්ල සැළකීමේදී නිදහස් රසායනාගාර සේවාවක් පවත්වා ගැනීම වෙනුවෙන් රජය සහ වෙනත් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන විසින් ලබා දෙන අරමුදල් දූෂණයට, වංචාවට හා නාස්තියට ලක් වෙමින් තිබෙන අතර ප්‍රසම්පාදන කමිටු, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ බොහෝ තීරණ ඒ සඳහා අනුබල දෙමින් තිබේ. මෙකී බොහෝ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වල මිලදී ගනු ලබන රසායනාගාර උපකරණ වල අවසන් පාරිභෝගිකයා වන වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තිකයාව ඉවත් කර තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හුදු ජාවාරමක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට සමහර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ බලධාරීන්, පළාත් සෞඛ්‍ය බලධාරීන් හා සමහර විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් අතර සාමුහික එකඟතාවයක්ද පවතීමෙම තත්වයන් සැළකිල්ලට ගෙන නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවාවේ සැබෑ ප්‍රතිලාභ මහජනතාවට ලැබෙන පරිදි රසායනාගාර සේවාවේ පවතින මෙම අවිධිමත් භාවය නිවැරදි කරමින් ඒකමිතික සැළසුමක් අනූව ක්‍රියාකිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන කමිටුවක් පත් කරන ලෙසත් ඒ සඳහා වෛද්‍ය රසායනාගාර වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් ආයතනය ඇතුළු අනෙකුත් වෘත්තීයවේදී ආයතන වල සහභාගීත්වය අනිවාර්යය කරන ලෙසත් ඉතා ඕනෑ කමින් ඉල්ලා සිටිමු. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර කරණු හෙලිදරව් කිරීම සඳහා සාකච්ඡාමය අවස්ථාවක් ලබා දෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමු.

වැඩබිම

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435