සාමාජිකයෝ

සේව්‍ය නියෝජිතයින්

 

රවී පීරිස් මහතා

රොහාන් පණ්ඩිතකෝරලගේ මහතා

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්,
ශ්‍රී ලංකා සේව්‍යයන්ගේ සම්මේලනය.
අධ්‍යක්ෂ (මා.ස. සං),
සී/ස එයිට්කන් ස්පෙන්ස් මූල්‍ය සමාගම.

අනුර ලොකුහෙට්ටි මහතා

දිලානි අලගරත්නම් මිය

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
ලංකා හෝටල් සංස්ථාව.
සභාපති,
මානව සම්පත් නෛතික සහ ලේකම් කටයුතු,
ජෝන් කීල්ස් හොල්ඩින් සමාගම.

එස්.කේ. ලලිත් ඔබේසේකර මහතා

සුනිල් විජේසිංහ මහතා

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී,
සී/ස බලංගොඩ වැවිලි සමාගම.
(උපදේශක – ඵලදායිතා)
සභාපති/කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ),
සී‍/ස දංකොටුව පෝසිලේන් පුද්ගලික සමාගම.

ධම්මික ප්‍රනාන්දු මහතා

එච්. මලින් ගුණතිලක මහතා

සභාපති,
නිදහස් වෙළඳ කලාපීය නිෂ්පාදක සංගමය.
ලේකම්,
ශ්‍රි ලංකා වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමය.

ඉසුරු තිලකවර්ධන මහතා

තිස්ස ජයවීර මහතා

ලංකා වානිජ මණ්ඩලය. සභාපති,
ශ්‍රී ලංකා කර්මාන්ත හා වානිජ මණ්ඩල සම්මේලනය.

අර්ඩ්ලි ඩේවිඩ් මහතා

රොහාන් අබේකෝන් මහතා

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ඇඟලුම් සංගමය. නියෝජිත,
ඒකාබද්ධ ඇඟලුම්  සමාගම් සන්සඳය.

ශ්‍යාමා ගුණවර්ධන මිය

මණ්ඩල සාමාජික,
කාන්තා කර්මාන්ත හා වානිජ මණ්ඩලය.

 

 

 

 

 

 

සේවක නියෝජිතයින්

 

ඩී.ඩබ්. සුබසිංහ මහතා

සුප්පයියා  රාමනාදන් මහතා

සාමාන්‍ය ලේකම්
සමස්ථ ලංකා වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය
සභාපති
Lanka General Services Union

කේ. වේලායුදම් මහතා

වසන්ත සමරසිංහ මහතා

සාමාන්‍ය ලේකම්
ලංකා ජාතික වතු කම්කරු සංගමය
සභාපති
අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය

ලෙස්ලි දේවේන්ද්‍ර මහතා

ඒ. ලොඩ්වික් මහතා

සාමාන්‍ය ලේකම්,
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය
සාමාන්‍ය ලේකම්,
National Workers Congress.

බාලා තැම්පෝ මහතා

අමරපාල ගමගේ මහතා

සාමාන්‍ය ලේකම්,
The Ceylon Mercantile, Industrial and
General Workers Union (CMU).
සභාපති,
සමස්ත ලංකා බැංකු සේවක සංගමය.

ඇන්ටන් මාකස් මහතා

හරින්ද්‍රනාත් චන්ද්‍රසේකර මහතා

සාමාන්‍ය ලේකම්,
Free Trade Zone & General Service
Employees Union.
ජ්‍යෙෂ්ඨ Vice සභාපති (IR & IA),
Ceylon Workers Congress.

සුරංග නාවුලගේ මහතා

ටී.එම්.ආර්. රසීඩින් මහතා

ප්‍රධාන සංවිධායක,
ජාතික සේවක සංගමය
නායෝජ්‍ය සභෘපති,
ලංකා කම්කරු සම්මේලනය.

ඩබ්.එච්. පියදාස මහතා

ලිනස් ජයතිලක මහතා

සභාපති,
රාජ්‍ය සේවා වෙළද සංගම් සම්මේලනය
සභාපති,
කම්කරු ඒකාබද්ධ සම්මේලනය.

පාලිත අතුකෝරල මහතා

විජේවන්ත අමරසිංහ මහතා

සභාපති,
National Union of Seafarers of Sri Lanka.
සාමාන්‍ය ලේකම්,
ලංකා වතු කාර්ය මණ්ඩල සංගමය.

 

 

 

 

රජයේ නියෝජිතයින්

 

ඩබ්.ජේ.එල්.යූ. විජයවීර මහතා

පද්මිණි රත්නායක මිය

ලේකම්,
කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය
ලේකම්ගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය

ඒ. විමලවීර මහතා

ආර්.පී. විමලසේන මහතා

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහ. ලේකම් (කම්කරු හා විදේශ සබදතා)
කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය
ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති උපදේශක
කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය

දුමින්ද ජයලත් මහතා

වී.බී.පී.කේ. වීරසිංහ මිය

කළමණාකකාර ජනරාල් (ශ්‍රම වාසනා)
කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍යාංශය
කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

හේරත් යාපා මහතා

පී.එස්. පතිරත්න මහතා

අතිරේක. කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල්
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
ජ්‍යෙෂ්ඨ නීති උපදේශක
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී.පී.කේ.ආර්. වීරකෝන් මහතා

ඩබ්.එල්.එස්. විජේසුන්දර මිය

කම්කරු කොමසාරිස්
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් අංශය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
කම්කරු කොමසාරිස්
කර්මාන්ත ආරක්ෂක අංශය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

මනෝජ් ප්‍රියන්ත මහතා

එම්.ඩී.සී. අමරතුංග මිය

කම්කරු කොමසාරිස්
කර්මාන්ත සබදතා අංශය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
කම්කරු කොමසාරිස්
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අංශය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

එච්.කේ.කේ.ඒ. ජයසුන්දර මහතා

ඩබ්.එම්. දයාවතී මෙය

කම්කරු කොමසාරිස් (සංවර්ධන)
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
කම්කරු කොමසාරිස් (පරිපාලන)
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව

ඩී.ඒ. පේමාවතී මිය

චම්පික අමරසිංහ මිය

කම්කරු කොමසාරිස්
කම්කරු ප්‍රමිති අංශය
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
වෘත්තීය ආරක්ෂාව හා සෞඛ්‍ය පිළිබද ජාතික ආයතනය

එස්. ලංකාතිලක මහතා

අසිත කේ. සෙනෙවිරත්න මහතා

මධ්‍යම බැංකු සහකාර ආණ්ඩුකාරවරයා වැඩබලන අතිරේක ලේකම්
කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

ඩී.සී.ඒ. ගුණවර්ධන මහතා

ඩබ්.ඒ. ජයසිරි මහතා

අධ්‍යක්ෂ / මිල ගණන් හා වැටුප්
ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
අධ්‍යක්ෂ (කර්මාන්ත සබදතා)
ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය

කේ.එම්.ඒ. ගොඩවත්ත මහතා

සිරිපාල අමරසිංහ මහතා

සභාපති
සේවක භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලය
උපදේශක (කර්මාන්ත සබදතා)
උපායමාර්ගික ව්‍යවසාය කළමනාකරණ ආයතනය

 

 

මෙම වෙබ් අඩවිය ශ්‍රමය පිළිබද අධ්‍යාපනය, දැනුම හා අන්‍යොන්‍ය සංවාදය සදහා පමණක් වෙන් වුවකි.

Wedabima.lk © 2014 | Contact - [email protected] - +94 777 073 435