නිවාඩු

හෝටල් සේවක අත්වැල 05

නීතියෙන් නියම කර ඇති නිවාඩු වර්ග ගණනාවක් ඇත. ඔබ හෝටල් සේවකයෙකු නම් ඔබට නිතියෙන් හිමි නිවාඩු මොනවාදැයි දැනගැනීම වැදගත් වේ.

සති නිවාඩුව

පෙර සතිය තුළ පැය 28 ට වඩා (විවේක කාලයන් හා අතිකාල අතහැර ) සේවය කර තිබේ නම්, ඔබට සති නිවාඩු වශයෙන් එකී සතිය සඳහා ඉක්බිතිව එළඹෙන සතිය තුළ දී දින 1 ½ X ක නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතුය.

“සතිය”

සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනතේ කාර්යයන් සඳහා සතිය යන යෙදුම සෙනසුරාදා මධ්‍යම රාත‍්‍රී 12 සිට අනෙක් සතියේ සෙනසුරාදා මධ්‍යම රාත‍්‍රී 12 දක්වා වන කාල වකවානුව වේ.

සති නිවාඩුව සෙනසුරාදා හා ඉරිදා දිනයන් වලට පමණක් යෙදීම අනිවාර්ය නැත. එය ඉහත සඳහන් පරිදි අදාළ සතිය තුළ නිශ්චිත පැය හෝ දින ගණන සම්පුර්ණ කර ඇත්නම් එකී සතිය තුල යම් නිශ්චිත වැඩ මුර ලේඛණයේ (රොස්ටරයේ) අදාල දින වලදී ලබාදිය යුතුය.

ඉහත සති නිවාඩුව ගණනය කිරීම සඳහා යම් සේවා ස්ථානයක දිනකට පැය 8කට අඩු සේවා මුරයක් පවතින්නේ නම් එම ස්ථානයන්හි දී අදාළ වනුයේ සතියකට දින 3 1/2 X කාලයක් සේවයේ නියුතු වීමයි.

බොහෝ හෝටල්වල මෙම සති නිවාඩුව මාසිකව ගණන් බලා දින 6ක් වශයෙන් මාසිකව වැඩ මුර ලේඛණයේ සටහන් කර නිවාඩු ලබාදීමට කටයුතු කෙරේ. ඔබට හිමි සති නිවාඩු දිනයකදී වැඩට පැමිණෙන ලෙස පාලක පක්ෂය ඉල්ලා සිටීමේදී, ඔබට එම දිනය සඳහා අතිකාල ඉල්ලා සිටිමට හැකියාවක් ඇත.

වාර්ෂික  නිවාඩු

ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා වන ලිත් වර්ෂයක කාල වකවානුව තුළ වන සෑම වර්ෂයකදීම සේවකයකුට සාමාන්‍යයෙන් දින 14ක වාර්ෂික නිවාඩුවකට හිමිකම් ඇත.

අනිවාර්ය වාර්ෂික නිවාඩු දින 14 ලබා ගැනීමේදී ඔබ හා පාලක පක්ෂය අතර එකඟතාවයක් තුළ ලබා ගත යුතු බවට නීතියෙහි සඳහන් වේ. එම නිවාඩු දින 14 න් දින 7ක් එක දිගටම පාලක පක්ෂය විසින් ඔබ හට ලබා දිය යුතුය. මෙයින් ගම්‍ය වන්නේ පාලක පක්ෂයට අවශ්‍ය දිනවල නිවාඩු ගැන්වීම නොව සේවකයා නිවාඩ අයදුම් කරන අවස්ථාවන්හිදී එය ව්‍යාපාරයේ මුලික කටයුතු වලට බාධාවක් නොවන ලෙස සිදු කිරීමේ නම්‍යශීලීත්වයයි. මෙහිදී සේවකයාගේ මුලික අවශ්‍යතාවයන් සම්පුර්ණයෙන්ම බැහැර කල නොහැකි වන අතර ලිත් වර්ෂයක් තුලදී අනිවාර්යයෙන්ම වාර්ෂික නිවාඩු දින 14 එම වර්ෂය තුළදීම ලබා ගැනීමට පාලක පක්ෂය ඔබ හට ඉඩ ලබා දිය යුතු වන අතර, ඔබද එම වර්ෂය තුළදී එම නිවාඩු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

a15

සේවකයාට මෙම නිවාඩු ලබාදීම සිදු කල යුතු අතර, එලෙස ඉල්ලා සිටීමේ පුර්ණ අයිතිවාසිකමද සේවකයා සතු වන අතර එකී වාර්ෂික නිවාඩු, මුදල් වලට හිලව් කිරීමේ ප‍්‍රතිපාදන නීතියෙන් සලසා නොමැත.  උපයෝගී නොකළ අනිවාර්ය නිවාඩු 14 හෝ ඉන් කොටසක් ඉදිරි වර්ෂය සඳහා රැගෙන් යාමට ද නීතියෙන් ප‍්‍රතිපාදන නොමැත.

කෙසේමුත් සේවා යෝජකයකුට අවශ්‍යනම් වාර්ෂික නිවාඩු සංඛ්‍යාව 14ට වඩා වැඩි ප‍්‍රමාණයක් දිය හැකි අතර එකී අමතර ප‍්‍රමාණය සේවායෝජකයාගේ අභිමතය පරිදී ඉදිරි වර්ෂයට රැගෙන යාම සහ ගෙවීම් සඳහා හුවමාරු කිරීම සිදු කළ හැක.

මෙම නිවාඩු වල විශේෂ කරුණක් වනුයේ ඔබ යම් දිනක හෝටලයෙන් ඉවත්වී යන්නේ නම් හෝ ඔබව සේවයෙන් අස් කරනු ලබන්නේ නම්, එම වර්ෂය තුළ ඉතිරිව ඇති නිවාඩු සඳහා මුදල් ලබා දිය යුතු වන අතර, සේවය අවසන් වන වර්ෂය සඳහා උපායාගෙන ඇති නිවාඩු සඳහා ද මුදල් ලබා දිය යුතු වීමයි.

ඔබ හෝටලයට බැඳුණු වර්ෂයේදී මෙම නිවාඩු සඳහා පුර්ණ හිමිකම නොලැබේ. එයට හේතුව වන්නේ වාර්ෂික නිවාඩු යනු ඔබ විසින් පෙර වර්ෂයේදී සේවයේ යෙදීමෙන් උපයා ගන්නා නිවාඩු වන නිසාය.

එසේ නම් ඔබ හෝටලයේ සේවයට බැඳුණු වර්ෂයේ දී වාර්ෂික නිවාඩු සඳහා හිමිකම උපචය වන ආකාරය දැන ගැනීම වැදගත් වේ. එය අදාල වන්නේ පහත දැක්වෙන ආකාරයටය:

 • ජනවාරි 1 වන දින සිට අපේ‍්‍රල් 1 වන දිනට පෙර සේවයට බැඳුනහොත් හා එකී වර්ෂය තුල සම්පුර්ණයෙන් සේවයේ යෙදී සිටියහොත් එකී වර්ෂය සඳහා සම්පුර්ණ දින 14 ක පුර්ණ පඩි සහිත වාර්ෂික නිවාඩුව සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත.
 • අපේ‍්‍රල් මස 1 වන දින සිට ජූලි මස 1 වන දිනට පෙර සේවයට බැඳුනහොත් හා එකී වර්ෂය තුල සම්පුර්ණයෙන් සේවයේ යෙදී සිටියහොත් එකී වර්ෂය සඳහා දින 10 ක පුර්ණ පඩි සහිත වාර්ෂික නිවාඩුවක් සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත.
 • ජූලි මස 1 වන දින සිට ඔක්තෝම්බර් මස 1වන දිනට පෙර සේවයට බැඳුනහොත් හා එකී වර්ෂය තුල සම්පුර්ණයෙන් සේවයේ යෙදී සිටියහොත් එකී වර්ෂය සඳහා දින 7ක පුර්ණ පඩි සහිත වාර්ෂික නිවාඩුවක් සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත.
 • ඔක්තෝම්බර් මස 1 වන දින හෝ ඊට පසු සේවයට බැඳුනහොත් හා එකී වර්ෂය තුල සම්පුර්ණයෙන් සේවයේ යෙදී සිටියහොත් එකී වර්ෂය සඳහා දින 4 ක පුර්ණ පඩි සහිත වාර්ෂික නිවාඩුවක් සඳහා ඔබට හිමිකම් ඇත.

ඉහත නිවාඩු සංඛ්‍යාවන් සඳහා ඔබට හිමිකම් ලැබෙන්නේ ඔබ සේවයට බැඳුණු ලිත් වර්ෂයෙන් පසු ඉක්බිතිව එළඹෙන ලිත් වර්ෂයේදීය. ඉක්බිත්ව එළඹෙන ලිත් වර්ෂයෙන් පසු එළඹෙන සෑම ලිත් වර්ෂයකදීම ඔබ අඛණ්ඩ සේවයේ යෙදී සිටියේ නම් ඒ සඳහා ඔබට දින 14 ක පුර්ණ පඩි සහිත අවම වාර්ෂික නිවාඩුවකට හිමිකම් ඇත්තේය.

සේවාව අවසන් වන විට

සේවකයකුගේ සේවය අවසන් වීම සිදු වන අවස්ථාවකදී එකී සේවකයාට තමා පෙර වර්ෂයේදී උපයාගෙන ඇති නිවාඩු වලින් උපයෝගී කරගෙන නොමැති නිවාඩු හා සේවය අවසන් වීම සිදුවන ලිත් වර්ෂය සඳහා තමුන් අඛණ්ඩව සේවය කොට උපයාගෙන ඇති නිවාඩු ද ඇතුලත් විය යුතුය. සේවය අවසන් වන ලිත් වර්ෂය සඳහා උපචය වන නිවාඩු ගණන් ගැනීමේදී යොදා ගන්නා ක‍්‍රමවේදය වන්නේ තමාගේ අඛණ්ඩ සේවාව අවසානයකට පැමිණීම සිදු වන්නේ එකී ලිත් වර්ෂයේ මාස 10ක් ඇතුලත වන විටදී සේවය කර ඇති සෑම සම්පුර්ණ මාසයක් වෙනුවෙන්ම එක් දිනක් බැගින් වූ පුර්ණ පඩි සහිත නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතුවේ. යම් හෙයකින් සේවය අවසන් වන්නේ ලිත් වර්ෂයේදී මාස 10කට වැඩි කාලයකට පසු නම් සම්පුර්ණ දින 14 ක පුර්ණ පඩි සහිත නිවාඩුවක් සඳහා සේවකයා හිමිකම් කියයි.

තමුන් උපයාගෙන ඇති සමස්ත වාර්ෂික නිවාඩු ප‍්‍රමාණයම සිය සේවා අවසානයට පෙර ලබා ගැනීමේ හිමිකම සේවකයාට ඇති අතර සේවා යෝජකයා විසින් අනිවාර්යයෙන්ම සේවකයා හට එම නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඉඩ සැලසිය යුතුය.

නිදසුනක් ලෙස අගෝස්තු මස අවසාන දිනයේදී සේවය අවසන් වීමට නියමිත සේවකයකු පෙර වර්ෂයේ උපයාගෙන ඇති වාර්ෂික නිවාඩු වලින් උපයෝගී කරගෙන ඇත්තේ දින 4ක් පමණක් නම්, ඔහු හෝ ඇය සේවය අවසන් වන ලිත් වර්ෂය සඳහා ඉතිරි වාර්ෂික නිවාඩු 10 සහ සේවය අවසාන ලිත් වර්ෂය සඳහාත් අමතර දින 8 කට හිමිකම් කියයි. මෙම නිවාඩු, සේවාව අවසන් වීමට පෙර ලබාගත යුතු අතර ඒ සඳහා අහිමි කල නොහැකි නීත්‍යානුකූල හිමිකමක් සේවකයා සතුය. මෙකී නිවාඩු සඳහා ගෙවීම් හිලව් කරන්නේ නම් එය සම්පුර්ණයෙන්ම සේවකයාගේ කැමැත්ත මත පමණක් සිදුවිය යුතුය.

පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව සේවායෝජකයා විසින් සේවය අවසන් කරන විට

තමුන් විසින් උපයාගෙන ඇති වාර්ෂික නිවාඩු උපයෝගී කර ගැනීමට ප‍්‍රමාණවත් දැනුම් දීමක් හෝ කාලයක් රහිතව සේවායෝජකයා විසින් සේවකයාගේ සේවාව අවසන් කරන අවස්ථාවකදී පෙර වර්ෂයට උපයාගෙන ඇති, උපයෝගී කර නොගත් වාර්ෂික නිවාඩු හා සේවාව අවසන් වන වර්ෂය සඳහා ඉහතින් විග‍්‍රහ කර ඇති සුත‍්‍රයට අනුව උපචය වන සියලූම නිවාඩු සඳහා මුල්‍යමය ගෙවීම් කිරීමට සේවායෝජකයා බැඳී සිටියි. වාර්ෂික නිවාඩු සඳහා නීතියෙන් මුල්‍යමය ගෙවීම් සේවායෝජකයා විසින් සිදු කළයුතු යයි නියම කොට ඇති එකම අවස්ථාව මෙයයි.

පුර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සේවකයා විසින් සේවය අවසන් කළ විට

සමහර අවස්ථාවන් හිදී සේවකයින් විසින් සේවා ගිවිසුමේ ප‍්‍රතිපාදනයන්ට පටහැනිව ඉල්ලා අස්වීම් ලිපි භාරදී ක්ෂණිකව සේවය අතහැර යන අවස්ථාවන් හෝ කිසිදු පුර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව සේවය අවසන් කරගන්නා අවස්ථාවන් නිතර දැකිය හැකිය. මෙවැනි අවස්ථාවන් හීදී උපයෝගී කර නොගත් නිවාඩු සඳහා සේවායෝජකයාගෙන් මුල්‍යමය ගෙවීම් ඇයද සිටිය නොහැක.

අනියම් නිවාඩු – Casual Leave

ඉහත විස්තර කර ඇති වාර්ෂික නිවාඩු 14ට අමතරව ඔබ සේවය කිරීමේදී ඇතිවන හදිසි අවස්ථාවකදී හෝ අසනීපයක් ඇතිවන අවස්ථාවන් වලදී ලබා ගැනීම සඳහා එක් වර්ෂයක් සඳහා දින 07ක නිවාඩුවක් ලබා දී ඇත. මෙම අනියම් නිවාඩු දින 07 ඔබ හට සම්පූර්ණ වශයෙන් හිමිකම ලැබෙනුයේ දෙවැනි වර්ෂයේ සිටය. පළමු වර්ෂයේදී ඔබට මෙම නිවාඩු ලබා ගත හැකි වනුයේ ඔබ හෝටලය තුළ සම්පූර්ණ වශයෙන් මාස 02 ක කාලයක් සේවය කිරීමෙන් පසුවය. එසේ සේවය කිරීමෙන් පසුව මාස 2කට එක් නිවාඩු දිනයක් වශයෙන් පළමු වසරේදී පුර්ණ වැටුප් සහිතව ලබාගැනීමට හැකිය.

ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු

මෙම නිවාඩු රජය විසින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරනු ලබන්නා වූ සේවකයින් හට වැටුප් සහිතව ලබා දී ඇති නිවාඩු ඝනයකි. ඔබ වැනි හෝටලයක සේවය කරන සේවකයෙකු හට වර්ෂයකට නිවාඩු 8කට හිමිකම තිබේ. මෙම නිවාඩු ඔබට ලබා දීමට කිසිදු අවස්ථාවකදී ඔබගේ පාලක පක්ෂයට ප‍්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය. මෙම නිවාඩු දිනවලදී විශේෂයෙන්ම හෝටල් වල සේවය කරනු ලබන්නා වූ ඔබ වැනි සේවකයන් හට සමහර විට සේවය කිරීමට සිදු වේ. එවැනි දිනයකදී ඔබට හෝටලය තුළ සේවය කිරීමට සිදුවන්නේ නම් එසේ වැඩ කිරීමට සිදුවන දිනයක් වෙනුවට එම වර්ෂයේම දෙසැම්බර් මස 31 වන දිනට ප‍්‍රථම සම්පුර්ණ වැටුප් සහිතව එක් දිනක් ලබා දිය යුතුව ඇත. එසේ නොමැති නම් ඔබ එම දිනයේදී වැඩ කරන එක් පැයක් සඳහා පැය 2 ක වැටුපක් ලබා දිය යුතුය.

මීට අමතරව ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයක් ඔබගේ සති නිවාඩු දිනයක හෝ අර්ධ නිවාඩු දිනයක යෙදුනහොත් ඔබට වෙනත් දිනයක එම නිවාඩුව ලබා දිය යුතු බවට නීතියෙහි සඳහන් වී ඇත.

ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩුවක් සති නිවාඩු දිනයක හෝ අර්ධ නිවාඩු දිනයක් යෙදෙන දිනක යෙදුනහොත් එකී දිනය ව්‍යවස්ථාපිත නිවාඩු දිනයක් ලෙස සැලකිය යුතු වන අතර ඒ හරහා අහිමි වන සති නිවාඩු දිනය හෝ අර්ධ නිවාඩු දිනය එකී සතිය තුලදී හෝ ඉක්බිතිව එළඹෙන සතිය තුලදී ලබා ගැනීමට සේවායෝජකයන් විසින් ඉඩ සැලසිය යුතුය.

එලෙසම ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී මෙම ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු සේවකයින් වාර්ෂික නිවාඩු ලබාගෙන ඇති කාලසීමාවන් තුලදී යෙදෙන අවස්ථාවන් අපට දැකිය හැක. මෙවැනි අවස්තාවකදී එකී වාර්ෂික නිවාඩු වලට අමතරව මෙම ව්‍යස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු සේවකයින්ට වෙනම උපයෝගී කර ගැනීමට අවස්ථාව සැලසිය යුතුය.

මෙම කාරණාවන් පිළිබඳව බොහෝ විට හෝටල් වල සේවය කරනු ලබන්නා වූ සේවකයින් ගේ දැනුවත්භාවයක් නොමැති බැව් නිතර දැකිය හැක. මේ පිළිබඳව ඔබගේ විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතුය.

දැනට නීතියෙන් ප‍්‍රකාශයට පත්කොට ඇති ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු පහත දැක්වේ

 • ද්‍රවිඩ තෛපොංගල් දිනය
 • ජාතික නිදහස් දිනය
 • මීලාද්-උන්-නබි දිනය (ශුද්ධවූ නබි නායක තුමාගේ උපන් දිනය)
 • සිංහල-දෙමල අළුත් අවුරුද්දට පෙර දිනය
 • සිංහල-දෙමල අළුත් අවුරුදු දිනය
 • මැයි දිනය
 • වෙසක් පුර පසළොස්වක දිනට පසු දිනය
 • නත්තල් දිනය
අර්ධ නිවාඩු දිනය Half holiday

අර්ධ නිවාඩු දිනය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ විවේක ගැන්වීම් හා ආහාර පාන ගැනීමේ විරාම වලට අතිරේකව දිනකට පැය 5කට නොවැඩි කාලයක් සේවයේ නොයොදවන කාල පරිච්ෙඡ්දයකටය. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සති නිවාඩු දිනය හා බැදී පවතින අනෙකුත් අර්ධ නිවාඩුව හෝ දින භාගයක් සේවය කිරීමක් ගම්‍ය කරයි.

පෝය නිවාඩුව

පෝය දිනය සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩු දිනයක් වේ. එසේ වැඩ කිරීමේදී පැය 1 කට පැය 1 1/2 වශයෙන් ගණන් බලා වේතන ගෙවිය යුතු බවට නීතියේ සඳහන් වේ. යම් හෙයකින් පෝය නිවාඩුවක් සති නිවාඩු දිනයක වැටුනහොත් ඒ සඳහා අමතර නිවාඩු දිනයක් සඳහා හිමිකම් නැත.

හෝටල් වල නිවාඩු ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමුවිය යුතු කරුණු

ඔබ හෝටලය තුළ සේවය කිරීමේදී, සති නිවාඩු, වාර්ෂික නිවාඩු, පෝය නිවාඩුව හා ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩු සියල්ල ගණන් බලා මාසයේ මුලදී සකසනු ලබන්නා වූ වැඩ මුර ලේඛණයේ (රොස්ටරයේ) නිවාඩු වශයෙන් සඳහන් කර නිවාඩු ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මේ අනුව එක් වර්ෂයක් තුළදී ඔබට ලැබිය යුතු සම්පූර්ණ නිවාඩු ප‍්‍රමාණයන් ඔබට ලැබේද යන්න ගැන සොයා බැලීම ඔබගේ වගකීමක් වේ.

ප‍්‍රසූත නිවාඩු

සාමාන්‍ය කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරන ස්ත‍්‍රියකට හිමි නිවාඩු ව්‍යුහයේ පළමු දරු දෙදෙනා හට හිමි නිවාඩු ගණන දින 84 කි. නමුත් ඔබ හෝටලයක වැඩ කරන ස්ත‍්‍රියක් නම් ඔබ හට ලැබෙන පළමු දරු දෙදෙනා සඳහා ලබා දිය යුතු නිවාඩු ප‍්‍රමාණය දින 84 ට වඩා වැඩි බැව් ඔබ දැනගෙන සිටිනවාද? සාප්පු හා කාර්යාල සේවක පනත අනුව දින ගණන ගණන් ගැනීමේදී සියලූම නිවාඩු දිනයන් අතහැර වැඩ කරන දින 84 වශයෙන් ගණන් ගත යුතු බවට පනතේ සඳහන් කර ඇත (සති නිවාඩු, පෝය නිවාඩු හා ව්‍යවස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධ නිවාඩුවට අමතරව දින 84ක් වේ). ඔබ හෝටලය තුළ කුමන පදනමක් යටතේ සේවය කළද මෙම නිවාඩු ප‍්‍රමාණය ඔබට හිමි බැව් මතක තබා ගන්න.

a10 copy

මෙහිදී ඔබ දැනගත යුතු විශේෂම කරුණ වනුයේ, ඔබට ලැබීමට ඉන්නා දරුවා ලැබීමට මාස 3කට පෙර හා දරුවා ලැබීමෙන් මාස 3කට පසුව ඔබට හෝ දරුවාට අනතුරක් වේ යැයි සිතන කිසිදු වැඩකට ඔබට යෙදවීම තහනම් කර ඇත. කෙසේ නමුදු, ගැබ් ගැනීමක් හරහා දරු ප‍්‍රසුතියකට මුහුණදීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින බව නිසි පරිදි සේවා යෝජකයා හට දැනුම් දීමක් සිදු කොට ඇති ස්ත‍්‍රියක් කිසි විටෙකත් තමාට හෝ දරුවාට අනතුරක් විය හැකි සේවාවක සේවායෝජකයා විසින් සේවයේ යෙදවීම හෝ එවැනි සේවා කාර්යයක යෙදවීමට අවසර දීම නොකළ යුතුය.

බොහෝ සේව්‍යයන් ස්ත‍්‍රී කම්කරුවන්ට දරුවෙකු ලැබීමට යන අවස්ථාවේදී, සේවයෙන් අයින් කිරීමට, වැටුප් ලබා නොදීමට හා නිසි අයුරු නිවාඩු ලබා නොදී සිටීමට උත්සාහ ගන්නා අවස්ථා බහුලව පවතී. එවැනි අන්දමින් පාලක පක්ෂය කටයුතු කරන්නේ නම් එය නීතිවිරෝධී ක‍්‍රියාවක් වේ.

යම් අවස්ථාවකදී උපදින දරුවා අජීවී දරුවෙකු වුවහොත් හෝ එකී අජීවී දරුවා සති 28 වියැති වන්නේනම් හෝ ඒ පිළිබඳව සැකයක් ඇති විටදී එකී කළල රුපය අඟල් 12ක් දිග හෝ බර අවම වශයෙන් රාත්තල් 2ක් වන විට එවැනි අජීවී දරු උපතක් සඳහා ද දින 42ක පුර්ණ වැටුප් සහිත නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතු බවට නීතිගත කර ඇත.

ප‍්‍රසුතිය පිළිබඳ පුර්ව දැනුම්දීමක් කරන සෑම ස්ත‍්‍රියකටම, දරු ප‍්‍රසුතියේ නියමිත දිනට දින 14 කට පෙර අනිවාර්ය පුර්ව ප‍්‍රසුත නිවාඩු සඳහා ද, ප‍්‍රසුතිය සිදුවීමෙන් පසු ඉතිරි දින 70 උපයෝගී කර ගැනීම සඳහා ද හිමිකම ඇත. (මෙය පළමු දරුවන් දෙදෙනා සඳහා පමණයි. ඉන් අනතුරුව උපදින දරුවන් සඳහා පුර්වයෙන් දින 14ක් සහ ප‍්‍රසුතියට පසු දින 28ක් ලෙසින් අදාල වේ)

යම් හෙයකින් ස්ත‍්‍රියක් පුර්ව ප‍්‍රසුත නිවාඩුව උපයෝගී කර නොගන්නේ නම් එය ප‍්‍රසුතියෙන් පසු නිවාඩුවට එක් කල හැක.

එමෙන්ම ප‍්‍රසුතියට නියමිත දිනට පෙර පුර්ව නිවාඩු උපයෝගි කරගෙන ඇති අවස්තාවක, ප‍්‍රසුතිය ප‍්‍රමාද වන විටදී අවශ්‍ය කෙරෙන අමතර නිවාඩු සංඛ්‍යාව, පශ්චාත් ප‍්‍රසුත නිවාඩු වලින් උපයෝගී කර ගත හැක.

විශේෂිතයි

ඔබට දරුවෙකු ලැබීම නිසාවෙන් හෝ ගැබ් ගැනීම නිසාවෙන් ඇතිවන අසනීපයක් නිසාවෙන් ඔබගේ සේවය නතර කරනු ලබන්නේ නම් එය නීතිවිරෝධී ක‍්‍රියාවක් බැව් මතක තබා ගන්න.

මීළඟ කොටස : සේවය කිරීමේදී ඔබට ලබා දිය යුතු පහසුකම්
මෙම හෝටල් සේවක අයිතිවාසිකම් අත්වැලේ මීළඟ කොටස ලබන සතියේ ජුනි මස 24 වන බදාදා පල කෙරේ.

වැඩබිම

මේ හා සබැඳි වෙනත් ලිපි :
Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435