ජෝර්දානයේ කම්කරු නීති පද්ධතිය තුළ ජෝර්දාන ජාතිකයන් නොවන සේවකයන්ගේ යුතුකම් හා අයිතිවාසිකම්

 

 

සේවා ගිවිසුම් කාලය තුළ, රැකියා බලපත්‍රයෙහි සඳහන් සේවායෝජකයා හෝ වෘත්තිය හැර වෙනත් යම් සේවායෝජකයකු සඳහා සේවය කිරීම හෝ වෙනත් යම් වෘත්තියක නිරත වීම සඳහා සේවකයකුට අවසර නැත.  එවැනි අවස්ථාවක, වරද කරන සේවායෝජකයාට දඬුවම් නියම වන අතර, ඔහු විසින් අදාළ සේවකයා රටින් පිටුවහල් කිරීමේ වියදම් දැරිය යුතු වේ.  එම සේවකයාට වසර 3ක් ගතවන තෙක් ජෝර්දාන් රාජ්‍යයට ආපසු පැමිණීමට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සහ රැකියා බලපත්‍රය ඇතුළු තමාගේ සියලූ පෞද්ගලික ලියවිලි තමා සන්තකයෙහි තබා ගැනීමට සේවකයට හිමිකම ඇත. මෙම ලියවිලි කිසිවක් රඳවා තබා ගැනීමට සේවායෝජකයාට කිසිලෙසකින් හෝ අවසර නැත.
 • රජයේ බලධරයකු විසින් ඉල්ලා සිටි විට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවන පරිදි සේවකයකු විසින් රැකියා බලපත්‍රය සෑමවිටම හා සෑම ස්ථානයක දී ම ඔහු හෝ ඇය සන්තකයෙහි තබා ගත යුතු වේ.
 • නීතියෙන් අවසර දී ඇති හේතුවක් මත හැර, එක් අවුරුදු කොන්ත්‍රාත් කාලය අවසන් වීමට පෙර තම රැකියාව හැරයාමට සේවකයකුට ඉඩ දෙනු නොලැබේ. ඒ සඳහා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ අනුමතිය අවශ්‍ය වේ.
 • ජෝර්දාන් ජාතිකයකු වුව ද, නොවූව ද, සියලූම සේවකයන්ට හා සේවායෝජකයන්ට ජෝර්දාන් කම්කරු නීතියේ විධිවිධාන අදාළ වන්නේ ය.
 • බලරහිත යයි සලකනු ලැබුවහොත් සේවකයන් සඳහා නීතිය මගින් සහතික කර දී ඇති යම් අයිතිවාසිකමක් අත්හැර දැමීමේ කොන්දේසිය ඕනෑම කොන්ත්‍රාත්තුවක හෝ ගිවිසුමක කොන්දේසිවලට ඇතුළත් ය.
 • රැකියා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ හෝ අලූත් කිරීමේ ගාස්තු හෝ රැකියා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම හා සම්බන්ධ වෙනත් යම් වියදම්වල මූල්‍යමය බරපැන සේවායෝජකයා විසින් දරනු ලැබේ.
 • ගෙවිය යුතු අදායම් බද්දට අමතරව, මාසික වේතනයෙන් ගෙවිය යුතු වන සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් (5.5%) සේවකයාගේ වේතනයෙන් අඩු කරනු ලැබේ. ගෘහ සේවකයන් තවමත් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩපිළිවෙළට ඇතුළත් කර නොමැති හෙයින් ඔවුන්ට එය අදාළ නොවේ.
 • කල්පිරීමේ දින සිට දින 7 කට වැඩි නොවන කාලයක් තුළ සේවකයාට ඔහුගේ/ඇයගේ වේතනය ලැබිය යුතුය. වේතනය, සේවකයාගේ ලිඛිත ලදුපතක් යටතේ ගෙවිය යුතුය.
 • සේවකයාට වසරකට වැටුප් සහිත දින 14 ක නිවාඩු ලබා ගැනීමට හිමිකම ඇත. එකම සේවායෝජකයා යටතේ වසර 5ක් අඛණ්ඩව සේවය කළ පසුව වසරකට දින 21ක වැටුප් සහිත නිවාඩු හිමි වේ.
 • සේවායෝජකයා විසින් අනුමත කරන ලද වෛද්‍යවරයකුගෙන් ලබාගත් වෛද්‍ය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමේ කොන්දේසිය මත වසරකට වැටුප් සහිත දින 14ක අසනීප නිවාඩු ලබා ගැනීමට සේවකයකුට හිමිකම ඇත. මෙම කාලසීමාව අතිරේක වැටුප් සහිත දින 14ක් දක්වා දීර්ඝ කර ගැනීමට ද හැකියාව ඇත.
 • සේවායෝජකයා විසින් දෙනු ලබන වාචික සහ ලිඛිත නියෝග සේවකයා විසින් පිළිපැදිය යුතුය. වෘත්තීමය ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධයෙන් වන උපදෙස්වලට සහ කොන්දේසිවලට ද අනුකූලව සේවකයා කටයුතු කළ යුතුය.

 

 • කම්කරු නීතිවල හෝ රැකියා ගිවිසුමෙහි ඇතුළත් ස්වකීය හිමිකම් සේවකයාට නොලැබේ නම්, සේවකයාට තමා සේවය කරන ප්‍රදේශයෙහි කම්කරු ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
 • සේවකයා විසින් රැකියා ගිවිසුමෙහි පිටපතක් තමා ළඟ තබා ගත යුතුය. සේවකයාට තේරුම්ගත හැකි භාෂාවකින් සේවා ගිවිසුම පිළියෙල කර ගැනීම අනිවාර්ය කොන්දේසියකි.

යුතුකම් :

 • පවරන ලද කාර්යය තමා විසින්ම ඉටු කිරීම.
 • තමාගේ රාජකාරි ඉටු කිරීමේ දී ඊට සරිලන පරිශ්‍රමයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • සේවකයා විසින්, තමා අවදානමකට පත් නොවන හෝ නීතිය උල්ලංඝනය නොවන හෝ මහජන සදාචාරයට පටහැනි නොවන සීමා ඇතුළත සිටිමින්, එකඟතාවයට එළැඹි කාර්යය ඉටු කිරීමට අදාළව සේවායෝජකයා විසින් දෙනු ලබන නියෝගවලට අවනතව කටයුතු කිරීම.
 • සේවායෝජකයා විසින් ගෘහ සේවකයා වෙත භාර කරන ලද රහස්‍ය කටයුතුවල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කිරීම.
 • තමාගේ භාරයේ තිඛෙන උපකරණ සහ සැපයීම් මනා තත්වයෙන් පවත්වා ගෙන යාම.
 • ගෘහ සේවය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය වන්නා වූ අදාළ වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලට පෙනී සිටීම

සේවකයකුට ඇති රැකවරණයන් :

සේවායෝජකයකු විසින් පහත සඳහන් දෑ කිරීම තහනම් ය :

 • කලින් එකිනෙකා සමඟ එකඟතාවයකට නොඑළැඹි කාර්යයන් කිරීමට සේවකයාට බල කිරීම.
 • ගෘහ ආශ්‍රිත පදිංචි ස්ථානයෙන් බාහිර යම් ස්ථානයක සේවය කිරීමට සේවකයාට බල කිරීම.
 • එකඟතාවයට එළැඔුණු රැකියාවට වඩා තත්වයෙන් පහළ රක්ෂාවක සේවකයා යෙදවීම.
 • එකඟතාවයට එළැඹුණු වැටුපට වඩා අඩු වැටුපක් සේවකයාට ගෙවීම.
 • සේවය කරන ස්ථානය තුළ දී සේවකයා කායික හෝ වාචික පීඩාවකට ලක් කිරීම.

සේවායෝජකයා විසින් ඉහත සඳහන් කිසියම් තහනම් ක්‍රියාවක් කරනු ලබන අවස්ථාවක, දැනුම් දීමකින් තොරව සේවා ස්ථානය හැරයාමට සේවකයාට අයිතිය ඇත.  කෙසේවුවද, එවිට ද සේවායෝජකයාගෙන් තම නීතිමය අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා සිටිමට සේවකයාට හිමිකම ඇත.  තවද, සේවායෝජකයා විසින් සිදු කරන ලද හානි සම්බන්ධයෙන් වන්දි ඉල්ලා සිටීමට ද සේවකයාට අයිතිය ඇත.

පහත සඳහන් අවස්ථාවලදී ද සේවකයාට අදාළ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව ඇත.:

 • අදාළ වෘත්තියෙහි දිගින් දිගටම සේවයෙහි නිරත වීමෙන් සේවකයාගේ සෞඛ්‍යයට අයහපත් බලපෑම් ඇති විය හැකි බවට වන වෛද්‍ය නිර්දේශයක් වෛද්‍ය සහතිකයකින් සනාථ කරනු ලබන විට.
 • කම්කරු නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කම්කරු අමාත්‍යාංශය විසින් කරන ලද අනතුරු හැඟවීමක්, නොතකා හරිමින්, කම්කරු නීතියේ යම් විධිවිධානයක් කි්‍රයාත්මක කිරීමට සේවායෝජකයා පැහැර හරින විට

සේවා සහතිකය :

 • යම් සේවායෝජකයකු සමඟ වූ සේවා කාලය අවසානයේ දී සේවකයා වෙත සේවා සහතිකයක් සැපයීමට එම සේවායෝජකයා බැඳී සිටී.
 • සේවකයාගේ නම, රැකියාවේ ස්වභාවය, රැකියාව මුලින්ම ආරම්භ කළ දිනය හා සේවකයා ආරම්භ කළ කාර්යය සම්පූර්ණ කළ දිනය පමණක් සේවා සහතිකයෙහි සඳහන් කළ යුතුය.
 • සේවකයකුට සේවා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට සේවායෝජකයකු ප්‍රතික්ෂේප කරන අවස්ථාවක හෝ සේවා සහතිකයේ ආකෘතිය පිළිබඳව ඉහතින් සඳහන් කරන ලද අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව එය නිකුත් කිරීමට සේවායෝජකයා විසින් කටයුතු නොකරන අවස්ථාවක, කම්කරු පරීක්ෂකවරයා වෙත පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට සේවකයාට අයිතිය තිඛෙන අතර, එසේ නැතහොත් එවැනි සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට සේවායෝජකයාට නියම කරන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටීමට සේවකයාට හැකියාව ඇත.

අවම වේතන :

 • මාසික වේතනය, ජෝර්දාන් රාජ්‍යය තුළ දැනට ප්‍රකාශිත මුදලට වඩා අඩු නොවිය යුතුය. ගෘහ සේවකයන් හා ඇඟලූම් ක්ෂේත්‍රයේ සිටින සේවකයන් සඳහා වේතනය පිළිවෙළින් මසකට ජෝර්දාන් ඩිනාර් 150ක් හා ජෝර්දාන ඩිනාර් 110 කි.

නීතියෙන් අනුමත කොට ඇති පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී හැර වේතනයෙන් අඩු කිරීම් කිරීමට අවසර නැත.

 • සේවකයා විසින් ලබාගත් අත්තිකාරම් ආපසු අයකර ගැනීමට මෙම අත්තිකාරම් වාරිකය වේතනයෙන් 10%ක් නොඉක්මවිය යුතුය.
 • සේවකයාට කරනු ලැබිය යුතු ගෙවීම් ඉක්මවා එම සේවකයාට යම් මුදලක් ගෙවා ඇත්නම් එය ආපසු අයකර ගැනීම.
 • සමාජ ආරක්ෂණ දායක මුදල් හෝ නීතියට අනුව වැටුපෙන් අඩු කළ යුතු වන වෙනත් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් අඩු කිරීම.
 • ඉතිරි කිරීමේ අරමුදල සඳහා දායක මුදල් අඩු කිරීම.
 • සේවායෝජකයා විසින් සපයන ලද නිවාස පහසුකම් හෝ වෙනත් ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් අඩු කිරීම.
 • සේවකයාට විරුද්ධව නිකුත් කරන ලද අධිකරණමය තීන්දු ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ඉටු කිරීම සඳහා වන අඩු කිරීම්.
 • කම්කරු අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද නියමයන්ට අනුකූලව, අතුරු නීතිවල සඳහන් රීති යටතේ පනවන ලද විනයානුකූල දණ්ඩනවල වටිනාකම.

විනයානුකූල දඩ :

 

 • අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද දණ්ඩන ලේඛනය යටතට වැටේ නම් හැර, විනයානුකූල දඩ මුදල් පැනවීමට අවසර නැත.
 • දඩ මුදල්වල වටිනාකම, මසකට දින තුනක වේතනය නොඉක්මවිය යුතුය. සේවකයකුට දින තුනකට වඩා වේතන ගෙවීමකින් තොරව ඔහුගේ/ඇයගේ සේවය අත්හිටවනු ලැබිය නොහැකිය.
 • සේවායෝජකයා විසින් දඩ මුදල් පැනවීමට පෙර සේවකයකුට තම නිර්දෝෂීභාවය වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වීමට අවස්ථාව තිබිය යුතුය.
 • සේවායෝජකයා විසින් පනවනු ලැබූ දඬුවමකට එරෙහිව, එසේ දඬුවම් පැමිණවීමේ දින සිට සතියක් ඇතුළත කම්කරු පරීක්ෂකවරයා වෙත අභියාචනා කිරීමට සේවකයාට අයිතිය ඇත.
 • රැකියාව ආශ්‍රිත කොන්දේසියක් කඩකිරීමෙන් දින පහළොවකට පසුව දඩයක් පැනවීමට හැකියාවක් නැත.
 • පනවන ලද දඩ පිළිබඳව නිල ලිපිගොනුවක සටහන් තැබිය යුතු අතර, එහි සේවකයාගේ නම, සේවකයාගේ වේතනයේ වටිනාකම හා දඩ මුදල පැනවීමට හේතුව පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් කළ යුතුය. මෙසේ දඩවලින් ලැඛෙන මුදල් සේවකයන්ගේ සමාජ සුබසාධන සේවා වෙනුවෙන් වෙන් කරනු ලැබිය යුතුය.

අතිකාල දීමනා :

 • සේවකයා කැමති නම් ඔහුට හෝ ඇයට අතිකාල සේවයේ යෙදිය හැකිය.
 • සේවකයකුට ඔහුගේ/ඇයගේ සාමාන්‍ය වේතනයෙන් 125%ක මුදලක් අතිකාල ගෙවීම් වශයෙන් ගෙවිය යුතු වේ.
 • වාර්ෂික තොග ගණන් ගැනීම, අයවැය ලේඛන හා අවසාන ගිණුම් පිළියෙල කිරීම යන කාර්යයන් සඳහා හැර සේවකයකුට අතිකාල සේවයේ යෙදෙන ලෙස බල කිරීමට අවසර නැත. අතිකාල සේවය, වසරකට දින තිහක් නොඉක්මවිය යුතුය.

තවද, වැඩ කරන පැය ගණන දිනකට පැය 10ක් නොඉක්ම විය යුතුය.  හදිසි අවස්ථාවක දී පාඩු හෝ හානි සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා එය වසරකට දින 20ක් විය හැකිය.

නිවාඩු දින :

 • රැකියාවේ ස්වභාවය අනුව සතියේ නිවාඩු දිනය වෙනත් දිනයක් වීම අවශ්‍ය වන්නේ නම් හැර සතියේ නිවාඩු දිනය සිකුරාදා දිනය වේ. එක් දිනකට වඩා වැඩියෙන් වුව සතියේ නිවාඩුව ලබා දිය හැකිය.
 • සේවකයා තම සති නිවාඩුව තුළ හෝ යම් රජයේ හෝ ආගමික නිවාඩු දිනයක සේවයේ යෙදේ නම්, ඔහුට හෝ ඇයට තම සාමාන්‍ය වේතනයෙන් 150%කට අඩු නොවන අතිරේක ගෙවීමක් කරනු ලැබිය යුතුය.

වාර්ෂික නිවාඩු

 • සේවකයකුට දින 13කට අඩු නොවන වාර්ෂික නිවාඩුවක් හිමිය. වාර්ෂික නිවාඩු කාලය තුළ සම්පූර්ණ වැටුප් ගෙවනු ලැබේ.  තම රැකියාව තුළ අඛණ්ඩව වසර පහක් සේවය කොට ඇති සේවකයන්ට දින 21ක වාර්ෂික නිවාඩුවක් හිමි වේ.
 • වාර්ෂික නිවාඩුව දෙපාර්ශ්වයේම එකඟතාවය ඇතිව, ඊළඟ වර්ෂයට කල් දැමිය හැකිය. සේවකයා විසින් ඊළඟ වර්ෂයේ දී ඔහුගේ/ඇයගේ කල් දැමූ නිවාඩුව ලබා නොගතහොත් එම කල් දැමූ නිවාඩුව අහෝසි වේ.

අසනීප නිවාඩු :

 • අසනීප නිවාඩු සංඛ්‍යාව වර්ෂයකට දින 14කි. අසනීප නිවාඩු වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ වැටුප් ගෙවනු ලැබේ.  අසනීප නිවාඩුව, පූර්ණ වැටුප් සහිතව තවදුරටත් දින 14ක් සඳහා අලූත් කරනු ලැබිය හැකිය.

කම්කරු සංස්කෘතිය හා සම්බන්ධ අධ්‍යයන පාඨමාලාවලට සහභාගී වීම සඳහා සේවකයන්ට දෙනු ලබන නිවාඩු :

 • මේ සඳහා සම්පූර්ණ වැටුප් සහිත දින දහ හතරක නිවාඩු හිමි වේ. කෙසේවුවද, අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ පාඨමාලාව අනුමත කළ යුතු අතර, පාඨමාලාව සම්බන්ධයෙන් සේවායෝජකයා සහ වෘත්තීය සමිතිය අතර එකඟතාවයක් තිබිය යුතුය.

රැකියා බලපත්‍රයේ කොන්දේසි :

 • ජෝර්දාන් ජාතිකයකු නොවන සේවකයකු විසින්, ජෝර්දානයේ රැකියාවකට බඳවා ගනු ලැබීමට පෙරාතුව හෝ ජෝර්දානයේ සේවා නියුක්ත වීමට පෙරාතුව කම්කරු අමාත්‍යවරයා වෙතින් හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිතයා වෙතින් රැකියා බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ.  රැකියා බලපත්‍රය අලූත් කළ පසුව රැකියා බලපත්‍රයේ වලංගු කාලසීමාව අවුරුද්දක් නො ඉක්මවිය යුතුය. අලූත් කරන ලද රැකියා බලපත්‍රයේ වලංගු කාලසීමාව ආරම්භ වන්නේ ඊට පෙර පැවැති රැකියා බලපත්‍රය කල් ඉකුත් වීමෙන් අනතුරුව ය.
 • පහත සඳහන් අවස්ථාවල දී, ජෝර්දාන් ජාතිකයකු නොවන සේවකයකු බඳවා ගැනීමෙන් නීතිය උල්ලංඝනය වීමක් සිදු වේ.

–              රැකියා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමෙන් තොරව සේවකයකු බඳවා ගැනීම

–              යම් සේවකයකුට සේවය කිරීමට අවසර දී ඇති සේවායෝජකයා නොවන වෙනත් සේවායෝජකයකු වෙනුවෙන් සේවයට බඳවා ගනු ලැබීම

–              වෙනත් සේවායෝජකයකු වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ නිසි බලධරයාගෙන් ලබාගත් අවසරයක් සේවකයා සතුව ඇත්නම් එසේ සේවය කිරීමට ඔහුට/ඇයට අවසර ඇත.

–              සේවකයාට සේවය කිරීමට අවසරය දී ඇති වෘත්තියකට වෙනස් වෘත්තියක සේවයේ යෙදවීම

 • ඉහත සඳහන් වගන්තිය උල්ලංඝනය කරන සේවකයකු රටින් පිටුවහල් කිරීමේ තීරණය අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කරනු ලබයි.
 • සේවායෝජකයා හෝ ආයතනයේ හෝ පදනමේ අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් සේවකයා රටින් පිටුවහල් කිරීමේ මූල්‍යමය වියදම් දැරිය යුතු ය.
 • යම් වගන්තියක් උල්ලංඝනය කිරීමේ හේතුව මත රටින් පිටුවහල් කරන ලද ජෝර්දාන් ජාතිකයකු නොවන සේවකයකුට වසර තුනක් ඉක්ම යනතෙක් ජෝර්දාන් රාජ්‍යයට ඇතුළු වීමට අවසර දෙනු නොලැබේ.

ගෘහ සේවකයන් :

 • සේවා ගිවිසුම භාෂා දෙකකින්, පිටපත් හතරකින් යුක්තව පිළියෙල කරනු ලැබිය යුතුය.  ඉන් එක් භාෂාවක් අරාබි භාෂාව විය යුතු අතර අනෙක් භාෂාව සේවකයාට තේරුම් ගත හැකි භාෂාවක් විය යුතු ය.  සේවායෝජකයා,  ගෘහ සේවකයා, අමාත්‍යවරයා සහ බඳවා ගැනීමේ නියෝජිත ආයතනය  විසින් සේවා ගිවිසුමේ එක් පිටපත බැගින් තමන් ළඟ තබා ගත යුතුය.

සේවායෝජකයා වෙත ඇති බැඳීම් :

 • ජෝර්දාන් ජාතිකයන් නොවන සේවකයන් සම්බන්ධයෙන් නේවාසික බලපත්‍රයේ සහ රැකියා බලපත්‍රයේ මූල්‍යමය පිරිවැය වාර්ෂික පදනමින් ආවරණය කිරීම
 • ගෘහ සේවකයාගේ මාසික වේතනය ජෝර්දාන් ඩිනාර්වලින් හෝ එම වේතනයේ වටිනාකම විදේශ මුදල් ඒකකවලින් ගෙවීම. කම්කරු අමාත්‍යවරයා විසින් සඳහන් කර ඇති ආකාරයෙන් හා ක්‍රමවලින් මාසික වේතනය ගෙවනු ලැබිය යුතු අතර සේවායෝජකයා සහ සේවකයා විසින්, මාසික වේතනය ගෙවීම සනාථ කෙරෙන ලියකියවිලි තමා ළඟ තබා ගත යුතුය.
 • සේවායෝජකයා විසින්, තමා සහ තම පවුල ස්ථීරව හෝ තාවකාලිකව පදිංචිව සිටින ස්ථානයෙහි ගෘහ සේවකයා සේවයේ යෙදවිය යුතුය. සේවායෝජකයා සහ ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන් හැර වෙනත් යම් තැනැත්තකු ගෘහ සේවකයකුට වැඩකිරීම හා සම්බන්ධ නියෝග දීම නොකළ යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයකුට ගෞරවනීය ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු අතර ඔහුට හෝ ඇයට වැදගත් ලෙස සේවය කිරීමට අවශ්‍ය වන දෑ සහ තත්වයන් සපයා දිය යුතුය. ඇඳුම් පැළඳුම්, ආහාරපාන, මනා ආලෝකය සහ වාතාශ්‍රය සහිත කාමරයක්, නිඳා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම්, පෞද්ගලිකත්වය සුරැකෙන පරිසරයක් ඇතුළු ගෘහ සේවකයාගේ සියලූ අවශ්‍යතා ඔහුට හෝ ඇයට සපයා දිය යුතුය.
 • සේවායෝජකයා විසින් මාසයකට වරක්, තම පෞද්ගලික වියදමින් සේවකයාගේ විදේශගත පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ දුරකථනයෙන් ඇමතීමට සේවකයාට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුය. ගෘහසේවකයකුට තම පෞද්ගලික වියදමෙන් අතිරේක දුරකථන ඇමතුම් ලබා ගැනීමේ අයිතිය ඇති අතරම, පවුලේ සාමාජිකයන් වෙත ලිපි හෝ ඊ-මේල් ලිපි යැවීමේ අයිතිය ද ඇත.
 • සේවායෝජකයා සහ ඔහුගේ/ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයන් රටින් පිටව වෙනත් රටක තාවකාලිකව පදිංචියට යන්නේ නම්, ගෘහ සේවකයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව ඔහු හෝ ඇය ඔවුන් සමඟ රැගෙන යාමට අවසර නැත. එවැනි අවස්ථාවක දී ගෘහ සේවකයා ජෝර්දාන් ජාතිකයකු නොවන්නේ නම්, අදාළ තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දිය යුතුය.
 • ජෝර්දාන් ජාතිකයකු නොවන ගෘහ සේවකයකු ඔහුගේ මව් රටින් ජෝර්දාන් රාජ්‍යය වෙත ගෙන්වා ගැනීමේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතුය. එමෙන්ම වසර දෙකකට පසුව සේවා කොන්ත්‍රාත්තුව අවසාන වූ විට ජොර්දාන් රාජ්‍යයේ සිට ගෘහ සේවකයාගේ මව් රටට යාම සඳහා වන ගෘහ සේවකයාගේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු ද සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතුය.
 • සේවායෝජකයා විසින් ගෘහ සේවකයාට සෞඛ්‍ය රැකවරණය සැලසිය යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයාගේ ක්‍රියා කලාපය මහජන සාමයට හා සදාචාරයට පටහැනි නොවන්නේ නම්, සේවායෝජකයා විසින් ගෘහ සේවකයාට ඔහුගේ/ඇයගේ ආගම ඇදහීමට ඉඩකඩ ලබා දිය යුතුය.
 • සේවායෝජකයා විසින් ගෘහ සේවකයාට වාසස්ථානයක, ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, සෞඛ්‍ය පහසුකම් හා වෛද්‍ය රැකවරණය සැපයිය යුතුය. තවද, ගෘහ සේවකයකු විසින් අන් අය සමඟ ලිපි ගනුදෙනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සීමාකිරීමක් සේවායෝජකයා විසින් නො පැනවිය යුතු ය.

ගෘහ සේවකයන්ගේ යුතුකම් :

 • ගෘහ සේවකයා විසින්, තම සේවය අවංකව හා කැපවීමෙන් ඉටු කළ යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයකු තමා සේවය කරන නිවසේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කළ යුතුය. ඔහු/ඇය විසින් සේවායෝජකයාගේ දේපළ සහ ඔහුගේ/ඇයගේ නිවසේ බඩුබාහිරාදිය මනා ලෙස පවත්වා ගෙන යා යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයා විසින් සේවායෝජකයාගේ පවුලේ රහස් හෙළිදරව් නොකළ යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයා විසින් ජෝර්දාන් සමාජයේ මූලික ඇඳුම් පැළඳුම් හා සම්ප්‍රදායයන්වලට ගරු කළ යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයා විසින් තමා සේවය කරන ස්ථානය හැරයාම නොකළ යුතු අතර, සේවායෝජකයාගේ කැමැත්ත නොමැතිව හා තමා සිටින ස්ථානය දැන්වීමකින් තොරව නිවසින් බැහැරව සිටීමත් නොකළ යුතුය.
 • ගෘහ සේවකයකු, සේවායෝජකයා හා සම්බන්ධයෙන් නොවන හේතුවක් මත, ඔහු/ඇය සේවය කරන ස්ථානයෙන් පළායන්නේ නම්, අත්සන් කරන ලද රැකියා ගිවිසුමෙහි සඳහන් කරන ලද සියලූම මූල්‍යමය බැඳීම්වලට ගෘහ සේවකයා වගකිව යුතු වන අතර, ආපසු තම රටට පැමිණීමේ සියලූ වියදම් ද ගෘහ සේවකයා විසින් ම දැරිය යුතුය.

වැඩ කරන පැය ගණන :

 • ගෘහ සේවකයකුගේ මුළු වැඩ කරන පැය ගණන පැය දහයකි. ආහාර ගැනීම හා විවේකය සඳහා වන කාලය මීට ඇතුළත් නොවේ.
 • රැකියාවේ ස්වභාවය සහ පවුලේ අවශ්‍යතාවය අනුව පවරන ලද කාර්යයන් ගෘහ සේවකයා විසින් ඉටු කළ යුත්තේ දවසේ කිනම් පැයවල ද යන්න සංවිධානය කිරීමේ අයිතිය සේවායෝජකයා සතු වේ.
 • සේවායෝජකයා විසින්, ගෘහ සේවකයාට නිඳා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දිය යුතු අතර, එය දිනකට පැය 8කට වඩා අඩු නොවිය යුතුය.

සතියේ නිවාඩු දින :

 • ගෘහ සේවකයකුට සතියකට එක් දිනක නිවාඩුවක් සඳහා හිමිකම ඇත. ගෘහ සේවකයා විසින් සිකුරාදා දිනයේ වැඩ කිරීම සේවායෝජකයාට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, නිවාඩුව වෙනත් දිනයක ලබා ගැනීම සඳහා සේවායෝජකයා සමඟ එකඟතාවයකට එළැඹිය හැකිය.

වාර්ෂික නිවාඩු :

 • ගෘහ සේවකයකුට සෑම වසරකම දින 14ක වැටුප් සහිත වාර්ෂික නිවාඩුවක් සඳහා හිමිකම ඇත. මෙම නිවාඩු ලබා ගන්නා දිනයන් පිළිබඳව සේවායෝජකයා සමඟ එකඟතාවයකට එළැඹිය හැකිය.  රැකියා ගිවිසුම අවසානය තෙක් මෙම නිවාඩුව කල්දැමීමට ද හැකියාව ඇත.
 • ගෘහ සේවකයකුට වර්ෂයක් තුළ දින 14 ක වැටුප් සහිත අසනීප නිවාඩු ලබා ගැනීමට ද හිමිකම තිබේ.

සේවය අවසාන වීම :

 • රැකියා ගිවිසුම අවසාන වූ විට, සේවායෝජකයා හා ගෘහ සේවකයා විසින් කම්කරු අයිතිවාසිකම් හා සම්බන්ධ නිදහස් වීමේ ලියවිල්ලක් පිළියෙළ කිරීම අනිවාර්ය වන අතර, ඊට කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ බලධාරීන් ඉදිරිපිට දෙපාර්ශ්වය විසින්ම අත්සන් කළ යුතු වේ.  දෙපාර්ශ්වය ම විසින් එහි පිටපත බැගින් ළඟ තබා ගත යුතු වේ.

බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතනය විසින් ගෘහ සේවකයකුගෙන් කවර ආකාරයකින් හෝ කිසිඳු මුදලක්  කිරීම තහනම් ය.

ගෘහ සේවකයෙකු තම මව් රටින් ජෝර්දානය වෙත පැමිණීමේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතු වන අතර, ගෘහ සේවකයා විසින් සේවායෝජකයා වෙනුවෙන් වසර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් සේවය කළේ නම් ජෝර්දානයේ සිට තම මව් රටට පැමිණීම සඳහා වන ගෘහ සේවකයාගේ ගුවන් ගමන් ගාස්තුද සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතු වේ.

බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතනය විසින් ගෘහ සේවකයකුගෙන් කවර ආකාරයකින් හෝ කිසිඳු මුදලක් අයකිරීම තහනම් ය.

 • ගෘහ සේවකයකු තම මව් රටින් ජෝර්දානය වෙත පැමිණීමේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතු වන අතර, ගෘහ සේවකයා විසින් සේවායෝජකයා වෙනුවෙන් වසර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් සේවය කළේ නම් ජෝර්දානයේ සිට තම මව්රටට පැමිණීම සඳහා වන ගෘහ සේවකයාගේ ගුවන් ගමන් ගාස්තු ද සේවායෝජකයා විසින් දැරිය යුතු වේ.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ඔබේ අදහස් එකතු කරන්න

ස්වයංක්‍රීය සිංහල ටය්පින් මෘදුකාංගය සහිතයි. ඔබේ වචන සිංග්ලිෂ් වලින් ටයිප් කර ස්පේස් බාර් එක එබීමෙන් ස්‌වයංක්‍රීයව සිංහල වචන වලට හැරවේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435