බැංකු හා මූල්‍යායතන ඒකාබද්ධ කිරීම

21 අප්‍රේල් 2014 – archive.wedabima.lk

 

පසුගිය අයවැය ලේඛනයෙන් යෝජනා කරන ලදුව දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින මූල්‍ය අංශය (බැංකු හා මූල්‍යායතන) ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය එනම් බැංකු හා මූල්‍යායතන පද්ධතිය පුළුල් පරිවර්තනයකට ලක්‌වීමට නියමිතය. මේ වැඩපිළිවෙළ ප්‍රකාශයට පත්වීමත් සමග අඩු වත්කම් පදනමක්‌ සහිත බැංකු ආයතන තරමක නොසන්සුන්තාවට ද පත් විය. කවරක්‌ නමුත් සිදු කිරීමට යෝජිත වැඩපිළිවෙළ ගැන මහ බැංකුව විසින් අදාළ බැංකු හා මූල්‍යායතන දැනුවත් කරමින්ද සිටී. ඉකුත් අයවැයෙන් අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත්වීමෙන් පසු එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ මූලික කටයුතු මහ බැංකුව විසින් ආරම්භ කොට එය අඛණ්‌ඩව පසු විපරමටද ලක්‌ කරමින් තිබේ. මේ වැඩපිළිවෙළ අනුව මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීමට අදාළ ඉදිරි සැලසුම් මහ බැංකුව විසින් අදාළ පාර්ශ්වයන්ට ඉදිරිපත් කිරීමටද පියවර ගත්තේය. මේ වැඩපිළිවෙළේ අරමුණු සහ මෙමගින් සිදුවීමට යෝජිත වෙනස්‌කම් පිළිබඳව අපි මේ ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු.

 

වේගවත්, ඵලදායී සහ අහිතකර බලපෑම්වලට (කම්පනයන්ට) ඔරොත්තු දිය හැකි ශක්‌තිමත් මූල්‍ය අංශයක්‌ ගොඩනැඟීම මේ බැංකු හා මූල්‍යායතන ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළේ මූලික අරමුණ බව මහ බැංකුව පවසයි. මෙවැනි මූල්‍ය අංශ ඒකාබද්ධ කිරීමේ වැඩසටහන් වෙනත් රටවලද දියත් කරනු ලැබ ඇත. මේ තුළින් සංවර්ධිත රටවල් මෙන්ම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල්ද තම මූල්‍ය පද්ධතීන්වල ඉහළ කාර්ය සාධනයක්‌ ළඟා කරගෙන ඇති අතර එම රටවල ආර්ථික වර්ධනය ප්‍රවර්ධනයටද වාසි සහගත ලෙස දායක වී තිබේ. මේ අනුව ලංකාවේද මේ වැඩපිළිවෙළ හරහා දේශීය මූල්‍ය පද්ධතියේ ස්‌ථායිතාව තවදුරටත් ශක්‌තිමත් කිරීමට සහ අපේක්‍ෂිත ආර්ථික වර්ධනයට පහසුකම් සැපයීමට හැකි වන බැංකු හා බැංකු නොවන මූල්‍යායතන පද්ධතියක්‌ නිර්මාණය කර ගැනීමට අපේක්‍ෂිතය. මේ සඳහා වර්ෂ 2016 වන විට බැංකු අංශයට ඇති කර ගැනීමට යෝජිත නව දැක්‌මට අනුව සිදුවීමට නියමිත ප්‍රධාන වෙනස්‌කම් මෙසේය.

 

* අවම වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු 5 ක වත්කම් රුපියල් ටි්‍රලියනයක්‌ හෝ ඊට වඩා වැඩිවනු ඇති අතර එම බැංකුවල ශක්‌තිමත් ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්තියක්‌ද පවතිනු ඇත.
* ඒකාබද්ධ කිරීම් හා අත්පත්කර ගැනීම් හරහා සමස්‌ත බැංකු සංඛ්‍යාව අඩු වනු ඇත.

* රටෙහි බැංකු කටයුතු වර්ධනය කිරීම සඳහා ඉහළ දායකත්වයක්‌ සපයමින් විශාල සංවර්ධන බැංකුවක්‌ පිහිටුවනු ඇත.

* බැංකු විසින් නව සහ ඵලදායී තොරතුරු තාක්‍ෂණයන් යොදාගනු ඇත.

* කාර්යක්‍ෂමතාව ඉහළ නැංවීම සහ විචක්‍ෂණශීලී වත්කම්, වගකීම් කළමනාකරණය හරහා බැංකු විසින් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ පොලී ආන්තිකයන් පවත්වා ගනු ඇත.

* ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශීය බැංකු ආර්ථික කටයුතුවලට ඉහළ සහභාගීත්වයක්‌ දැක්‌වීම සහ ආර්ථිකයට ඉහළ දායකත්වයක්‌ සපයනු ඇත.

මේ අනුව ඉහළ මට්‌ටමක ප්‍රාග්ධනයක්‌ සහිතව ප්‍රාදේශීය මට්‌ටමේ ප්‍රමුඛ බැංකු ලෙස ක්‍රියාකාරීවීම සඳහා ප්‍රධාන රාජ්‍ය වාණිජ බැංකු දෙක වන ලංකා

 

බැංකුව සහ මහජන බැංකුව වර්ධනය කිරීම සහ ප්‍රසාරණය කිරීමට රජය සහ මහ බැංකුව විසින් දිරිමත් කිරීමට නියමිතය. එසේම ආර්ථිකයට පුළුල් දායකත්වයක්‌ ලබාදීමට ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේ සේවාවන් පුළුල් කිරීමටද අපේක්‍ෂා කෙරේ. ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය වෙළෙඳපොළට සේවාවන් සැපයීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ද දිsරිමත් කිරීමට අපේක්‍ෂිත අතර අනෙකුත් කුඩා රාජ්‍ය බැංකු පහේ වෙළෙඳ පොළ කොටස සියයට 2.5 කට පමණක්‌ දායක වන බැවින් ඒවාද ඒකාබද්ධ කිරීම දිරිගැන්වෙනු ඇත. අඩු වත්කම් මට්‌ටමක්‌ සහිත පෞද්ගලික බැංකු විසින්ද තම වත්කම් වර්ධනය කරගත යුතු බවට මහ බැංකුව විසින් නියම කර තිබේ. ඒ අනුව රු. බිලියන 100 ට අඩු වත්කම් ඇති පෞද්ගලික බැංකු ඇතුළතින් ජනනය කරන ලද වත්කම් හෝ අනෙකුත් බැංකු හෝ මූල්‍ය සමාගම් සමග එකතුවී හෝ සාධාරණ කාල සීමාවක්‌ තුළදී තම වත්කම් රු. බිලියන 100 ක්‌ ඉක්‌මවා වර්ධනය කර ගැනීමට පියවරගත යුතු වේ. මහ බැංකුව විසින් 2014 ජනවාරි මස මුලදී ප්‍රකාශයට පත් කළ සිය ප්‍රතිපත්ති පෙරදැක්‌මට අනුව සිදුකිරීමට යෝජිත කරුණු කිහිපයක්‌ මෙසේය.

 

* සංවර්ධන බැංකු කටයුතු පුළුල් කිරීම සඳහා සංවර්ධන බැංකු දෙක වන NDB සහ DFCC යන බැංකු දෙක ඒකාබද්ධ කිරීම දිරිමත් කරනු ඇත.

* විදේශීය බැංකු ආර්ථිකය සඳහා ඉහළ සහභාගිත්වයක්‌ සහ දායකත්වයක්‌ දැක්‌වීම සඳහා දිරිගැන්වෙනු ඇත.

* වර්ෂ 2016 සිට, නව විදේශ බැංකු දේශීයව සංස්‌ථාපනය කළ සමාගමක්‌ ලෙස පැවතිය යුතු වනු ඇත.

මේ දැක්‌මට අනුව රටේ ආර්ථික කටයුතුවලට ඉහළ දායකත්වයක්‌ ලබාදීම සඳහා අදාළ බැංකු මේ වසරේ (2014) ජුනි 30 වන විට අත්පත් කර ගැනීම් සහ ඒකාබද්ධ කිරීම් පිළිබඳව පුළුල් සැලසුමක්‌ ඉදිරිපත් කළ යුතු බවටද මහ බැංකුව නියම කර තිබේ. එසේම බැංකු සඳහා නියම කර ඇති අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව ඉහළ නැංවීමටද නියමිතය. මේ අනුව බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සඳහා අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව රු. බිලියන 10 ක්‌ දක්‌වා සහ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු සඳහා අවම ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාව රු. බිලියන 5 ක්‌ දක්‌වාද ඉහළ දමා තිබේ. මේ නියමයන් දැනට පවතින බැංකු සඳහා වර්ෂ 2016 ජනවාරි 01 වැනි දින සිටද අලුත් බැංකු සඳහා වර්ෂ 2015 ජනවාරි 01 වැනිදා සිටද බලපැවැත්වේ.

 

මාසයෙන් මාසය මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ ප්‍රගතිය මාධ්‍යයට දැක්‌වීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කරයි. ඒ අනුව මාර්තු මස අගදී මහ බැංකුව කීවේ බැංකු හා මූල්‍යායතන කිහිපයක්‌ම මේ වන විට ඒකාබද්ධවීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා ගැලපෙන පාර්ශව හඳුනාගෙන ඒ සඳහා අභ්‍යන්තර ඇගයීම් සිදු කරමින් සිටින බවයි. බැංකු හා මූල්‍යායතන කිහිපයක සිදුවීමට යෝජිත ඒකාබද්ධවීම් සඳහා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රතිපත්තිමය අනුමැතියද ලබාදී ඇත. මේ අතර නැෂනල් ඩිවලොප්මන්ට්‌ බැංකුව සහ ඩී.එෆ්.සී.සී. බැංකුව අතර ඔවුන්ගේ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයැම සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමකටද ඔවුන් ඇතුළත්ව තිබේ. කවරක්‌ නමුත් මේ කටයුතුවලදී තවදුරටත් බැංකු ආයතනවලට ගැටලු නැතුවා නොවේ. මේ නිසාම මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් මූල්‍ය අංශය ඒකාබද්ධ කිරීම පිළිබඳ විවිධ සාකච්ඡා මණ්‌ඩපවලට සහභාගි වෙමින් විවිධ කරුණු පැහැදිලි කිරීම් ලබාදෙමින් සිටී. බැංකු සහ මූල්‍යායතන පමණක්‌ නොව අදාළ ඒකාබද්ධ කිරීම්වලට ලක්‌වන බැංකු හා මූල්‍යායතනවල ගනුදෙනුකරුවන්ට ද නොයෙකුත් ගැටළු ඇතිව තිබෙනවා විය හැකිය. ඒවාද නිරවුල් කිරීමට අදාල බැංකු හා මූල්‍යායතන මෙන්ම මහ බැංකුව ද ක්‍රියා කළ යුතුව තිබේ. කවරක්‌ නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව කියා සිටින්නේ මෙම ඒකාබද්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට ලක්‌වන බැංකු හා මූල්‍ය සමාගම් සමඟ පවත්වාගෙන යනු ලබන ගනුදෙනු සහ තැන්පතු සඳහා කුමන ආකාරයකින්වත් බලපෑමක්‌ ඇති නොවන බව මහජනතාවට දැනුම් දී සිටින බවයි.

 

මුලාශ්‍රය – divaina.com

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435